Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 75. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, належать:

здійснення державного нагляду (контролю) у сферах техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства органами та суб'єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами, зазначеними у статті 73;

здійснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки під час проектування та будівництва приміщень, будівель і споруд суб'єктів господарювання виробничого призначення;

участь у розробленні державних правил з питань техногенної та пожежної безпеки;

погодження у порядку, визначеному законодавством, проектів національних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов і регламентів та інших нормативно-технічних документів щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

участь у проведенні експертизи у сфері цивільного захисту проектів будівництва стосовно додержання вимог щодо техногенної та пожежної безпеки;

участь у розробленні положень, інструкцій та інших нормативних актів у сфері техногенної та пожежної безпеки, що діють на суб'єктах господарювання;

провадження відповідно до закону ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

проведення перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;

участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів;

забезпечення контролю за створенням, збереженням і цільовим використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання;

у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки складення актів перевірок, приписів про усунення порушень, а також подання до суду інформації про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

звернення з поданням до суду про зупинення роботи з будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що проводяться з порушенням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

складення протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності та притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законів та інших нормативно-правових актів у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;перевірка стану планування та готовності до здійснення заходів щодо організованої евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

подання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування інформації про юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;

розроблення нормативно-правових та інших нормативних актів відповідно до компетенції та забезпечення їх прийняття у встановленому законом порядку;

застосування санкцій за порушення вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

розгляд відповідно до закону справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з порушенням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, і накладення адміністративних стягнень;

здійснення дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил, проведення технічних розслідувань обставин і причин виникнення надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування населення, знищення і пошкодження майна;

перевірка наявності документів, що дають право на виконання вибухопожежонебезпечних робіт;

здійснення звукозапису, фото- і відеозйомки як допоміжних засобів документування правопорушень у сфері техногенної та пожежної безпеки, підготовка пропозицій щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

скликання в установленому порядку та проведення нарад з питань, що належать до їх компетенції;

отримання в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання інформації, необхідної для виконання покладених завдань;

залучення до комплексних перевірок представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців науково-дослідних та проектних установ, інших органів державного нагляду за погодженням з їх керівниками у разі, якщо їх повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...