Главная Обратная связь

Дисциплины:


Утворення траєкторії 

При вильоті кулі в повітря на неї діють дві сили: сила тяжіння й сила опору повітря. Сила тяжіння відхиляє кулю вниз, а сила опору повітря вповільнює рух кулі в повітрі, намага­ючись перекинути її головною частиною назад. У результаті дії цих сил швидкість польоту кулі поступово зменшується, а її траєкторія являє собою по формі нерівномірно вигнуту криву лінію.

Траєкторією називається крива лінія, яку описує центр ваги кулі при польоті в повітрі.

Сила опору повітря викликається трьома основними причинами: тертям повітря, виник­ненням завіхрення й виникненням балістичної хвилі (див. рис. 97).

Рис. 97. Утворення сили опору повітря

Частинки повітря, що торкаються кулі, яка рухається, створюють тертя й зменшують швидкість польоту кулі.

Куля при польоті зіткається з частинками повітря і примушує їх коливатися. Внаслідок цього перед кулею підвищується щільність повітря та створюються звукові хвилі. Ось чому політ кулі супроводжується характерним звуком.

 

Величина сили опору повітря залежить від швидкості польоту, форми й калібру кулі.

Під дією початкових поштовхів у момент вильоту кулі з каналу ствола між віссю кулі й дотичною до траєкторії створюється кут і сила опору повітря діє не вздовж вісі кулі, а під кутом до неї, намагаючись не тільки вповільнити рух кулі, але й перекинути (див. рис. 98).

ЦТ — центр тяжіння, ЦС — центр опору повітря

Рис. 98. Дія сили опору повітря на кулю, що летить

Для того щоб куля не перекидалась, їй надають за допомогою нарізів у каналі ствола обертальний рух. Наприклад, у АКМ швидкість обертання кулі в момент вильоту з канала ство­ла близько 3000 обертів за секунду.

 

Вісь повільного конічного руху трохи відстає від дотичної до траєкторії (розміщується вище останньої). Тому куля з потоком повітря зіткаєть- ся більше нижчою частиною і віссю повільного кінцевого руху відхиляється в бік обертання (пра­воруч при правій нарізці ствола) (див. рис. 99).

Рис. 99. Деривація (вид траєкторії зверху)

 

Кут піднесення, при якому повна горизон­тальна дальність польоту кулі стає найбільшою, називається кутом найбільшої дальності. Вели­чина його для куль різних видів зброї складає близько 35°.

Траєкторії, які отримуються при кутах піднесення менших, ніж кут найбільшої даль­ності, називаються настильними. Траєкторії, які отримуються при кутах піднесення більших, ніж кут найбільшої дальності, називаються навісними.

При стрільбі з однієї і тієї ж зброї можна отримати дві траєкторії з однаковою горизон­тальною дальністю: настильну і навісну.

При стрільбі зі стрілецької зброї та гра­натометів використовуються тільки настильні траєкторії.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...