Главная Обратная связь

Дисциплины:


Припинення стрільбиПрипинення стрільби може бути тимча­совим і повним. Для тимчасового припинен­ня стрільби подається команда «Стій», а при стрільбі в русі — «Припинити вогонь».

 

Виконуючи ці команди автоматник при­пиняє натискання на спусковий гачок, ставить автомат на запобіжник і, якщо потрібно, при­єднує новий заряджений магазин.

 

Для зміни магазина треба: « відокремити магазин від автомата; • приєднати заряджений магазин.

 

Після команди «Стій» або «Припинити во­гонь» подається команда «Розряджай». За цією командою автоматник ставить автомат на запо­біжник і відводить хомутик назад, встановлю­ючи приціл автомата в положення «II».

 

Якщо в магазині були витрачені всі патро­ни, то після приєднання зарядженого магазина до автомата треба зняти автомат із запобіжни­ка, відвести затворну раму за рукоятку назад до упору, відпустити її і знову поставити авто­мат на запобіжник. При стрільбі з положення лежачи ствол автомата покласти на передпліччя лівої руки (див. рис. 153) і далі діє відповідно до обстановки.

Рис. 153. Положення автомата після припинення вогню

 

Якщо в магазині автомата залишилися патрони дії стрілка повинні бути такими:

• відокремити магазин;

• зняти автомат із запобіжника;

• повільно відвести затворну раму за руко­ятку назад, витягти патрон з патронника і відпустити затворну раму;

• натиснути на спусковий гачок (спустити курок з бойового взводу);

• поставити автомат на запобіжник, узяти його «на ремінь», якщо стрільба велася з положення стоячи, або покласти на зем­лю, якщо стрільба велася з положення лежачи;

• розрядити магазин та приєднати його до ав­томата;

• патрони здати на пункт боєпостачання.

Після розрядження зброї та повернення з вогневого рубежу командир зобов'язаний перевірити зброю на розрядження. Він подає команду: «Зброю до огляду!». За цією командою стрілку необхідно:

• у положенні лежачи: відокремити магазин і покласти його біля автомата горловиною до себе, зняти автомат із запобіжника, від­вести за — рукоятку затворну раму назад і повернути автомат трохи вліво; після огляду командиром патронника і магазина відпустити затворну раму вперед, спус­тити курок з бойового взводу (натиснути на спусковий гачок), поставити автомат, на запобіжник і приєднати магазин до ав­томата;

• у положенні стоячи: утримуючи авто­мат лівою рукою знизу за цівку, правою відокремити магазин і перекласти його в ліву руку подавачем догори, пальцями лівої руки притиснути магазин до цівки автомата; зняти автомат із запобіжника, відвести затворну раму назад і повернути автомат трохи вліво (див. рис. 154).

Рис. 154. Автомат, підготовлений до огляду в положенні стоячи

 

Після огляду командиром патронника і магазина відпустити затворну раму вперед, спустити курок із бойового взводу (натиснути на спусковий гачок), поставити автомат на за­побіжник, приєднати магазин і взяти автомат у положення «на ремінь».

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...