Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 110. Прийняття на службу цивільного захисту та умови її проходження1. На службу цивільного захисту приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України з повною загальною середньою освітою, які досягли 18-річного віку, а у разі зарахування їх на перший курс навчання курсантами навчальних закладів цивільного захисту - віком від 17 років, у тому числі і ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, відповідають кваліфікаційним вимогам і спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я, визначеним лікарсько-експертними комісіями центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, виконувати свій службовий обов'язок.

2. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які приймаються на службу цивільного захисту, визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

3. Типова форма контракту затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

4. Обов'язки та права осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту встановлюються умовами контракту та посадовими інструкціями.

5. Громадяни України, які після закінчення навчальних закладів цивільного захисту призначені на посади в органи управління, формування, підрозділи, установи, організації системи центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, з присвоєнням спеціального звання начальницького складу, на період проходження служби цивільного захисту звільняються відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу.

6. Курсанти навчальних закладів цивільного захисту після закінчення навчання зобов'язані пройти службу цивільного захисту не менше трьох років, якщо інше не передбачено законом.

7. Проходження служби цивільного захисту особою рядового і начальницького складу відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

8. На службу цивільного захисту не можуть бути прийняті особи, які раніше засуджувалися за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законодавством порядку, або визнані судом винуватими у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення, якщо з моменту накладення адміністративного стягнення пройшло менше трьох років.9. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах управління, формуваннях і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладах, наукових установах, інших організаціях і підрозділах центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, відповідно до переліку посад, визначеного Кабінетом Міністрів України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності зазначеної згоди питання прийому на службу цивільного захисту та зайняття посади щодо такої кандидатури не розглядається.

10. Особа, яка претендує на зайняття посади в органах управління, формуваннях і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладах, наукових установах, інших організаціях і підрозділах центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також в центральному органі виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, до призначення на відповідну посаду подає в установленому законодавством порядку відомості про майно, прибутки, зобов'язання фінансового характеру, зокрема за кордоном.

11. У разі неподання або подання недостовірних відомостей зазначена особа не може бути призначена на посаду в органах управління, формуваннях і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладах, наукових установах, інших організаціях і підрозділах центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також в центральному органі виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...