Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ця утиліта служить для перегляду вмісту буфера обміну. При необхідності можна його очищати. Є можливість збереження і відкриття файлів буфера обміну (*. clp)15. Стандартні програми Windows 95-98.

Стандартні програми Windows: Калькулятор

Програма емулює справжній калькулятор. Має 2 режими роботи - звичайний і інженерний. Перший надає найпростіший набір операцій над числами. Другий же володіє різними математичними функціями. Обчислення можуть проводитися в двійковій, вісімковій, десятковій і шістнадцятковій системах числення. В десятковій системі числення працює з градусами, радіанах і градієнтами.

Стандартні програми Windows: Блокнот

На жаль, програма має дуже обмеженими функціями, на кшталт перенесення за словами, вставки часу роботи (для цього треба в першому рядку файлу мати запис. LOG або натиснути F5) і ... все. Програма може працювати з файлами розміром не більше 64 Кбайт (в Windows, починаючи з XP можна працювати з файлами будь-якого розміру). Однак загружається навіть на найслабкіших машинах майже моментально, не вимагає установки.

Стандартні програми Windows: Paint

Невеликий графічний пакет у складі Windows, для обробки растрової графіки. Програма створена для новачків. Має наступні інструменти: гумка, заливка, олівець, кисть, розпилювач, напис, лінія, крива, прямокутник, багатокутник, еліпс, округлений прямокутник. Фільтри відсутні. Може робити мінімальні технічні дії - розтягнення, масштабування, відбиття, інвертування квітів. При масштабі більше 400% може відображати попиксельного сітку.

Стандартні програми Windows: WordPad

WordPad являє собою невеликий редактор, здатний на відміну від Блокнота до невеликого форматування тексту, наприклад, можна робити текст курсивним і напівжирним, створювати списки, ставити вирівнювання. Є можливість вставки об'єктів за допомогою інших програм (малюнки, звукозаписи тощо) Може обробляти файли більше 64 Кб. Головний великий мінус цієї програми - відсутність таблиць. При наявності Microsoft Word користувачі рідко використовують WordPad.

Стандартні програми Windows: Індикатор ресурсів

Програма відображає відомості про використання додатками ресурсів системи. Програма розташовується в системному треї, показуючи там змінюється в реальному часі індикатор. При подвійному натисканні на значку також відображає вільні ресурси модуля USER.EXE і GDI.EXE.

Стандартні програми Windows: Системний монітор

Системний монітор призначений для контролю швидкодії комп'ютера і мережі. Активність кожного об'єкта представлена ​​діаграмою, оновлюється через заданий проміжок часу (від 1 секунди до 1 години). Є функція запису показників в журнал. Діаграми мають 3 види - лінійна діаграма, гістограма і числове подання.

Стандартні програми Windows: Таблиця символівПрограма служить для копіювання в буфер обміну будь-якого символу з будь-якого шрифту, встановленого на комп'ютері. Таким чином можна відображати символи, які відсутні на клавіатурі. При виборі символу в програмі внизу в рядку стану показується його клавіатурний варіант. Наприклад, якщо вибрати значок ®, то внизу відобразитися Alt 0174 (цифри необхідно набирати на правій частині клавіатури).

Стандартні програми Windows: Буфер обміну

Ця утиліта служить для перегляду вмісту буфера обміну. При необхідності можна його очищати. Є можливість збереження і відкриття файлів буфера обміну (*. clp).

16. Налагодження Windows 95-98.

17. Текстові процесори. Основні функції текстових процесорів. Основні можливості текстового процесора MS Word. MS Word. Набір та форматування тексту.

Текстовий процесор - вид прикладної комп'ютерної програми, призначеної для виробництва (включаючи набір, редагування, форматування, печатку) будь-якого виду друкованої інформації. Іноді текстовий процесор називають текстовим редактором другого роду.

Функції текстових процесорів зазвичай включають компонування й форматування тексту, широкі можливості роботи зі змістом і сторінками, розширений набір доступних символів, перевірку орфографії, впровадження в документ гіперпосилань, графіки, формул, таблиць й об'єктів. Деякі текстові процесори мають власну вбудовану скриптову мову для автоматизації операції з обробки документів.

Microsoft Word - це текстовий процесор, призначений для створення, перегляду й редагування текстових документів, з локальним застосуванням найпростіших форм таблично-матричних алгоритмів. Він випускається корпорацією Microsoft у складі пакета Microsoft Office.

Можливості текстового процесора MS Word

• введення і редагування тексту;

• перевірка правопису;

• попередній перегляд і друк;

• робота з таблицями;

• форматування документів;

• робота з графікою;

• імпорт даних з інших додатків;

• робота з декількома документами;

• макроси.

Прийоми форматування тексту

У Word розрізняють форматування символів і форматування абзаців.
Поняття "символ" включає в себе не тільки окремий символ, але і слово,фразу, а також фрагмент тексту, який не є абзацом. При форматуваннісимволів як правило, задаються параметри шрифту: гарнітура і розмір,накреслення і тип підкреслення, межбуквенное відстань, прихований текст іін При форматуванні абзаців крім параметрів шрифту задаються параметрирозташування абзацу: вирівнювання і відступи відносно полів сторінки,інтервали між абзацами і між рядками усередині абзацу, а також положеннясамого абзацу на сторінці.

