Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок огляду та підготовки гранат до метанняГранати переносять у гранатних сумках. Запали тримають окремо від гранат, при цьому кожний запал загортають у папір або ганчір'я.

Гранати і запали потрібно періодично оглядати. На корпусі гранати, на трубках запалу і на самому запалі не повинно бути вм'ятин та іржі. Кінці запобіжної чеки мають бути розведені і без тріщин на загинах. За­палами, що мають тріщини і зелений наліт, користуватися не можна. Переносячи гранати, слід оберігати їх від поштовхів, ударів, вог­ню, бруду, сирості. Підмочені та забруднені гранати і запали треба протерти й висушити під наглядом командира. Не можна сушити гранати біля вогню.

Заряджати гранату (вставляти запал) до­зволяється тільки перед її метанням. Забороняється:

• розбирати бойові гранати й усувати в них несправності;

• переносити їх без сумок або за кільце за­побіжної чеки;

• торкатися гранати, що не розірвалася після метання.

Метання гранати складається з підготовки до метання (зарядити гранату і зайняти вихідне положення) і самого метання. На навчальних заняттях із бойовими гранатами одягають ме­талеву каску.

Гранату заряджають за командою «Підго­тувати гранати», а в бою також і самостійно.

Послідовність заряджання: дістати гранату із сумки лівою рукою, правою рукою зняти металевий ковпачок або вигвинтити пробку з трубки корпусу (див. рис. 161а). Тримаючи в лівій руці гранату, правою рукою дістати з гнізда сумки і розгорнути запал (див. рис. 1616). Вставити запал у центральну трубку і загвинтити його (див. рис. 161 в). Граната готова до метання.

а — вигвинчування пробки; б — діставання запалу; в — загвинчування запалу

Рис. 161. Заряджання ручної осколкової гранати

Контрольні питання

1. Яке призначення та бойові властивості ручних осколкових гранат РГД-5. Ф-1, РГН і РГО?

2. Розкажіть про будову запалу УЗРГМ.

3. Яка послідовність підготовки ручної оскол­кової гранати до метання?

Тема . Стрільба по наземних і по­вітряних цілях. Виконання вогневих завдань бойовою зброєю. Виконання початкової вправи стрільби з АК-74 бойовими патронами (або ви­конання вправи № 3 із пневматичної гвинтівки)

 

1. Виконання початкової вправи стрільби з АК-74 бойовими патронами

Стрільба з місця по нерухомих цілях Цілі:

• грудна фігура з колами (мішень № 4) на щиті 0,75x0,75 м, нерухома, щит уста­новлюється на рівні поверхні землі (без просвіту);

• атакуючий (контратакуючий) стрілок— ростова фігура (мішень №8).

Дальності до цілей:

• до грудної фігури — 100 м;

• до атакуючого (контратакуючого) стріл­ка — 200 м.

Кількість боєприпасів — 11. З них 3 для стрільби по грудній фігурі з колами — одиноч­ними пострілами, 8 — по атакуючому стрілку (чергами).Час на стрільбу не обмежений. Положення для стрільби: лежачи з упора.

 

Оцінка:

«відмінно» — 25 очок та уразити мішень №8; «добре» — 20 очок та уразити мішень №8; «задовільно» — 15 очок та уразити мі­шень № 8.

 

Особливості виконання вправи: після вико­нання вправи керівник стрільби разом з учнем оглядає мішені та вказує на допущені помилки.

 

Оцінка за виконання вправи знижується на один бал, якщо одну із цілей не було обстрі­ляно (під час першого чи другого показу).

 

Стрільба оцінюється «незадовільно» не­залежно від кількості уражених цілей, якщо під час виконання вправи той, хто стріляє, порушив такі вимоги безпеки:

• ведення вогню за межі небезпечних напрям­ків або по укриттю (бліндажу), на якому піднято червоний прапор (ліхтар);

• зроблено постріл (чергу) до виходу на РВВ;

• продовження стрільби після сигналу «Відбій» (команди «Припинити вогонь») та після підняття білого прапора (ліхтаря) на укритті (бліндажі) або після утикання ствола в ґрунт (перешкоду).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...