Главная Обратная связь

Дисциплины:


Партизанський маркетинг;3) дірект-маретинг;

4) SMM-маркетинг;

 

92. Ретельно підготовлений документ, який розкриває усі сторони будь-якого започатковуваного комерційного проекту:

1) бізнес-план;

2) статут;

3) журнал доходів і витрат.

 

93. Що є основними складовими Е-бізнесу (інформаційного бізнесу)?

1) внутрішня організація компанії;

2) зовнішня взаємодія компанії з партнерами, постачальниками і клієнтами на основі Екстранет-мереж;

3) бізнес-процеси компанії;

4) інфраструктура компанії.

 

94. Що є основними характеристиками Intranet відносно економічних аспектів діяльності установи?

1) простота і природність Intranet-технології;

2) низький ризик і швидка віддача цієї інвестиції;

3) інтеграційний і «каталітичний» характер технології;

4) ефективне управління;

5) комунікації в установі.

 

95. Що необхідно для побудови пілотного варіанта інформаційної системи підприємства з використанням Intranet-технології?

1) спеціальні знання користувача;

2) Web-сервер, що виступає як інформаційний концентратор;

3) програма перегляду, що розташовується на автоматизованому робочому місці користувачів (браузер);

4) стандарти взаємодії між клієнтом і Web-сервером.

96. Який чинник не є стримуючим для впровадження Intranet у національних компаніях?

1) нестабільні умови діяльності і постійний пошук нових форм бізнесу;

2) більшість існуючих локальних мереж не підтримує базовий протокол Internet - TCP/IP;

3) якість національного інформаційного простору в Internet недостатня;

4) існує значний дефіцит знання про досвід світового менеджменту і можливості використання інформаційних систем.

 

97. Ознаки інформаційного суспільства:

1) розвиток ринку інформації і знань як чинник виробництва в доповнення до ринків природних ресурсів, праці й капіталу;

2) створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей;

3) домінування матеріальних продуктів у виробництві та споживанні;

4) жорстка організаційна структура більшості підприємств, орієнтовних на стабільний масовий ринок;

5) становлення в економіці нових технологічних укладів, що ґрунтуються на масовому використанні інформаційно-комунікаційних технологій.

 

98. Оберіть можливі правильні визначення віртуального підприємства:

1) концепція виробництва, цілком зорієнтованого на замовника, на основі інтеграції діяльності підприємств з допомогою нових інформаційних і мережевих технологій;

2) мережева, комп'ютерно-опосередкована організаційна структура, що складається з неоднорідних взаємодіючих агентів, розташованих у різноманітних місцях, які працюють над одним або декількома спільними проектами, перебуваючи у партнерських стосунках;3) суто мережеве підприємство, яке не існує як фізична одиниця в реальному житті;

4) підприємство з нефіксованою організаційною і територіальною структурою, основа сучасної мережевої економіки.

 

99. Віртуальний продукт - це:

1) модель реального матеріального продукту в графічній формі;

2) узагальнююча назва послуг, які надаються в Internet;

3) основний тип продукції в інформаційному суспільстві, може бути виготовлений і адаптований до запитів споживача в найкоротший час, у будь-якому місці й у різноманітній формі.

 

100. Гнформаційним простором, що дає змогу зовнішнім i внутрішнім
користувачам працювати з даними господарської структури в режимі реального
часу, є:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...