Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок сховища2.1.1. Визначають площу основних і допоміжних приміщень.

Загальна площа основних приміщень:

де: N - кількість основних приміщень;

Si - площа і-того приміщення.

Загальна площа всіх приміщень в зоні герметизації (крім приміщень для дизельної електростанції, тамбурів і розширювальних камер):

 

де: М - кількість допоміжних приміщень;

Sj - площа j-того допоміжного приміщення в зоні герметизації.

2.1.2 Визначаємо вмістимість сховища за площею:

при двоярусному розміщені ліжок:

(чол.)

- при триярусному розміщені ліжок:

(чол.)

де: 0,5 і 0,4 - площа підлоги на людину відповідно при дво- і триярусному розміщені ліжок, м2.

2.1.3. Визначаємо вмістимість сховища за об’ємом всіх приміщень в зоні герметизації:

 

чол.

де: h - висота приміщення, м;

1,5 - норма об’єму на людину, м3.

Порівнюючи дані вмістимості за площею Мs та за об’ємом Мv , визначають фактичну (розрахункову) вмістимість Мф. За фактичну вмістимість (кількість місць) приймається менше значення із цих двох величин.

Мф=341,6 при триярусному розміщенні ліжок

2.1.4. Визначають показник, що характеризує вмістимість захисних споруд (коефіцієнт вмістимості):

де: N - чисельність виробничого персоналу, який підлягає укриттю (найбільша працююча зміна).

Км ³ 1, захисна споруда забезпечує укриття працюючих у будь-яку зміну

2.2. Оцінка захисних властивостей сховища від можливого радіоактивного ураження

Визначимо ступінь захисту виробничого персоналу, тобто коефіцієнт послаблення дози опромінення сховищем Кпосл . Він залежить від матеріалу перекриття, його товщини і умов розміщення сховища (вбудоване, чи таке що стоїть окремо) і розраховується за формулою:

(4.7)

де: hi - товщина і-того захисного шару сховища;

Кр - коефіцієнт що враховує умови розміщення сховища (табл. 8);

d - товщина шару половинного послаблення і-того захисного шару, (табл. 9).

2.3. Оцінка захисної споруди за життєзабезпеченням

До систем життєзабезпечення належать: повітропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація, електропостачання і зв’язок. Під час оцінки систем забезпечення сховищ визначається можливість всіх систем забезпечити неперервне перебування людей в сховищах не менше двох діб. В даній роботі розглядається оцінка тільки повітропостачання - однієї з основних систем життєзабезпечення людей.

 

2.3.1. Норми (W норм.) зовнішнього повітря, що подається в захисну споруду:

а) за режимом I – 8, 10, 11, 13 м3/год./людину - відповідно при середній температурі до 200 С (I кліматична зона), 20 - 250 С (II зона), 25 - 300 С (III зона), більше 300 С (IV зона).б) за режимом II – 2 м3/год./людину і 5 м3/год./людину, що працює на пункті управління (ПУ).

В даний час промисловістю виготовляється фільтровентиляційні комплекси ФВК-I і ФВК-II. У сховищах великої вмістимості, крім цих комплексів встановлюють електроручні вентилятори типу ЕРВ-72-2, ЕРВ-72-3 , які працюють тільки в режимі I.

Продуктивність (W заг.) фільтровентиляційних комплексів ФВК-I і ФВК-II в режимі I – 1200 м3/год, в режимі II – 300 м3/год; ЕРВ-72-2 і ЕРВ-72-3 відповідно 900-1300 та 1300-1800 м3/год. ( ФВК-II, крім цього, забезпечує роботу в режимі III).

За режимом III регенерація повітря забезпечується регенеративною установкою типу РУ-150/6 з фільтрами ФГ-70 (для 150 чол. регенерація можлива до 6 годин).

 

2.3.2. Послідовність оцінки:

а) Визначаємо необхідну кількість людей, яких система може забезпечити чистим повітрям у режимі I і II ( окремо ! ):

(чол)

де: Wзаг. - загальна кількість повітря, що подається системами повітропостачання, м3/год;

Wнорм. - норми зовнішнього повітря, що подається в захисну споруду, м3/год/людину.

Режим I

Режим II

б) визначаємо показник, що характеризує життєзабезпечення сховища в режимі I і II(окремо!):

Режим I

Режим IІ

де: Мф – кількість людей, що підлягає укриттю (приймається фактична вмістимість сховища).

Якщо Кж ³ 1, то система повітропостачання сховища забезпечує виробничий персонал чистим повітрям, якщо Кж < 1, то кількість фільтровентиляційних комплексів недостатня для забезпечення чистим повітрям згідно з нормами, як у режимі I, так і у режимі II. Необхідно вжити заходів для збільшення кількості фільтровентиляційних комплексів до конкретної величини.

Необхідно забезпечити режим III, режим повної ізоляції. За режимом III регенерація повітря забезпечується регенеративною установкою типу РУ-150/6 з фільтрами ФГ-70(для 150 чол. регенерація можлива 6 годин).

Т=21,24год

шт

Так як установка ФВК-ІI містить в собі РУ-150/6, то нам необхідно доставити ще 5 РУ-150/6.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...