Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вибір цілі, прицілу та точки прицілю­вання 

Щоб зробити влучний постріл, стрілок по­винен: підготуватися до стрільби, прицілитися, затримати дихання й спустити курок.

 

Автоматник у бою веде вогонь, як прави­ло, у складі відділення або взводу, знищуючи цілі, визначені йому командиром. Він повинен уважно слухати та точно виконувати всі накази командира. Коли автоматникові в бою ціль для враження не вказана, він обирає її самостійно. У першу чергу необхідно вразити найбільш не­безпечні та важливі цілі, наприклад; розрахунки кулеметів і гармат, командирів і спостерігачів противника. Для визначення прицілу, точки при­цілювання та цілі необхідно визначити дальність до цілі та врахувати зовнішні умови, які мо­жуть вплинути на дальність і напрямок польоту кулі. Приціл і точка прицілювання обираються з таким розрахунком, щоб при стрільбі середня траєкторія проходила посередині цілі.

Під час стрільбі на дальність до 400 м во­гонь треба вести, як правило, із прицілом 4 або «П», прицілюючись у нижній край цілі або в середину, якщо ціль висока (рухомі фігури тощо). Під час стрільби на дальність більш 400 м приціл встановлюється згідно з даль­ністю до цілі, округлений до цілих сотень метрів. За точку прицілювання, як правило, приймається середина цілі. Автоматник виго­товляється до стрільби за командою або само­стійно. На навчальних заняттях команда для приготування до стрільби може подаватися роздільно, наприклад, «На рубіж відкриття вогню, кроком — руш» і потім «Заряджай». Якщо потрібно, перед командою «Заряджай» указується положення для стрільби.

 

Приготування до стрільби включає при­йняття положення для стрільби і заряджання автомата.

 

Приготування до стрільби лежачи

Для прийняття положення для стрільби з упору із-за укриття треба залежно від висо­ти упору або укриття автоматник прийняти положення для стрільби: лежачи, з коліна або стоячи.

 

Для стрільби з автомата з упору необхідно

покласти автомат цівкою на упор та утримувати його лівою рукою за магазин або цівку, а пра­вою за пістолетну рукоятку {див. рис. 142).

Рис. 142. Положення для стрільби з упору з-за укриття

 

а — автоматник опирається на ліве коліно та лі­ву руку; б — автомат утримується лівою рукою за цівку

Рис. 143. Порядок прийняття положення для стрільби лежачи з автомата

Рис. 144. Положення для стрільби з коліна

 

Рис. 145. Положення для стрільби стоячи

 

При прийнятті положення для стрільби з автоматом у положенні «на груди» дозволяєть­ся ремінь із шиї не знімати, а використовувати його для більш міцного утримання автомата при стрільбі (див. рис. 146).а — з коліна; б — стоячи

Рис. 146. Положення для стрільби з автомата з використанням ременя

 

Заряджання автомата

Для заряджання автомата треба:

• приєднати до автомата заряджений ма­газин, якщо він не був до нього раніше приєднаний;

• зняти автомат із запобіжника;

• поставити перевідник на необхідний вид вогню;

• енергійно відвести затворну раму назад до упору та відпустити її;

• поставити автомат на запобіжник (див. рис. 147), якщо не має бути негайне відкриття вогню або не надійшло команди «Вогонь», і перенести праву руку на пістолетну ру­коятку.

 

Здійснення стрільби

Вогонь з автомата ведеться за командою або самостійно залежно від поставленої задачі й обстановки. У команді для відкриття вогню вказується: кому стріляти, ціль, приціл і точка прицілювання. Наприклад, «Такому-то (авто­матникові такому-то), по спостерігачу, чотири, під ціль — вогонь», «Відділення, по колоні, п'ять, у ПОЯС — вогонь».

Здійснення стрільби (пострілу) включає установку прицілу, перевідника на необхідний вид вогню, прикладку, прицілювання, спуск курка й утримання автомата при стрільбі.

