Главная Обратная связь

Дисциплины:


Явище пострілу та його періоди 

Балістика — наука про рух снаряду (кулі). Наразі балістика поділяється на дві самостіхіні науки: внутрішню балістику та зовнішню.

Внутрішня балістика — це наука, яка займається вивченням процесів, що відбува­ються під час пострілу, особливо під час руху кулі (гранати) по каналу ствола.

Зовнішня балістика — це наука, що вивчає рух кулі (гранати) після закінчення впливу на неї порохових газів.

Пострілом називається викидання кулі (гранати) з каналу ствола зброї енергією газів, що виникають під час згорання порохового заряду.

 

Явище пострілу характеризується такими особливостями:

· великою величиною тиску газів (2-3 тис. і більше атмосфер);

· високою температурою порохових газів (2500-3500 °С);

· малим терміном дії (0,001-0,06с);

· горінням порохового заряду, в об'ємі який швидко змінюється.

 

Під час пострілу зі стрілецької зброї від удару бійка по капсулю бойового патрона, до­сланого в патронник, вибухає ударний склад капсуля і виникає полум'я, яке крізь затравочні отвори у дні гільзи попадає до порохового за­ряду та підпалює його. Під час згорання поро­хового заряду виникає велика кількість сильно нагрітих газів, які створюють у каналі ствола високий тиск на дно кулі, дно та стінки гільзи, а також на стінки ствола і затвор. У резуль­таті тиску газів на дно кулі вона зсовується з місця й врізається в нарізи, обертаючись по них, просувається по каналу ствола з по­стійно зростаючою швидкістю й викидається назовні в напрямку осі каналу ствола. Тиск газів на дно гільзи викликає рух зброї (ствола) назад. Від тиску газів на стінки гільзи й ство­ла виникає їхнє розтягнення (деформація), й гільза, щільно притискуючись до патронника, перешкоджує прориву порохових газів у бік затвора. Одночасно під час пострілу виникають коливальні рухи ствола й відбувається його на­грівання. Нагріті гази й частинки від пороху, що згорів, витікаючи з канала ствола вслід за кулею, під час зустрічі з повітрям спричи­няють виникнення полум'я та ударної хвилі: останнє є джерелом звуку під час пострілу.

 

Постріл відбувається в дуже короткий про­міжок часу (0,001-0,06 с). Під час пострілу виді­ляють чотири послідовних періоди (див. рис. 95).

• попередній;

• перший, або основний;

• другий;

• третій, або період наслідків газів.

Попередній період триває від початку го­ріння порохового заряду до повного врізання оболонки кулі в нарізи ствола.

Перший, або основний, період триває від початку руху кулі до моменту повного згорання порохового заряду відбувається в об'ємі, який швидко змінюється.

Третій період, або період наслідків газів, триває від моменту вильоту кулі з каналу ствола й до моменту припинення впливу по­рохових газів на кулю. Найбільшої (макси­мальної) швидкості куля досягає в кінці тре­тього періоду на віддаленні кількох десятків сантиметрів від дулового зрізу ствола. Цей період закінчується в той момент, коли тиск порохових газів на дно кулі буде урівноваже­ний опором повітря.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...