Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обчислення процесуальних строківКатегорія «строк» у ЦПК визначається як момент часу - останній день строку триває до 24-ї години (ч. 5 ст. 70 ЦПК), і як проміжок, період часу - строк обчислюється роками, місяцями і днями (ст. 68 ЦПК). В окремих випадках, цивільно-процесуальні строки можуть обчислюватись і годинами (до 24 годин при госпіталізації у примусовому порядку до психіатричного або протитуберкулезного закладу ст.ст.280, 281, 284 ЦПК). Строк, будучи категорією темпоральною, є періодом часу, який характеризується його початком та завершенням. Перебіг процесуальних строків, їх початок і закінчення визначається статтями ЦПК залежно від того, чи обчислюються вони роками, місяцями або днями.

Строк може бути визначеним вказівкою на подію, яка має неминуче настати і до настання якої можна виконати передбачену нормою процесуального права конкретну процесуальну дію (ст. 68 ЦПК). Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події. Так, речові докази повертаються особам, від яких були одержані, після набрання рішенням суду законної сили (ч. 3 ст. 142 ЦПК). Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду (ст. 34 ЦПК). Початком перебігу цивільного процесуального строку є наступний день після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 69 ЦПК). Однак, що коли строк обчислюється годинами, то початком його перебігу повинна бути фактична година, яка відповідає вчиненню дій, з якими закон пов'язує початок перебігу процесуального строку.

Строк, що обчислюється роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку.

Строк, що обчислюється місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Але якщо закінчення строку, що обчислюється місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Строки, які визначаються днями, обчислюються з дня, наступного після того дня, з якого починається строк, якщо інше не встановлено законом. Але з цього правила зроблені винятки. Так, касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду (ч. 1 ст. 325 ЦПК). Але нормативне регулювання цього питання не уніфіковане.

Коли закінчення строку припадає на вихідний, святковий, інший неробочий день, то за останній день строку вважається перший після цього робочий день. Перебіг строку, визначеного вказівкою на подію, яка має неминуче наступити, починається з наступного дня після її настання (ст. 70 ЦПК).

Закінчується строк в останній день о 24-й годині, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, то строк закінчується в момент закінчення цього часу. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скарга або необхідні для суду документи чи грошові суми здано на пошту і ці дії підтверджені поштовою квитанцією, штемпелем на конверті.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...