Для установки прицілу треба, наблизивши автомат до себе, великим і вказівним пальцями правої руки стиснути засувку хомутика (див. рис. 148) і пересунути хомутик до сполучення його переднього зрізу з рискою під відповідною цифрою на прицільній планці.

Рис. 148. Установка прицілу

Для установки перевідника на необхідний вид вогню треба, натискаючи великим пальцем правої руки на виступ перевідника, повернути перевідник униз: до першого щиглика — для ведення автоматичного вогню (АВ), до другого щиглика — для ведення одиночного вогню (ОД).

 

Для прикладки автомата треба: не втрачаю­чи цілі з виду, уперти приклад у плече так, щоб відчувати щільне прилягання до плеча всього затильника; вказівний палець правої руки (пер­шим суглобом) покласти на спусковий гачок; нахилити голову трохи вперед і, не напружу­ючи шиї, праву щоку прикласти до приклада.

 

Автомат утримувати лівою рукою за ців­ку або за магазин, а правої — за пістолетну рукоятку (див. рис. 148).

 

Лікті при прикладці повинні бути:

• поставлені на землю в найбільш зручне положення (приблизно на ширину плечей при стрільбі з положення лежачи) (див. рис. 150);

• лікоть лівої руки поставлений на м'якоть лівої ноги в коліні або трохи спущений з нього, а лікоть правої руки піднятий приблизно на висоту плеча (див. рис. 150а) при стрільбі з положення з коліна поза окопом;

Рис. 150. Утримання автомата при стрільбі

 

• лікоть лівої руки притиснутий до боку біля сумки для гранат, якщо автомат утриму­ється за магазин, а лікоть правої підня­тий приблизно на висоту плеча (див. рис. 1506) при стрільбі з положення стоячи поза окопом.

 

Якщо при прикладці використовується ремінь для більш міцного утримання авто­мата (кулемета) при стрільбі, то треба ремінь помістити під кистю лівої руки так, щоб він притискав неї до цівки.

 

а — лівою рукою за цівку; б — лівою рукою за магазин

Рис. 149. Утримання автомата при стрільбі лежачи

 

Для прицілювання треба зажмурити ліве око, а правим дивитися через проріз прицілу на мушку так, щоб мушка приходилася по­середині прорізу, а вершина її була нарівні з верхніми краями гривки прицільної планки, тобто взяти рівну мушку (див. рис. 151).

Затримуючи подих на видиху, переміщен­ням ліктів, а якщо потрібно, корпуса і ніг, підвести рівну мушку до точки прицілювання, одночасно з цим натискаючи на спусковий гачок першим суглобом вказівного пальця правої руки.

 

При прицілюванні потрібно стежити за тим, щоб гривка прицільної планки займала гори­зонтальне положення.

 

Для спуска курка треба, міцно утримуючи автомат і затаївши подих, продовжувати плавно натискати на спусковий гачок доти, поки курок непомітно для автоматника не спуститься з бо­йового взводу, тобто поки не відбудеться постріл.

 

Якщо при прицілюванні рівна мушка зна­чно відхилиться від точки прицілювання, по­трібно, не підсилюючи і не послабляючи тиску на спусковий гачок, уточнити наведення і знову посилити натиск на спусковий гачок.

 

При веденні вогню, особливо чергами, треба міцно утримувати приклад на плечі, не змінюючи положення ліктів і зберігаючи рівну мушку під точкою прицілювання. Після кожної черги (пострілу) швидко відновлюва­ти правильність прицілювання. При стрільбі з положення лежачи дозволяється упиратися магазином автомата у ґрунт (див. рис. 152). При стрільбі безперервним вогнем по широкій цілі потрібно плавно переміщати рівну мушку з одного флангу цілі до іншого.

Рис. 152. Положення при стрільбі з автомата з упором магазина в землю

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...