Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок чищення, змащення та зберігання зброї1 — пенал; 2 — викрутка; 3 — головка шомпола; 4 — шомпол; 5 — кришка пенала; 6 — протирка

Рис. 136. Приладдя автомата, підготовлене для чищення

 

Для чищення каналу ствола треба покласти автомат у вирізи стола або на звичайний стіл. Зібрати приладдя, скласти ганчір'я у вигля­ді цифри 8, накласти «вісімку» її перехрес­тям на кінець протирки та розкласти волокна клоччя вздовж протирки так, щоб їхні кінці були коротшими за стержень протирки (див. рис. 137).

Рис. 137. Накладання ганчір'я на протирку

 

Просочити ганчір'я рідким рушничним мас­тилом, увести шомпол із протиркою і ганчір'я в канал ствола і застопорити кришку пенала на дуловому зрізі ствола. Утримуючи автомат лівою рукою, плавно просунути правою рукою шомпол по всій довжині каналу ствола кілька разів. Витягнути шомпол, змінити ганчір'я, просочити його рідким рушничним мастилом і знову прочистити канал ствола. Так зробити кілька разів. Після цього ретельно витерти шомпол і протерти канал ствола чистою сухою ганчіркою. Оглянути ганчірку. Якщо на ній по­мітні сліди нагару або забруднення, продовжу­вати чищення каналу ствола доти, поки після перевірки ганчірка не буде чистою. Ретельно оглянути канал ствола на світло з дулової час­тини і з боку патронника, повільно обертаю­чи ствол у руках. При цьому особливу увагу звертати на кути нарізів, перевіряти, чи не за­лишилось у них нагару. У такій самий спосіб вичистити патронник з боку ствольної коробки.

 

Газову камеру, газову трубку та компен­сатор полити рідким рушничним мастилом або РЧС, прочистити ганчіркою за допомогою шомпола або дерев'яної палички (див. рис. 138), потім насухо витерти. Дерев'яні палички сухою ганчіркою.

1 і 2 — для чищення пазів і щілин; 3 і 4 — для чищення патронника, газового патрубка, газової труб­ки; 5 і 6 — для чищення заглиблень та отворів

Рис. 138. Дерев'яні палички

 

Після закінчення чищення автомата доповісти командирові відділення або викладачеві та з його дозволу провести змащення і збирання автомата.

 

Після чищення автомат змащують, щоб не допустити впливу вологи на метал. Змащу­вання автомата проводять у такій послідовності: канал ствола, патронник і компенсатор змащу­ють протиркою з покладеним на неї ганчір ям, просоченим мастилом; на решту частин (мета­левих) ганчіркою наносять тонкий шар мастила. При цьому слід мати на увазі, що надлишок мастила призводить до забруднення частин автомата і може спричинити затримку при стрільбі. Дерев'яні частини не змащують.

З автоматом необхідно поводитися обереж­но: запобігати ударам, стежити, щоб у ствол не потрапили сторонні предмети (клоччя, пісок, бруд), бо під час стрільби це може призвести до роздуття або розриву ствола. Не спускати без потреби курок, бо це призводить до передчасно­го спрацювання частин і механізмів автомата.Автомат зберігається в піраміді (металева шафа для зберігання зброї). Він має бути роз­ряджений, магазин відокремлений, багнет-ніж, курок спущений, важіль перевідника — у верх­ньому положенні, хомутик прицілу — на поділці П. В окремому відділенні піраміди зберігаються магазини, сумки для магазинів, багнет-ножі в піхвах і маслянки. Сумки для магазинів і ре­мені повинні зберігатися чистими і сухими.

При пересуванні на заняттях і в поході ав­томат переноситься з приєднаним магазином (ре­шта магазинів у сумці). Ремінь підганяється так, щоб автомат не бився об елементи спорядження. У перерві між заняттями, а також на прива­лах автомат тримають у руках або на ремені.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...