Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 24. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади1. До повноважень інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту належить:

забезпечення цивільного захисту у сфері суспільного життя, в якій реалізує державну політику відповідний орган виконавчої влади;

здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;

забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними підсистемами;

розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм і планів заходів з питань цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки та інших суб'єктах господарювання, які належать до сфери їх управління, що можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, суб'єктами господарювання, основна діяльність яких спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

визначення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, загальної потреби у захисних спорудах цивільного захисту для суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

організація здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд цивільного захисту суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд цивільного захисту державної власності, які перебувають на балансі суб'єктів господарювання приватної форми власності;

організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

виключення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сховищ та протирадіаційних укриттів з фонду захисних споруд цивільного захисту;віднесення суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку;

організація створення автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення на об'єктах підвищеної небезпеки, які належать до сфери їх управління;

здійснення методичного керівництва суб'єктами господарювання, які належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог;

створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, а також суб'єктів господарювання, які належать до сфери їх управління;

розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб'єктів господарювання, які належать до сфери їх управління;

здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

2. Організація заходів цивільного захисту у функціональних підсистемах і забезпечення техногенної та пожежної безпеки у сфері суспільного життя, в якій реалізує державну політику міністерство та інший центральний орган виконавчої влади, здійснюється підрозділами з питань цивільного захисту, які створюються такими органами у складі їх апаратів чисельністю, що забезпечує виконання покладених на них завдань і функцій.

3. Положення про підрозділи з питань цивільного захисту центрального органу виконавчої влади затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади.

4. У центральних органах виконавчої влади, які не створюють функціональні підсистеми, призначаються працівники з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.

5. Основні функції з питань цивільного захисту, що належать до компетенції, також визначаються в положенні про центральний орган виконавчої влади.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...