Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інші учасники цивільного процесу. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення процесуДля сприяння правильному та своєчасному розгляду та вирішенню цивільних справ у процесі крім осіб, які беруть участь у справі, залучаються інші учасники процесу, які не мають юридичної заінтересованості в результаті справи. Ними відповідно до ст.47 ЦПК є: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу. Представників даної групи учасників цивільного процесу можна умовно поділити на дві підгрупи:

· особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення процесу - це секретар судового засідання та судовий розпорядник,

· особи, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті, це – свідки, експерт, спеціаліст, перекладач та особа, яка надає правову допомогу. На відміну від секретаря судового засідання та судового розпорядника, які є обов’язковими учасниками будь-якої справи, участь інших учасників цивільного процесу у справі носить факультативний характер, вони залучаються судом до участі у процесі залежно від обставин конкретної цивільної справи.

Підстави для відводу. За ст.22 ЦПК секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу з підстав, зазначених у ст. 20 ЦПК (як для судді). Ці особи зобов'язані заявити самовідвід. Однак участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу перебувають у трудових відносинах з органом судової влади і здійснюють свої процесуальні функції в силу виконання службових повноважень.

Помічник судді забезпечує виконання суддею відповідних повноважень та сприяє здійсненню правосуддя. Відповідно до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції від 25.03.2011 р. помічник судді здійснює підбір актів законодавства а матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи; бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням суді готує проекти запитів, листів, готує проекти процесуальних та виконавчих документів; здійснює оформлення копій судових рішень, контроль за своєчасним проведенням експертизи, примусового приводу, готує проекти нагадувань тощо; контролює надходження та приєднання до справи матеріалів, контролює та допомагає секретарю судового засідання тощо.

Секретар судового засідання – це обов’язковий учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу розгляду та вирішення цивільної справи. З цією метою секретар судового засідання:- здійснює судові виклики і повідомлення;

- перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;

- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами;

- веде журнал судового засідання;

- оформлює матеріали справи;

- виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи;

- може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання. Даний учасник цивільного процесу здійснює свої повноваження не тільки в межах судового засідання чи стадії судового розгляду, а протягом усього ходу цивільного процесу у справі. Наприклад, судові виклики та повідомлення здійснюються на будь-якому етапі цивільного судочинства.

Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання. Особам, які беруть участь у справі, протягом 3 днів з дня проголошення рішення у справі можна подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності технічного запису судового засідання та запису в журналі судового засідання. Розгляд таких зауважень – протягом 3-х днів з дня їх подання (стаття 199 ЦПК).

Судовий розпорядник – це учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення судового засідання в цивільній справі. На відміну від секретаря судового засідання, діяльність якого спрямована на вирішення питань процесуального характеру (фіксація ходу розгляду та вирішення справи, забезпечення поінформованості учасників процесу про час і місце судового засідання тощо), судовий розпорядник вирішує питання, які стосуються організації та проведення конкретного судового засідання, порядок вирішення яких, як правило, не регулюється процесуальним законодавством.

Судовий розпорядник згідно із ст.49 ЦПК:

· забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників цивільного процесу;

· з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні у залі судового засідання;

· оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати;

· слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;

· виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;

· під час судового засідання приймає від учасників цивільного процесу документи та інші матеріали i передає до суду;

· запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;

· виконує інші доручення головуючого, пов’язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи. Тобто, дії судового розпорядника, у першу чергу, спрямовані на забезпечення порядку в судовому засіданні та зручних умов його проведення.

Вимоги судового розпорядника, пов'язані з виконанням обов'язків, є обов'язковими для учасників цивільного процесу. Скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника розглядаються судом у цьому самому процесі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...