Главная Обратная связь

Дисциплины:


Страховий агент Місце і дата складанняКОНТАКТНИЙ ТЕЛ._____________ (підпис агента)__________________

 

 

Закритому, акціонерному товариству,

''Страхова група "ТАС"

Страхувальника__

ЗАЯВА

Від _______ 2013

Прошу укласти Договір добровільного страхування вантажу строком на 1 рік на умовах, передбачених "Правилами: добровільного страхування вантажу, багажу та вантажобагажу" ЗАТ "Страхова група "ТАС', виходячи з нижче зазначеного:

 

Страхувальник
Повна назва підприємства (вид діяльності)  
Юридична адреса, телефон (факс)  
Банківські реквізити  
Керівник, від імені якого здійснюватиметься страхування (П.І.Б.. посада)  
На основі якого документу здійснює діяльність керівник (Статут, Доручення тощо)  
Контактна особа (П.І.Б., посада)  
Контактні телефони, Е-mail Режим роботи  

 

  Дані про вантаж          
Видивантажів, що плануються до перевезення (якщо необхідно - використайте додатковий аркуш Періодичність перевезень (відправок) Орієнтовна вартість вантажу по одному перевезенню Упаковка та орієнтовна вартість однієї одиниці вантажу (тонна, ящик, мішок, упаковка. і. т. інш.) Чи будуть включатися в страхову суму інші затрати сплачені авансом, якщо вони не враховані в ціні вантажу (фрахт, митні пл.-жі) Норма природної втрати (норма усушки, утруски, витоку, бою, вивітрювання і і т. інш.
           
           
           
           
           
         
               
Вид перевезення (залізн., авто, авіа, водний) Спосіб перевезення «на палубі», «в трюмі», «на відкритій платформі», «навалом», «в контейнері» тощо Географія перевезень (країни, маршрути) Умови поставки FOB,CIP,CIF тощо
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

 

 

Висновки:

Морське страхування - один із найдавніших видів страхування. Перший зі збережених донині страхових полісів було виписано в середньовічній Італії (1347) у зв'язку саме з морським перевезенням.Торговельне мореплавання пов'язане з досить значним ризиком. Майно учасників страхування (судновласників, вантажовласників) наражається на серйозну небезпеку пошкодження і загибелі, викликаних явищами стихійного характеру, недосконалістю суднобудівної техніки, а також різного роду подіями на море.
Збитки учасників морського підприємства можуть бути дуже великими. Збитки судновласни ків можливі у разі посадки судна на мілину, пожежі, зіткнення, необхідність оплати праці рятувальників, необхідності відшкодування шкоди іншим судновласникам при зіткненні суден і вантажовласникам - при пошкодженні і втрату вантажу.
Збитки вантажовласників можливі у випадку будь-якого події з судном, а також при пошкодженні або втрату вантажу з вини перевізника, який не виявляє належної дбайливості про вантаж.
Положеннями цивільного права передбачено обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної з вини якої-небудь особи.
Проте в процесі торгового мореплавства зустрічаються такі явища природного, стихійного або соціального характеру, які хоч і тягнуть за собою заподіяння збитків, але знаходяться за межами контролю кого-небудь з учасників морського підприємства (дія непереборної сили тощо). За подібних обставин шкоди ані з кого не може бути стягнуто, так як немає провини в його заподіянні.

При укладанні договору морського страхування страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про всі обставини, які мають істотне значення для визначення ступеня ризику, а також відомості, запитані страховиком.
Страхувальник повинен негайно сповіщати страховика про всякому істотну зміну, що сталася з об'єктом або відносно об'єкта страхування (перевантаження вантажу на інше судно, зміна способу його перевезення, пункту вивантаження, відхилення судна від звичайного шляху проходження і т.д.). Такий обов'язок покладено на страхувальника у зв'язку з тим, що подібні зміни можуть підвищити ймовірність настання страхового випадку.
Страхувальник звільняється від обов'язку повідомляти страховику загальновідомі відомості, а також відомості, що відомі або повинні бути відомі страховику.
Якщо страховик, отримавши повідомлення страхувальника, вважатиме, що ступінь можливої для вантажу небезпеки збільшилася, він може вимагати перегляду умов договору страхування, зокрема, сплати додаткової страхової премії. У випадку відмови страхувальника це зробити, договір страхування припиняється з моменту зміни ризику.
При настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний:
вжити всіх залежних від нього заходів для запобігання збиткам і зменшення їх розмірів; сповістити страховика про те, що трапилося; виконувати вказівки, які дає страховик.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...