Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вибір регіону для започаткування страхової діяльностіТаблиця 1

Характеристика потенційних для започаткування страхової діяльності регіонів

Показники Регіони
Німеччина Болгарія Польща Угорщина Румунія Чехія
Число застрахованих об’єктів (n)
Страхова сума застрахованих об’єктів, млн. грн. (c) 16,4 36,4 43,6 18,4 24,8
Число об’єктів, що постраждали (m)
Число страхових випадків (L)
Сума страхового відшкодування, млн. грн. (B) 0,34 2,55 0,75 0,67 4,5 2,14

Таблиця 2

Показники Регіони
Німеччина Болгарія Польща Угорщина Румунія Чехія
Частота страхових подій (Чс=L/n) 0,22 0,021 0,03 0,047 0,36 0,020
Коефіцієнт акумулювання ризику (Кк=m/L) 1,163 1,723 2,568 1,69 1,31 2,48
Збитковість страхової суми (З=B/c) 0,002 0,07 0,017 0,0364 0,18 0,034
Тяжкість збитку (Тз=(B*n/c*m) 0,08 0,195 0,456 0,386 0,68
Частота збитку (Чз=m/n) 0,26 0,035 0,089 0,08 0,47 0,05
Середня страхова сума на один об’єкт страхування 1,725 3,849 2,899 2,31 2,71 3,264

 

Таблиця 3

 

Показники Регіони
Німеччина Болгарія Польща Угорщина Румунія Чехія
Частота страхових подій (Чс=L/n)
Коефіцієнт акумулювання ризику (Кк=m/L)
Збитковість страхової суми (З=B/c)
Тяжкість збитку (Тз=(B*n/c*m)
Частота збитку (Чз=m/n)
Середня страхова сума на один об’єкт страхування
Ʃ

 

За результатами табл. 3 можна зробити наступні висновки по показниках:

1) Частота страхових подій - показник, який характеризує кількість страхових подій у розрахунку на один об'єкт страхування. Якщо він менший 1, то це означає, що одна страхова подія спричинила багато страхових випадків. Цей показник є найвищим в Румунії і найнижчим в Чехії. Тобто, для страховика доцільніше по цьому показнику обрати Чехію, так як на неї припадає найменша кількість страхових подій.

2) Коефіцієнт акумулювання ризику показує середню кількість об’єктів, що постраждали від страхової події. Якщо він рівний 1, то це означає, що число страхових подій дорівнює числу страхових випадків. На одну страхову подію найменше страхових випадків припадає у Польщі, а найбільше у Німеччині. Тобто страховик уникатиме майнового страхування в Німеччині.3) Збитковість страхової суми показує частку виплаченого страховиком відшкодування збитків у страховій сумі усіх застрахованих об’єктів. Цей показник найменший у Німеччині та найбільший у Румунії. Таким чином, для страховика найменш привабливою є Румунія, адже в ній треба найбільше виплачувати страхові відшкодування.

4) Тяжкість збитку показує середню арифметичну величину шкоди, заподіяної постраждалим об’єктам страхування, стосовно середньої страхової суми всіх об’єктів. Найменш привабливою є Болгарія, в той час як Німеччина є найбільш вигідною для страховика згідно цього показника.

5) Частота збитку виражає частоту настання певного виду страхового випадку. Частота збитку завжди менше 100%, тому що частота шкоди, яка дорівнює 100% означає, що настання цієї події не ймовірне, а є обов’язковим для всіх об’єктів. Найчастіше настають страхові події у Румунії, а найрідше – у Болгарії.

Отже, узагальнюючи вище написане, можна зробити висновок, що найменш привабливою для започаткування страхування є Румунія (за методом бальних оцінок) і найбільш привабливим є Польща і Чехія. Тобто, доцільно обрати Польщу та Чехію як регіон для започаткування страхової діяльності.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...