Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 118. Права та обов'язки рятувальників1. Рятувальник під час виконання покладених на нього обов'язків керується цим Кодексом, а також нормативно-правовими та іншими актами у сфері цивільного захисту та рятувальній та/або пожежній справі. Під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та/або гасіння пожеж рятувальник підпорядковується своїм безпосереднім і прямим начальникам. Ніхто інший, за винятком уповноважених на це посадових осіб, не має права втручатися у діяльність рятувальника під час проведення ним аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та/або гасіння пожеж.

2. Рятувальники мають право на:

отримання безоплатної медичної допомоги від медичних спеціалістів Державної служби медицини катастроф та у відповідних закладах охорони здоров'я, які віднесені до складу Державної служби медицини катастроф;

проходження безоплатно медико-психологічної реабілітації у закладах охорони здоров'я та реабілітаційних центрах у порядку, встановленому цим Кодексом;

удосконалення своїх теоретичних знань та професійної майстерності у робочий час у встановленому порядку;

позачергове придбання квитків на всі види транспорту для проїзду до місця проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та/або гасіння пожеж;

утворення в установленому порядку своїх професійних спілок (крім рятувальників - осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту).

3. Під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій рятувальники мають право на:

повну та достовірну інформацію, у тому числі про суб'єкти господарювання і території, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи та інші невідкладні роботи та/або гасіння пожежі, необхідну для виконання ними своїх службових обов'язків;

безперешкодний допуск на територію суб'єктів господарювання, що постраждали;

вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, дотримання встановлених норм безпеки;

екіпіровку та оснащення засобами цивільного захисту згідно з технологією проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та/або гасіння пожеж;

безоплатне харчування.

4. Рятувальники зобов'язані:

бути ініціативними, самовідданими та наполегливими під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

активно проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, гасіння пожеж та вживати всіх необхідних заходів для рятування населення, надання йому первинної медичної та іншої допомоги, не допускати невиправданих ризиків;

дотримуватися технології проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

у разі виявлення у позаслужбовий час пожежі або іншої надзвичайної ситуації повідомити про неї аварійно-рятувальному (пожежно-рятувальному) підрозділу і до його прибуття взяти на себе рятування населення, керівництво аварійно-рятувальними роботами або гасінням пожежі та організувати надання первинної медичної допомоги постраждалим;проходити періодичну підготовку з питань надання первинної медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;

виконувати вимоги відповідних статутів, положень, правил з питань проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;

удосконалювати свої професійні здібності, постійно підтримувати свій фізичний стан на належному рівні;

утримувати у готовності до використання засоби цивільного захисту;

роз'яснювати громадянам правила безпечної поведінки з метою недопущення надзвичайних ситуацій і порядок дій у разі їх виникнення;

зберігати в таємниці державну, службову та конфіденційну інформацію, що стала відомою їм у зв'язку із виконанням службових обов'язків.

5. Інші обов'язки рятувальників визначаються відповідними статутами, посадовими інструкціями (обов'язками) та контрактами, які укладаються з ними під час їх прийому на службу або роботу.

6. За неналежне виконання покладених обов'язків рятувальники несуть відповідальність відповідно до законів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...