Главная Обратная связь

Дисциплины:


Робота частин і механізмів автомата 

Ствол служить для спрямування польоту кулі. Всередині ствол має канал із чотирма на­різами, які йдуть зліва вгору направо. Нарізи необхідні для надання кулі обертового руху.

Проміжки між нарізами називаються полями. Відстань між двома протилежними полями (по діаметру) називається калібром каналу ство­ла; в автоматів він дорівнює 5,45мм і 7,62 мм. У казенній частині канал гладенький і зро­блений за формою гільзи. Ця частина каналу містить патрон і називається патронником.

 

Ствольна коробка {див. рис. 122) з'єднує частини і механізми автомата, забезпечує за­кривання каналу ствола затвором і запирання затвора. У ствольній коробці розташований ударно-спусковий механізм. Зверху коробка закривається кришкою.

Прицільний пристрій {див. рис. 123) необ­хідний для наведення автомата при стрільбі по цілях на різні відстані. Мушка загвинчена в полозок, який кріпиться в основі мушки.

1 — колодка прицілу; 2 — пластинчаста пружина; З — хомутик; 4 — пластинчаста планка; 5 — по­лозок із мушкою; 6 — запобіжник мушки

Рис. 123. Прицільний пристрій: а — приціл; б — основа мушки

 

Кришка ствольної коробки (див. рис. 124) потрібна для запобігання забрудненню частин і механізмів, розміщених у ствольній коробці. З правого боку вона має ступінчастий виріз для проходження відстріляних гільз назовні і для руху рукоятки затворної рами, а поза­ду — отвір для виступу напрямного стержня поворотного механізму. Кришка утримується

на ствольній коробці за допомогою напівкруг­лого вирізу на колодці прицілу, поперечного паза ствольної коробки і виступу напрямного стержня поворотного механізму.

1 — отвір; 2 — ребра жорсткості; 3 — ступінчасті вирізи

Рис. 124. Кришка ствольної коробки

 

Приклад і пістолетна рукоятка забезпе­чують зручність дії автомата при стрільбі. Приклад має антабку для ременя, гніздо для пенала з приладдям і затильник із кришкою над гніздом. У гнізді приклада закріплено пру­жину для виштовхування пенала.

1 — головний виступ; 2 — отвір вісі викидача; З — виріз для викидача; 4 — виріз для дна гільзи; 5 — бойовий виступ; 6 — повздовжній паз для від­бивного виступу; 7 — пружина викидача; 8 — вісь викидача; 9 — шпилька

Рис. 126. Затвор: а — загальний вигляд; б — ударник; в — викидач;

 

Затворна рама з газовим поршнем (див. рис. 125) служить для приведення в дію за­твора та ударно-спускового механізму.

1 — канал для затвора; 2 — запобіжний виступ;

3 — виступ для опускання важеля автоспуску;

4 — паз для відгину ствольної коробки; 5 — рукоят­ка; 6 — паз для відбивного виступу; 7 — фігурний виріз; 8 — газовий поршеньРис. 125. Затворна рама з газовим поршнем

 

Затвор {див. рис. 126) служить для доси­лання патрона в патронник, закривання ка­налу ствола, розбивання капсуля і викидання з патронника гільзи патрона.

Газова трубка із ствольною накладкою (див. рис. 128) призначена для спрямування газового поршня і для захисту рук від опіків при стрільбі.

1 — газова трубка; 2 — напрямні ребра для газо­вого поршня; 3 — передня з'єднувальна муфта; 4 — ствольна накладка; 5 — задня з'єднувальна муфта; 6 — виступ

Рис. 128. Газова трубка зі ствольною накладкою

Ударно-спусковий механізм (див. рис. 129) призначений для спуску курка з бойового зво­ду або зі зводу автоспуску, нанесення удару по ударнику, забезпечення ведення автома­тичного чи одиничного вогню, припинення стрільби, для запобігання пострілів при не­закритому затворі і для постановки автомата на запобіжник

1 — курок; 2 — бойова пружина; 3 — спусковий гачок; 4 — шептало одиничного вогню; 5 — пру­жина шептала одиничного вогню; 6 — автоспуск; 7 — пружина автоспуска; 8 — уповільнювач курка; 9 — пружина уповільнювача курка; 10 — перевід­ник; 11 — осі

Рис. 129. Ударно-спусковий механізм

 

Поворотний механізм (див. рис. 127) необ­хідний для повернення затворної рами із за­твором у попереднє положення.

Рис. 127. Поворотний механізм

 

.

Магазин призначений для розміщення патронів і подачі їх у ствольну коробку (див. рис. 131).

1 — корпус; 2 — кришка; 3 — стопорна планка; 4 — пружина; 5 — подавач; 6 — опорний виступ; 7 — зачіп

Рис. 131. Магазин

 

Штик-ніж (див. рис. 132) прикріплюється до автомата перед атакою і призначений для ураження противника в рукопашному бою, а також використовується як ніж, пилка (для розпилювання металу) і ножиці (для різання дроту).

1 — лезо; 2 — різальне ребро; 3 — отвір; 4 — пил­ка; 5 — зачіп; 6 — ремінь; 7 — кнопка; 8 — запо­біжний виступ; 9 — повздовжній паз; 10 — гвинт наконечника; 11 — рукоятка; 12 — кільце

Рис. 132. Штик-ніж

 

Цівка служить для зручності дії з авто­матом і захисту рук від опіків.

