Главная Обратная связь

Дисциплины:


Електронний каталог;4) електронний торговельний центр.

 

21. Електронна крамниця - це:

1) спеціалізований Web-сайт, що належить фірмі-виробнику або торговій фірмі і призначений для просування товарів на ринок, збільшення обсягу продажів, приваблення нових покупців;

2) спеціалізований Web-сайт для проведення тендерів серед постачальників;

3) електронний каталог;

4) електронний торговельний центр.

 

22. Електронний аукціон - це:

1) спеціалізований Web-сайт, що належить фірмі-виробнику або торговій фірмі і призначений для просування товарів на ринок, збільшення обсягу продажів, приваблення нових покупців;

2) спеціалізований Web-сайт для проведення тендерів серед постачальників;

3) WEB-система, що відображає процедуру торгів по лотах.

 

23. Електронна візитна картка - це:

1) спеціалізований Web-сайт, що належить фірмі-виробнику або торговій фірмі і призначений для просування товарів на ринок, збільшення обсягу продажів, приваблення нових покупців;

2) спеціалізований Web-сайт для проведення тендерів серед постачальників;

3) WEB-система, що відображає процедуру торгів по лотах;

4) декілька WWW-сторінок з інформацією про компанію та її діяльність.

 

24. Діяльність банку по наданню комплексу послуг клієнтам за допомогою комп'ютерних технологій називають:

1) електронною комерцією;

2) електронним банкінгом;

3) електронною сертифікацією.

 

25. Надання банківських послуг з використанням можливостей телефонного зв'язку називають:

1) телебанкінгом;

2) PC-банкінгом;

3) відеобанкінгом;

4) Internet-банкінгом.

 

26. Надання банківських послуг з використанням персонального комп'ютера користувача послуг, підключеного до тієї ж мережі, що і банк, називають

1) телебанкінгом;

2) PC-банкінгом;

3) відеобанкінгом;

4) Internet-банкінгом.

 

27. Надання банківських послуг з використанням можливостей телевізійного зв'язку називають

1) телебанкінгом;

2) PC-банкінгом;

3) відеобанкінгом;

4) Internet-банкінгом.

 

28. Надання банківських послуг з використанням персонального комп'ютера користувача послуг, підключеного до мережі Internet називають

1) телебанкінгом;

2) PC-банкінгом;

3) відеобанкінгом;

4) Internet-банкінгом.

 

29. Електронні гроші - це:

1) цифрові розписки, які означають тільки те, що ви внесли гроші на якийсь рахунок в якомусь банку і є платоспроможним покупцем;

2) випущені в електронному вигляді грошові сертифікати на пред'явника;

3) скановані грошові купюри, підписані цифровим електронним підписом банку або касира банку.

 

30. Графічні рекламні модулі в Internet називаються:1) сканерами;

2) вірусами;

3) гіпер-посиланнями;

Банерами.

 

31. Internet-маркетинг вважається:

1) самостійною галуззю.

2) не самостійною галузю маркетингу, а лише одною з можливих джерел розповсюдження інформації поряд з газетами, журналами, телебаченням тощо.

 

32. Таргетинг - це:

1) точне охопленням цільової аудиторії в залежності від геграфічного, часового, соціального факторів;

2) МОЖЛИВІСТЬ аналізу поведінки відвідувачів корпоративного сайту;

3) термін, що означає доступність реклами в мережі Internet.

 

33. Скільки рівнів має ISO:

1) три;

2) п'ять;

3) сім;

4) дев'ять;

5) шість.

 

34. Базова модель Internet має наступні рівні:

1) фізичний;

2) форматний;

3) доступний;

4) шлюзовий;

Транспортний.

 

35. Визначить зайве:

1) Ping;

NCSA;

3) Use Net;

4) E-mail;

5) FTP.

 

36. Визначить зайве:

1) MS Internet Explorer;

2) Netscape Communications;

3) Opera Software;

4) Google Chrome;

Alona.

 

37. Визначить зайве:

1) Telnet;

2) Gopher;

3) WAIS (Whais);

HTML;

5) FTP.

 

38. Пристрій який вибирає оптимальний напрямок передачі інформації:

Маршрутизатор;

2) комутатор;

3) міст;

4) шлюз;

5) блок.

 

39. Програмно-апаратні комплекси, які зв'язують неоднорідні системи, що використовують різні операційні середовища і протоколи високих рівнів:

1) комутатор;

2) міст;

Шлюзи;

4) маршрутизатор.

 

40. Пристрій, який можна використати для з'єднання мережних сегментів із різними фізичними середовищами: різними протоколами нижніх рівнів (фізичного і канального):

1) копер;

2) шлюз;

3) скип;

4) ефектор;

5) міст.

 

41. Пристрій з багатьма входами (джерелами) і виходами (приймачами) для вибору і з'єднання будь-якого джерела сигналів із будь-яким приймачем сигналів:

1) інжектор;

2) регенератор;

3) сортамент;

4) пуасон;

Комутатор.

 

42. IP- адреса це:

1) 32- бітна адреса, яка призначена для індентифікації комп'ютера в мережі;

2) 16- бітна адреса, яка призначена для індентифікації комп'ютера в мережі;

3) DNS адреса, яка призначена для індентифікації комп'ютера в Internet;

4) DNS адреса, яка призначена для індентифікації комп'ютера в LAN.

 

43. Для підключення до мережі Internet використовується:

1) мережна картка network interface card (NIC);

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...