Главная Обратная связь

Дисциплины:


Призначення, будова основних частин і механізмів автоматаСтвол — призначений для спрямування польоту кулі. Усередині має канал із чотирма нарізами, які йдуть зліва вгору праворуч. Про­міжки між нарізами називаються полями, від­стань між двома протилежними полями (по діа­метру) називається калібром каналу ствола. Калібр автомата АК-74 — 5,45 мм.

 

У казенній частині канал гладкий, зро­блений за формою гільзи. Він називається патронником.

 

Дульний гальмо-компенсатор призначений для підвищення щільності бою (здатність зброї групувати пробоїни на обмеженій площі під час стрільби в однакових умовах) при стрільбі чергами та зменшення енергії віддачі.

 

Ствольна коробка призначена:

• для з'єднання частин і механізмів автомата;

• для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора. У ствольній коробці розміщується ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою.

 

До ствольної коробки приєднані: приклад, пістолетна рукоятка та спускова скоба із за­сувкою для магазина.

 

Прицільний пристрій призначений для наведення автомата при стрільбі по цілях на різні відстані, він складається з прицілу та мушки.

 

Кришка ствольної коробки запобігає за­брудненню частин і механізмів, розміщених у ствольній коробці:

 

Затворна рама з газовим поршнем призна­чена для приведення в дію затвора та ударно - спускового механізму.

 

Затвор призначений для:

• досилання патрона в патронник;

• закривання каналу ствола;

• розбивання капсуля;

• викидання гільзи з патронника.

Зворотний механізм (див. рис. 116) при­значений для повернення затворної рами із затвором у переднє положення.

Рис. 116.

Він складається із зворотної пружини (1), напрямного стержня (2), рухомого стержня (3) та муфти (4).

 

Газова трубка зі ствольною накладкою скла­дається:

• з газової трубки;

• з передньої та задньої з'єднувальних муфт;

• зі ствольної накладки.

 

Ударно-спусковий механізм (див. рис. 117) призначений для:

• спуску курка з бойового взводу або зі взво­ду автоспуску;

• нанесення удару по ударнику;

• забезпечення ведення автоматичного або поодиночного вогню;

• припинення стрільби;

 

 

а — курок; б — бойова пружина; в — спусковий гачок; г — шептало одиночного вогню; ґ — авто­спуск; д — пружина автоспуску; е — перевідник; є — вісі; ж — пружина шептала одиночного вогню; з — сповільнювач курка; и — пружина сповільню­вача курка; і — трубчата вісь; 1 — бойовий звід; 2 — звід автоспуску; 3 — загнуті кінці; 4 — петля; 5 — фігурний виступ; 6 — пря­мокутні виступи; 7 — хвіст; 8 — виріз; 9 — шеп­тало; 10 — важіль; 11 — защіпка; 12 — передній виступ; 13 — сектор; 14 — цапфа 

Рис. 117. Частини ударно-спускового механізму

 

Курок із бойовою пружною призначений для нанесення удару по ударнику.

Сповільнювач курка призначений для спо­вільнення руху курка вперед з метою підвищення щільності бою при веденні автоматичного вогню.

Спусковий гачок призначений для утриман­ня курка на бойовому взводі та для спуску курка.

Шептало одиночного вогню призначене для утримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні, якщо при веденні одиноч­ного вогню спусковий гачок не був відпущений.

Автоспуск із пружиною призначений для автоматичного звільнення курка із взводу ав­тоспуску при стрільбі чергами, а також для запобігання спуску курка при незакритому каналі ствола та незакритому затворі.

Перевідник призначений для установки автомата на автоматичний або одиночний во­гонь чи на запобіжник.

Цівка призначена для зручності дії та за­хисту рук автоматника від опіків.

Магазин призначений для розміщення па­тронів та подачі їх у ствольну коробку.

• для запобігання пострілів при незакритому затворі;

• для постановки автомата на запобіжник.

 

Штик-ніж приєднаний до автомата вико­ристовується як штик. У відкритому положенні може використовуватись як армійський ніж, як ножиці для різання колючого дроту в загоро­дженнях, як пилка для розпилювання метале­вих деталей та як ножиці для різання дроту, що знаходиться під електричним струмом до 220 В.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...