Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мережна картка network interface card (NIC) або модем;3) мережна картка network interface card (NIC) або комутатор;

4) мережна картка network interface card (NIC) або маршрутизатор.

 

44. Під Intranet розуміється:

1) мережна картка network interface card (NIC);

2) прикладні програми, які використовуються для інтерпретації отриманих даних и відображення інформації в зрозумілій формі для людини;

Мережа LAN;

4) LAN адаптер.

45. Wide Area Network - це:

1) локальна мережа LAN;

2) мережа, яка з'єднує декілька країн;

3) комп'ютери, розташовані на віддалі не більше кількох кілометрів;

4) комп'ютери, розташовані на віддалі не більше 100 кілометрів.

 

46. IP-адреса комп'ютера в мережі має:

1) гілкову структуру;

2) ступеневу структуру;

3) сіткову структуру;

4) ієрархічну структуру.

 

47. E-mail - це:

1) мережний додаток, який надає сервіс пошуку та передачі текстових файлів за допомогою гіперпосилань;

2) мережний додаток, який надає сервіс обміну електронними листами з іншими користувачами;

3) мережний додаток, який надає сервіс віддаленого керування комп'ютером.

 

48. Для «сьорфінгу» в Internet використовується:

1) чат;

Браузер;

3) E-mail;

4) Outlook Express.

 

49. Перевагами об'єднання комп'ютерів в локальну мережу є:

1) Internet, розподіл ресурсів, розподіл програм, електронна пошта;

2) розподіл даних, розподіл ресурсів, розподіл програм, електронна пошта;

3) розподіл даних, розподіл ресурсів, розподіл програм, Intranet та Internet.

 

50. Перетворення інформації в електричні сигнали називається:

1) шифруванням;

2) перетворенням;

Кодуванням.

 

51. Характеристиками аналогового сигналу є:

1) амплітуда, частота, фаза;

2) амплітуда, частота, струм;

3) амплітуда, потужність фаза.

 

52. Цифрові сигнали - це:

1) дискретні сигнали;

2) модульовані сигнали;

3) шифровані сигнали;

4) демодульовані сигнали.

 

53. Перевагами цифрових сигналів є

1) нечутливість до завад (перешкод);

2) дешевше обладнання для роботи та перетворення цих сигналів;

3) можна передавати велику кількість сигналів на велику відстань по одному каналу.

 

54. URL - це:

1) формальний опис інструкції й угод, які управляють пристроями;

2) додатки, які відображають спеціальні типи даних як, наприклад, відео або анімацію;

3) універсальний локатор ресурсу, наприклад: http://www.chtei-knteu.cv.ua.

 

55. Протокол - це:

1) процес конфігурування мережевих пристроїв аналогічний для всіх операційних систем, наприклад, Windows або Mac;2) прикладні програми, які використовуються для інтерпретації отриманих даних и відображення інформації в зрозумілій формі для людини;

3) формальний опис інструкції й угод, які управляють пристроями, які зв'язуються в мережі.

 

56. WеЬ-технологія, яка дозволяє взаємодіяти з сервером без перезавантаження сторінки, неазивається:

1) JavaScript;

AJAX;

3) Hibernate.

 

57. Механізм, який використовує Web-сервер для отримання та збереження інформації про клієнта з комп'ютера цього клієнта - це:

1) Temporary Internet Files;

2) Cash;

3) буфер обміну;

Cookies.

 

58. Розподілена служба імен доменів вузлових комп'ютерів, розташована на спеціалізованих серверах Internet - це:

DNS;

2) CNS;

3) TCP/IP.

 

59. Збірники питань, які найчастіше задають користувачі мережі Internet, і відповіді на них, називають:

1) ЧАП;

FAQ;

3) DNS;

4) IP.

 

60. Протокол передачі файлів - основний спосіб передачі фалів між віддаленими комп'ютерами в мережі:

1) DNS;

2) FAQ;

3) IP;

FTP.

 

61. Мова розмітки гіпертекстових документів, за правилами якої форматуються сторінки Web і поширюються дані www-системи:

HTML;

2) PHP;

3) Java;

4) JavaScript.

 

62. Скріпт-мова для www, яка дозволяє вбудовувати сценарій безпосередньо в текст сторінки HTML:

1) HTML;

2) PHP;

3) Java;

JavaScript;

 

63. Надання власниками вузла Internet усім бажаючим частини його дискового простору для розміщення їхніх веб-сторінок і цілих Web-сайтів - це:

1) Web-броузинг;

2) Web-програмування;

Web-хостинг;

4) Web.

 

64. Абревіатура для позначення парадигми комп'ютерного дизайну, під час якого інтерфейс редагування, у якому файл, що створюється, відображається точно так, як буде поданий кінцевому користувачу:

WYSIWYG;

2) FAQ;

3) PHPMySQL.

 

65. Web-сайт одного або декількох авторів, основне наповнення якого - записи, зображення чи мультимедійна інформація, що час від часу додаються в оберненому хронологічному порядку:

1) Інтернет-магазин;

Блог;

3) електронний мол;

4) Веб-портал.

 

66. Програмне забезпечення для пристрою, який під'єднаний до мережі Інтернет, що дає можливість користувачу взаємодіяти з текстом, малюнками або(та) іншою інформацією, яка знаходиться на Web-сторінці:

Веб-браузер;

2) Веб-оглядач;

3) брендмауер;

4) бот.

 

67. Спеціальна програма, що виконує автоматично і/або за заданим розкладом певні дії, видаючи себе за користувача:

1) Веб-браузер;

2) Веб-оглядач;

3) брендмауер;

Бот.

 

68. Ім'я комп'ютера або мережі в Internet, набір символів справа від символу @ в електронній адресі:

1) Url;

2) FAQ;

Домен;

4) хостинг.

 

69. Сторінка, оптимізована по одному із запитів (найчастіше - низькочастотному), яка немає ніякої цінності і при відвідуванні одразу ж перенаправляє користувача на основний сайт:

Дорвей;

2) цільова сторінка;

3) дзеркало сайту.

 

70. Розміщення сайту в пошукових www-системах, каталогах і рейтингах за допомогою спеціальних прийомів Web-програмування й інших засобів називають:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...