1 — упор для пальців; 2 — металева прокладка; З — виріз; 4 — виступ

Рис. 130. Цівка

Піхви(див. рис. 133) складаються з підві­ски з карабінчиками, пластмасового корпусу, упору, виступу-вісі.

1 — підвіска з карабінчиками; 2 — пластмасовий корпус; 3 — упор; 4 — виступ-вісь

Рис. 133. Піхви

 

2. Огляд автомата

Огляд автомата проводиться для перевірки його справності і чистоти, якості змащення і підготовки до стрільби.

Огляд автомата здійснюється щодня: пе­ред виходом на заняття; перед заступанням у наряд; у бойовій обстановці — періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.

Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі частини автомата; чи немає на зо­внішніх частинах іржі, бруду, вм'ятин, по­дряпин, забоїн, інших ушкоджень, що можуть призвести до порушення нормальної роботи механізмів автомата; чи немає на дерев'яних частинах тріщин, відколів і побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, пере­віряється: стан змащення частин автомата, які видно без розбирання; наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справ­ність штик-ножа.

Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні перевіряється те саме, що й при щоденному огляді, а крім того: справ­ність прицілу і мушки; канал ствола (щоб пе­реконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота частин і механізмів.

 

3. Підготовка автомата і патронів до стрільби

Підготовка автомата до стрільби прово­диться для забезпечення його безвідмовної роботи. Для підготовки автомата необхідно: провести чищення, оглянути автомат у розі­браному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зібраному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і про­сунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стрільбою. При цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хи­тається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає кап­суль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх треба витерти чистою ганчіркою. Патрони на стрільбищі і в тирі потрібно зберігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

Простота будови автомата забезпечує ви­соку надійність і безвідмовність його роботи. Однак унаслідок забруднення механізмів, спрацювання частин, недбалого поводжен­ня з автоматом, а також через несправність патронів можуть виникнути затримки при стрільбі.

 

4. Тренування у зарядженні магазина патронами і порядку зарядження автомата

 

5. Затримки при стрільбі та способи їх усунення

 

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усунути перед наступним заряджан­ням. Для цього необхідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо затримка повторилася, слід з'ясувати її при­чину й усунути одним із способів, наведених у табл. 5.

Застосування обойми прискорює заряджен­ня магазина патронами (див. рис. 134, 135).

 

Рис. 134. Зарядження магазина патронами вручну

1 — магазин; 2 — перехідник; 3 — обойма; 4 — патрони

Рис. 135. Зарядження магазина патронами з обойми

 

Контрольні питання

1. Як проводиться огляд автомата?

2. Як готується автомат і патрони до стрільби?

3. Які можливі затримки під час стрільби та способи їх усунення?

 

Затримки при стрільбі з автомата, способи їх усунення

 

Характеристика затримки Причина затримки Спосіб усунення затримки
Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але пострілу не було: у патронни­ку немає патрона Забруднення або не­справність магазина. Несправність заскочки магазина Перезарядити автомат і продовжувати стріль­бу. Замінити магазин. Відправити автомат до ремонтної майстерні
Утикання патрона. Патрон кулею уткнувся в казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися в середньому положенні Загин бокових стінок магазина Утримуючи рукоятку затворної рами, вида­лити патрон, що уткнувся, і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин
Осічка. Затвор у передньому положенні, патронів у патрон­нику, гачок спущений, але пострілу не було Несправність патрона. Несправність ударника або ударно-спускового механізму. Забруд­нення або застигання мастила Перезарядити автомат і продовжувати стріль­бу. При повторенні затримки оглянути й про­чистити ударник і ударно-спусковий механізм; якщо вони поламані або спрацьовані, відпра­вити до ремонтної майстерні
Невиймання гільзи. Гільза в патроннику, черговий па­трон уткнувся в неї кулею. Рухомі частини зупинилися в середньому^положенні Брудний патрон або забруднення патрон­ника. Забруднення або несправність викидача, послаблення пружини Відвести рукоятку затворної рами назад і, утри­муючи її в задньому положенні, відокремити магазин і вийняти уткнутий патрон. Вийняти затвором або шомполом гільзу з патронника, продовжувати стрільбу. При повторенні затрим­ки прочистити патронник і патрони. Оглянути і прочистити від бруду викидач і продовжу­вати стрільбу. У разі несправності викидача автомат відправити до ремонтної майстерні
Прихват або невідбивання гільзи. Гільза не викинута зі стволь­ної коробки, а залишилася в ній попереду затвора або дослана затвором назад у патронник Забруднення частин, що труться, газових шляхів або патронни­ка. Забруднення або несправність викидача Відвести рукоятку затворної рами назад, ви­кинути гільзу і продовжити стрільбу. При по­вторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, що труться, і патронник; частини, що труться, змастити. При несправності викида­ча автомат відправити до ремонтної майстерні

 

 

Тема. Догляд і зберігання, по­водження з автоматом. Заходи безпеки при поводженні з автоматом і патронами. Чищен­ня, змащення і зберігання автомата. Огляд, підготовка автомата і патронів до стрільби. Тренування в чищенні і змащуванні автомата і зарядженні магазина патронами (Н-В-4, 5)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...