Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прийоми та правила стрільби з автомата Калашникова 

Стрільба з автомата може вестися з різних положень та з будь-якого місця, звідки видні ціль або ділянка місцевості, на яких перед­бачається поява противника.

При веденні вогню з місця автоматник приймає положення для стрільби стоячи, з ко­ліна чи лежачи залежно від умов місцевості та вогню противника.

При русі автоматник може вести вогонь на ходу без зупинки та з короткою зупинкою. При переміщенні автомототранспортом авто­матник приймає для ведення вогню зручне положення, дотримуючись заходів безпеки.

Для стрільби в бойових умовах слід ви­бирати таке місце, яке забезпечує найкращий огляд та обстріл, закриває автоматника від спо­стереження та обстрілу противника, дозволяє зручно виконувати прийоми стрільби.

При підготовці місця для стрільби необ­хідно перевірити можливість ведення вогню в заданому секторі або напрямку, для чого автомат потрібно послідовно наводити на різні місцеві предмети. Для зручності ведення вогню слід підготувати упор для автомата.

Залежно від обставин і характеру місцевос­ті автоматник під час бою може рухатися бігом, швидким кроком, перебіжками або переповзан­ням, при цьому автомат утримується однією або двома руками. Для успішного виконання вогневих завдань потрібно володіти досконало прийомами стрільби.

Керуючись загальними правилами виконан­ня прийомів стрільби і враховуючи свої індиві­дуальні особливості, автоматник повинен виро­бити і застосовувати найбільш вигідні та стійкі положення для стрільби, добиваючись одно­манітного положення голови, тулуба, рук, ніг.

Залежно від фізичних особливостей автомат­ника дозволяється вести стрільбу з лівого плеча, прицілюватися, дивлячись обома очима і т. д.

При проведенні спеціальних операцій ав­томат носять на ремені, перекинутому через голову на ліве плече. Сам автомат розташований під правою рукою в горизонтальному положен­ні. Довжина ременя вибирається такою, щоб автомат можна було вільно прикласти до плеча з ременем, натягнутим від лівого плеча. При стрільбі з ременем, натягнутим таким чином, збільшується стійкість зброї і поліпшується якість стрільби.

Такий спосіб носіння автомата в бойових умовах найбільш придатний, руки при пере­вірці документів вільні, злочинцям складніше відібрати зброю.

Стрільба з автомата передбачає виконання таких прийомів:

• прийняття положення для стрільби, за­ряджання зброї;

• виконання пострілу (прицілювання й об­роблення спуску);

• припинення стрільби (припинення натиску­вання на хвіст спускового гачка, встанов­лення перевідника в запобіжне положення, розряджання автомата).

 

Підготовка до стрільби з положення ле­жачи, з руки та упоруАвтоматник приймає положення для стрільби самостійно або за командою.

 

Для прийняття положення для стрільби лежачи необхідно:

1. Якщо автомат у положенні «на ремінь» — підняти праву руку по ременю вгору та, знімаючи автомат із плеча, підхопити його лівою рукою за спускову скобу та ствольну коробку, потім узяти автомат правою ру­кою за ствольну накладку та цівку дульною частиною вперед. Одночасно з цим зробити повний крок правою ногою вперед та трохи праворуч. Нахиляючись уперед, опусти­тись на ліве коліно та поставити ліву руку на землю попереду себе, пальцями вправо. Потім, опираючись послідовно на ліву ногу та ліву руку, лягти на лівий бік і швидко повернутися на живіт, розкинувши трохи ноги в сторони, автомат при цьому по­класти цівкою на долоню лівої руки.

2. Якщо автомат у положенні «на груди» — взяти лівою рукою автомат знизу за цівку та ствольну накладку, піднімаючи його трохи вгору та вперед, витягти праву руку з-під ременя, а потім перекинути ремінь через голову та взяти автомат правою ру­кою за ствольну накладку і цівку дульною частиною вперед. У подальшому положення для стрільби лежачи приймається так, як і з автоматом «на ремінь».

Для заряджання автомата потрібно:

• приєднати до автомата заряджений магазин;

• зняти автомат із запобіжника;

• поставити перевідник на необхідний вид вогню;

• енергійно відтягнути затворну раму назад до кінця та різко відпустити її;

• поставити автомат на запобіжник, якщо стрільба не буде розпочинатися негайно.

 

Якщо перед заряджанням автомата мага­зин не був заряджений патронами або патрони були використані при стрільбі, то необхідно зарядити магазин.

 

Для прискорення зарядження магазина патронами доцільно застосовувати обойму.

 

Вогонь з автомата ведеться за командами або самостійно, залежно від обставин.

У команді керівника операції або стрільб указується: кому стріляти, ціль, приціл, цілик та точка прицілювання. При стрільбі по цілях на дальність до 400 м приціл та точка приці­лювання можуть не вказуватися.

 

Виконання стрільби (пострілу) включає встановлення прицілу і цілика, перевідника на необхідний вид вогню, прикладку, приці­лювання, спуск курка та утримання автомата при стрільбі.

Для встановлення прицілу необхідно:

• приблизити автомат до себе;

• великим і вказівним пальцями правої руки стиснути защіпку хомутика;

• посунути хомутик до співпадіння його пе­реднього зрізу з рискою під відповідною цифрою на прицільній планці.

