Главная Обратная связь

Дисциплины:


Визначення відстаней за лінійними роз­мірами предметівСпосіб дає точніші результати, ніж око­мір, але для цього треба знати дійсні розміри предмета, за яким спостерігають і мати лінійку з міліметровими поділками. Для цього необхідно:

1. Утримувати лінійку на відстані випростаної руки у 50 см від ока (див. рис 106).

2. Виміряти в міліметрах висоту (ширину) предмета, за яким спостерігають, тобто визначити, скільки міліметрів на лінійці вкладається по висоті (ширині) предмета.

3. Потім дійсну висоту (ширину) предмета в сантиметрах поділити на виміряну по лі­нійці висоту (ширину) предмета в міліметрах.

4. Одержаний результат помножити на стале число 5. Це і буде шуканим результатом у метрах.

 

Наприклад, телеграфний стовп висотою 6 м покривається 10 мм на лінійці. Отже, відстань до нього Д= 5х600см/ 10мм (див. рис. 107).

 

Рис. 106 Рис. 107

 

Визначення відстаней за кутовими розмірами предметів

 

Для визначення відстані до предмета, лінійний розмір якого відомий (висота, ши­рина або довжина), треба дізнатися, скільки тисячних частин дуги кола займає предмет, за яким спостерігають (по висоті, ширині або по довжині).

Наприклад, танк противника розташова­ний на рубежі стовпів, відстань між стовпами лінії зв'язку 50м, а по шкалі бінокля вона складає 25 тисячних (0-25, нуль двадцять п'ять). Розділивши лінійну величину (50 м) на число тисячних (25), дізнаємося, скільком метрам відповідає одна тисячна: 50:25 = 2 м. Помноживши 2 м на 1000, одержимо відстань до стовпів — 2000 м (див. рис. 108).

Д = 1000 X в / У = 1000 X 50 / 25 = 2000 м

Вимірювання кутів у поділках (тисяч­них) може проводитися: кутомірним колом бусолі, сіткою бінокля й перископа, артиле­рійським колом (на карті), ціликом прицілу, механізмом бокових поправок снайперського прицілу й підручними предметами (див. рис. 108. 109).

Рис. 108 Рис. 109. Кутомірна сітка Б-8

 

Точність кутового вимірювання за допо­могою того чи іншого приладу залежить від точності шкали на ньому. Під час використання для вимірювання кутів підручних предметів необхідно заздалегідь визначити їхню кутову величину. Для цього слід витягнути руку з під­ручним предметом на рівень ока й помітити на місцевості на кінцях предмета будь-які точ­ки, а потім за допомогою кутомірного приладу (бінокля, бусолі тощо) точно виміряти кутові величини між цими точками.

 

Кутову величину підручного предмета мож­на також визначити за допомогою міліметрової лінійки. Для цього ширину (товщину) предмета в міліметрах необхідно помножити на 2 ти­сячних, оскільки одному міліметру лінійки при віддаленні її на 50 см від ока відповідає по формулі тисячної кутова величина в 2 ти­сячних (0-02). 

Доведення: виходячи з формули тисячної, визначаємо кутову величину (У), яка відповідає поділці 1мм лінійки:

У = 1000хВ/Д = 0,001x1000/0,5 = 2 або 0-02, де:

В — 1мм лінійки або 0,001 м; Д — віддалення лінійки від ока на 0,5 м.

 

Наприклад, якщо товщина сірникової коробки складає 1,5 см (або 15 мм), то його кутова величина (У) при віддаленні 50 см від ока буде складати: 15x2 = ЗО, або у тисячних 0-30 і т. д. (див. табл. 15, рис. 110).

Таблиця 15

№ з/п Назва предметів Ціна в мм Ціна в ти­сячних
Пальці рук: • великий • вказівний, середній 20:25 мм 15:25 мм 0-40- 0-50 0-30- 0-50
Олівець гранований (0,7см) 7 мм 0-14
Сірникова коробка: • довжина (5 см) • ширина (3,5 см) • висота (товщина) (1,5см) 50 мм 35 мм 15мм 1-00 0-70 0-30
1 мм лінійного розміру 1 мм 0-02

Рис. 110. Ціна в тисячних кулака та пальців руки

Наприклад, ціль — БТР (див. рис. 111), за яким спостерігають у бінокль, ширина якого дорівнює 2,5 м, покривається поділкою сітки бінокля, яка дорівнює 0-05. Визначити відстань до цілі, приціл і точку наводки.

Д = 1000 х В / У = 1000 х 2,5 / 5 = 500 м

Рис. 111

Можна також, знаючи дальність і куто­ве значення об'єкта, за яким спостерігають у прилад, визначити лінійні розміри (ширину, висоту, довжину) об'єкта.

Приклад. Міст через річку (див. рис. 112), який знаходиться на відстані 3000 м, по до­вжині займає 4 малих поділки сітки бінокля 0-20. Визначити довжину моста (В).

 

Рис. 112

 

Визначення дальності безпосереднім про­міром

Спосіб визначення дальності безпосереднім проміром, як правило, використовується при завчасному переході підрозділів до оборони й призначений для більш точного визначення відстаней до орієнтирів, які в бою застосову­ватимуться для керування вогнем.

 

Визначення відстаней за допомогою муш­ки автомата

За практичним сприйняттям — мушка автомата на 100 м перекриває приблизно 25 см.

Знаючи криючу величину мушки автомата, що вона на 100 м перекриває ділянку приблиз­но в 25 см; на 200 м мушка буде перекривати ділянку місцевості або частину предмета при­близно в 50 см; на 300м — приблизно 75 см; на 400м — приблизно їм і т. д., можна легко визначити дальність до цілі противника, знаючи їхні лінійні розміри (див. рис. 113). їх небагато, і вони легко запам'ятовуються. Ширина танка приблизно 3 м; ширина БТР приблизно 2,5 м; людина по ширині приблизно 0,5 м; кулеметна обслуга (2 особи) приблизно їм.

Рис. 113

 

Тут застосовується безпосередній про­мір у парах кроків, які переводяться в метри за формулою:

Д=ПКхJ-

Наприклад, відстань, виміряна до окремого дерева (орієнтир №3), складає 400 пар кроків. Визначити дальність у метрах.

Д = 400 л.к. х-|-= 600 м

 

Визначення дальності за співвідношенням звуку й світла

При визначенні відстані до цілі за співвід­ношенням швидкості звуку й світла необхідно виміряти час між спалахом і звуком, який дійшов, у секундах. Помножуючи швидкість звуку 330м/с на час, можна визначити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або врахувати, що за 3 секунди звук проходить приблизно 1 кілометр.

Наприклад, ви побачили спалах при по­стрілі артилерійської гармати через 9 секунд до вас дійшов звук цього пострілу. Визначити дальність до гармати.

Виходячи з; даних умов визначаємо:

9:3 = Зкм

 

Визначити відстань до різноманітних об'єктів можна також на слух. Знаючи орі­єнтовні відстані, з яких чуються різні шуми: рубання лісу — 300 м, вбивання кілків у землю ручним способом — до 300 м, падіння дере­ва — 800 м, удар лопати по каменю й залі­зу — 0,5-1 км, голосний крик — 1-1,5 км, одиночний постріл — Зкм.

Два вищевказаних способи застосовуються, як правило, в нічних умовах.

 

Контрольні питання

1. Що визначає поняття «тисячна»?

2. Які існують формули тисячної?

3. Які існують способи визначення відстані до цілі?

 

 

Тема. Стрілецька зброя, пово­дження з нею, догляд і зберігання. Автомат Калашникова. Загальні відомості

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...