Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 87. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт1. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється безоплатно, якщо інше не передбачено законом.

2. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період включає:

1) організацію і управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами;

2) розвідку районів, зон, ділянок, об'єктів проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) визначення та локалізацію зони надзвичайної ситуації;

4) виявлення та позначення районів, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження (крім районів бойових дій);

5) прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

6) ліквідацію або мінімізацію впливу небезпечних чинників, які виникли внаслідок надзвичайної ситуації;

7) пошук та рятування постраждалих, надання їм екстреної медичної допомоги та транспортування до закладів охорони здоров'я;

8) евакуацію або відселення постраждалих;

9) виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

10) санітарну обробку населення та спеціальну обробку одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження;

11) надання медичної допомоги постраждалим, здійснення санітарно-протиепідемічних заходів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя у районі виникнення надзвичайної ситуації та місцях тимчасового розміщення постраждалих;

12) утворення в умовах надзвичайної ситуації необхідної кількості додаткових формувань Державної служби медицини катастроф;

13) запровадження обмежувальних заходів, обсервації та карантину;

14) надання психологічної та матеріальної допомоги постраждалим, проведення їх медико-психологічної реабілітації;

15) забезпечення громадського порядку у зоні надзвичайної ситуації;

16) проведення першочергового ремонту та відновлення роботи пошкоджених об'єктів життєзабезпечення населення, транспорту і зв'язку;

17) здійснення заходів соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій, проведення гуманітарних акцій;

18) проведення інших робіт та заходів залежно від характеру та виду надзвичайної ситуації.

3. Авіаційний пошук і рятування постраждалих унаслідок аварії (катастрофи) повітряного судна здійснюється суб'єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції. Організація пошуку та рятування таких постраждалих покладається на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.4. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку та послідовності, що визначаються відповідними інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади.

5. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, гасіння пожеж проводяться в максимально стислі строки, безперервно до їх повного завершення, з найбільш повним використанням можливостей сил і засобів, неухильним виконанням вимог встановлених режимів робіт та правил безпеки.

6. До проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучається необхідна кількість сил та засобів цивільного захисту.

7. В окремих випадках для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися особи, які навчаються у навчальних закладах цивільного захисту, а також населення. Для медичного забезпечення постраждалих можуть залучатися особи, які навчаються у вищих навчальних медичних закладах.

8. З метою ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій державного рівня та їх окремих наслідків у разі введення надзвичайного стану в Україні чи її окремих місцевостях може проводитися цільова мобілізація. Така мобілізація може стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, суб'єктів господарювання. Обсяги і строки проведення такої мобілізації визначаються відповідно до законодавства.

9. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, органами управління та силами цивільного захисту не відшкодовуються.

10. Відшкодування шкоди, заподіяної під час проведення таких робіт, здійснюється відповідно до глави 20 цього Кодексу.

11. Витрати на проведення окремих аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, понесені силами цивільного захисту, підлягають повному або частковому відшкодуванню юридичними або фізичними особами, з вини яких виникла така надзвичайна ситуація. Види аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, витрати на проведення яких підлягають відшкодуванню, та порядок відшкодування таких витрат визначається Кабінетом Міністрів України.

12. Транспортні засоби аварійно-рятувальних служб, які мають кольорово-графічні позначення встановленого зразка, спеціальні звукові та світлові сигнали під час прямування до зони надзвичайної ситуації мають право безперешкодного проїзду, позачергового придбання пального та мастильних матеріалів.

13. Пересування автомобільними дорогами великогабаритних та великовагових транспортних засобів до місця проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та у зворотному напрямку здійснюється на підставі дозволу відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, який видається невідкладно протягом однієї години згідно з наданою заявкою без проведення додаткових процедур погодження.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...