Для встановлення цілика треба відтягну­ти маховичок гвинта цілика трохи вправо і, крутячи його, сумістити риску під проріззю гривки з потрібною відміткою.

Для встановлення перевідника на необхід­ний вид вогню потрібно, натискуючи на виступ перевідника, повернути його вниз (АВ — авто­матичний вогонь, ОД — одиночний вогонь).

 

Для прикладки автомата необхідно: не ви­пускаючи цілі з ворогом праворуч.

У бойових умовах, стріляючи" з автомата з правого плеча, потрібно використовувати будь-які захисні укриття (камінь, стовп, ріг будинку і т. п.). Захист у такому випадку по­винен бути зліва від вас, закриваючи корпус і більшу частину голови. Для зустрічного вогню залишаються відкритими руки, плече і менша частина голови. Якщо захисне укриття розта­шоване праворуч від вас, вам доведеться стрі­ляти з лівого плеча, а це незвично і незручно, проте ви будете більш-менш захищені. Якщо ви все-таки будете стріляти з правого плеча, то відкриєте під постріли противника значну частину тулуба і всю голову. Помилкою також буде стрільба поверх укриття, ви підставите під вогонь голову, плечі і частину корпусу. Потрібно так організувати вогневий контакт, щоб можливий захист противника був праворуч від нього, а ваш — зліва від вас. Для цього потрібно постійно (якщо дозволяє обстанов­ка) «закручувати» поле бою, переміщуючись вліво від себе. Наприклад, противник пере­буває в будинку і стріляє з вікна; якщо ви наближаєтесь до нього (перебіжками, під вог­невим прикриттям) з правого боку від проти­вника, перевагу матимете ви, а не він. Якщо ж, навпаки, ви наближаєтеся зліва від проти­вника, перевага буде на його боці.

 

При штурмовому захваті будь-якого об'єкта наближатися до нього краще з боку сонця — воно перешкоджає противникові вести прицільний вогонь. При веденні вогню в бойових умовах для забезпечення більшої щільності і результативності вогню застосовують спосіб стрільби з автомата по-кулеметному. Щоб зброю при стрільбі чергами не трясло і не розкидало кулі, автомат за ремінь прикручують до стовбура дерева. При стрільбі на бігу намагайтеся натискати на спусковий гачок в одноопорній фазі — в момент переносу ноги. Коли нога опускається на землю, це ви­кликає сильний струс системи «стрілок-зброя» і знижує влучність стрільби.

 

Для успішного виконання завдань у бою необхідно: „

• постійно спостерігати за полем бою;

• швидко і правильно готувати дані для стрільби;

• вміло вести вогонь по цілях у різних умо­вах бойової обстановки як удень, так і вно­чі, для знешкодження групових і найбільш важливих одиночних цілей застосовувати зосереджений вогонь;

• спостерігати за результатами вогню та вмі­ло його коректувати;

• слідкувати за використанням патронів у бою та вживати заходів щодо своєчас­ного їхнього поповнення.

 

При діях автоматника в спецопераціях потрібно вибирати найбільш важливі цілі. Це живі цілі противника — групи стрілків або окремі постаті, які ведуть вогонь із різних положень, а також на автомототранспорті.

 

У спеціальних операціях щодо затриман­ня (знешкодження) злочинців автоматники, які перебувають у групах захоплення або при­криття, вогонь відкривають за командою ке­рівника операції або самостійно залежно від ситуації. Під час руху на бронетранспортері або автомобілі автоматник приймає надійне положення, враховуючи умови дороги та від­дачу автомата при стрільбі, а також швидкість автотранспорту. З двох рівних за важливістю цілей слід вибирати для знешкодження ближ­чу та найбільш вразливу. При появі під час стрільби нової, більш важливої цілі швидко перенести вогонь на неї. Для вибору прицілу, точки прицілювання та цілика необхідно визна­чити дальність до цілі та врахувати умови, які можуть вплинути на дальність і направлення польоту кулі. Приціл, цілик і точка приці­лювання вибираються з таким розрахунком, щоб при стрільбі середня траєкторія проходила крізь середину цілі.

 

При стрільбі з відстані до 400 м вогонь ведеться з прицілом 4 або П і ціликом О, при­цілюватися слід у нижній край або в середину, якщо ціль висока. При стрільбі на дальність більше 400 м приціл встановлюється відповідно до дальності цілі й ціликом 0. За точку при­цілювання береться середина цілі. Дальність до цілі визначається окомірно, при цьому даль­ність до цілей і місцевих предметів визнача­ється за відрізками місцевості. Уночі дальність до освітлювальних цілей визначається так, як і вдень. Значне відхилення зовнішніх умов від табличних змінює дальність польоту кулі або відхиляє її від площини стрільби. За табличні умови стрільби приймаються: температура по­вітря + 16°С, відсутність вітру та перевищення місцевості над рівнем моря, кут місця цілі не більше 15°. При низьких температурах точ­ку прицілювання слід вибирати на верхньому краю цілі. Поправка на боковий вітер береться в той бік, звідки дме вітер. Так, при вітрі зліва точка прицілювання виноситься ліворуч, а при вітрі справа — праворуч. Поправки при вітрі зі швидкістю 8 м/с необхідно збільшити в 2 рази, а при швидкості 2 м/с — зменшити в 2 рази. При вітрі, який дме під гострим кутом до пло­щини стрільби, поправку слід брати в 2 рази менше, ніж при вітрі, який дме під кутом 90°.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...