Главная Обратная связь

Дисциплины:


Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування у цивільному процесіТака участь може мати місце в цивільних справах, пов'язаних з відповідною галуззю народного господарства, управління якою ними здійснюється.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звертається за захистом прав і свобод людини та громадянина лише щодо тих осіб, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин цього зробити не можуть самостійно (ЗУ «Про Уповноваженого ВРУ з прав людини» 1997 р).

Органи опіки та піклування державної, адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі комітети міських чи районних у містах, сільські, селищні ради беруть участь у процесі з метою забезпечення немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Вони можуть бути суб'єктами захисту прав у всіх підвідомчих судові справах: мають право звернутися із заявою про відкриття провадження у справі, а якщо справа була розпочата за ініціативою інших осіб, можуть вступити у процес для подання висновку.

Органи опіки та піклування мають право пред'явити позов:

ð про визнання шлюбу недійсним, про позбавлення батьківських прав, про скасування чи визнання усиновлення недійсним, про відібрання дитини від батьків. Якщо справа була розпочати іншими особами, участь органів опіки та піклування можлива для подання висновку у таких справах.

Участь органу опіки та піклування є обов'язковою у спорах:

ð щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка її тримає у себе не на підставі ЗУ або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним. Органи опіки та піклування подають висновок про доцільність усиновлення, про поновлення батьківських прав, про відшкодування майнової шкоди опікунами, піклувальниками, подають заяву про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним.

Житлово-комунальні органи виконують функції управління житловим фондом України, тому вони беруть участь у житлових справах, що виникають зі спорів щодо зміни юридичного, технічного, комунального стану споруд і будівель. Житлово-комунальні організації для захисту державних інтересів можуть бути залучені у справу третіми особами. Для подання висновку про придатність жилого приміщення для проживання, суди повинні залучати до участі у справі також органи санітарно-епідеміологічної служби.

Бюро технічної інвентаризації (БТІ) виконує функцію органів місцевого самоврядування. БТІ подає висновок у справах про право володіння, поділ будівель і порядку їх використання. БТІ виконує: перевірку реального юридичного статусу об'єктів нерухомості, обстеження їх технічного стану, державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, технічну паспортизацію та інвентаризацію основних фондів комунального господарства, а також будинків підприємств, установ, організацій та окремих громадян, поновлення документів на право володіння будинками і встановлення порядку користування будівлями.Фінансові органи місцевої державної адміністрації здійснюють захист прав інших осіб та інтересів держави у справах, які виникають зі спорів про право власності, спадкування, а також у справах окремого провадження про встановлення юридичних фактів, від яких залежить здійснення громадянами таких прав.

Органи державної влади для здійснення своєї компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності також є суб'єктами захисту прав інших осіб та інтересів держави. Так, державна податкова адміністрація може стягувати з громадян до бюджету у судовому порядку недоїмки по податках та інших обов'язкових платежах тощо.

Управління з захисту прав споживачів виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування та Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації та його органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах державної і виконавчої влади та господарюючими суб'єктами – підприємствами (їх об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами-підприємцями, іноземними юридичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право пред'явити до суду позови щодо захисту прав споживачів.

Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі охорони земель подає позови про відшкодування шкоди і втрат, заподіяних внаслідок порушення ЗУ «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, державні комітети України: з водного господарства, земельних ресурсів, лісного господарства, з питань геології, та використання надр, їх органи на місцях можуть відкривати у судах справи про відшкодування юридичними і фізичними особами збитків, завданих державі внаслідок порушень законодавства про надра, про відшкодування збитків і витрат, заподіяних здоров'ю і життю людей та державі внаслідок порушення законодавства: про охорону навколишнього природного середовища, про охорону атмосферного повітря, про природно-заповідний фонд, у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, порушення лісового законодавства.

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки, Комітет по нагляду за охороною праці, органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, органи та заклади санітарно-епідемічної служби Міністерства охорони здоров'я України. У справах за позовами до власників про відшкодування шкоди, збитків працівникам, іншим громадянам, підприємствам і державі зазначені державні органи можуть брати участь для подання висновку у справі.

Органи державної влади і місцевого самоврядування для подання висновку у справі можуть бути залучені судом для участі в процесі або вступити у процес за своєю ініціативою, їх участь у процесі для подання висновку є обов'язковою у випадках, передбачених законом, та коли суд визнає це за необхідне.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...