18. MS Word. Робота з фрагментами тексту. Виділення, вилучення, переміщення і копіювання фрагментів тексту. Пошук і заміна фрагментів тексту.

У процесі редагування та форматування тексту доводиться виконувати операції над окремими фрагментами тексту - переміщати їх, копіювати, видаляти, змінювати гарнітуру шрифту та параметри абзацу. При цьому фрагменти тексту необхідно попередньо виділити.

Для виділення фрагмента тексту можна використовувати мишу і клавіатуру.

Виділення фрагмента за допомогою миші

Протягування по тексту миші при натиснутій лівій кнопці виділяє фрагмент.

Подвійний клацання лівою кнопкою миші виділяє слово.

Клацання при натиснутій клавіші Ctrl виділяє пропозицію.

Потрійний клацання лівою кнопкою миші виділяє абзац.

Клацання мишею на лівому полі сторінки (званому областю виділення) виділяє рядок.

Для виділення декількох рядків потрібно протягнути мишу при натиснутій лівій кнопці по лівому полю.

Вертикальний блок тексту виділяється лівою кнопкою миші при натиснутій клавіші Alt.

Виділення фрагмента за допомогою клавіатури

Клавішами-стрілками (-> і <-) при клавіші Shift виділяють текст посимвольно від поточного положення курсору у вказаному напрямку.

Клавішами-стрілками (і) при натиснутій клавіші Shift виділяють текст порядково від поточного положення курсору у вказаному напрямку.

Клавішами Page Up (Page Down) при натиснутій клавіші Shift виділяють текст, видимий на екрані, вище (нижче) позиції курсору.

Копіювання і переміщення фрагментів тексту

Для копіювання (переміщення) виділених фрагментів тексту використовують способи, прийняті в Windows для копіювання (переміщення) будь-яких об'єктів, - перетягування мишею і використання буфера обміну.

19. MS Word. Шаблон документа. Створення і використання шаблонів.

Основні зручності шаблону полягають в автоматизованій організації нумерації елементів дисертації (рисунків, таблиць, формул, означень тощо) та організації посилань на них (в тому числі на літературні джерела). Використання автоматизованого нумерування елементів гарантує коректний порядок їх нумерації в межах всього документа, а також забезпечує правильність вказівників на ці елементи.

Інший спосіб спрощення процедури форматування - використанняшаблонів. Кожен документ Microsoft Word заснований на шаблоні. Шаблонвизначає основну структуру документа і містить настроювання документа,такі як елементи автотексту, шрифти, призначення сполучень клавіш,макроси, меню, параметри сторінки, форматування і стилі. Існує дваосновних види шаблонів - загальні шаблони і шаблони документів. Загальні шаблони,в тому числі шаблон Normal.dot, містять настроювання, доступні для всіхдокументів. Шаблони документа, наприклад, шаблони записок чи факсів, удіалоговому вікні "Створення документа", містять настройки, доступні тількидля документів, заснованих на цьому шаблоні.

За замовчуванням Microsoft Word використовує шаблон Звичайний (Normal), і самеїм користується більшість користувачів програми. Щоб отримати доступ доіншим шаблонів, виберіть команду "Створити" в меню "Файл".

20. MS Word. Стилі. Створення, застосування і зміна стилів.

"Стиль".

Клацніть на кнопці "Створити", з'явиться діалогове вікно "Створення стилю":

створення стилю - шляхом внесення змін у діалоговомувікні.

1. Виберіть команду Формат - Стиль.

2. Клацніть на кнопці "Створити", щоб викликати діалогове вікно "Створення стилю"

3. З списку, що розкривається "Стиль" виберіть стиль, який хочете створити - абзацу або Символу.

4. Клацніть у текстовому полі "Ім'я" і введіть ім'я нового стилю.

5. Якщо ви хочете, щоб новий стиль грунтувався на вже існуючому, виберіть потрібний базовий стиль із списку, що розкривається "Засновано на стилі".

6. У списку "Формат" виберіть потрібні елементи та внесіть необхідні зміни. При завданні стилю символу деякі елементи списку, такі як "Абзац", "Нумерація", "Рамка" і "Табуляція", будуть недоступні.

7. Якщо ви хочете, щоб новий стиль став частиною шаблону, на якому заснований поточний документ, встановіть прапорець "Добавить в шаблон".

8. Клацніть на кнопці "ОК" для повернення до діалогового вікна "Стиль".

9. Клацніть на кнопці "Застосувати" для створення нового стилю поточного символу або абзацу.

Стиль символу застосуємо до будь-якої частини тексту і включає в себе будь-які елементи форматування, що впливають на зовнішній вигляд символу: гарнітура і розмір шрифту, його накреслення і т . д. (словом, будь-які параметри форматування, які можна задати у вікні команди Формат - Шрифт)

 

21. MS Word. Створення і форматування маркірованих і нумерованих списків. Вставка спеціальних символів у текстовий документ.

При натисканні "Нумерація" з'являється діалогове вікно "Список". Таке ж діалогове вікно з'являється при виборі команди Формат - Список. Це вікно містить три вкладки з типами списків: маркований, нумерований і багаторівневий.

Щоб застосовувати модифікований стиль у нових документах, заснованих напоточному шаблоні, встановіть прапорець "Добавить в шаблон". Модифікованийстиль буде додано у шаблон, приєднаний до активного документа.

22. MS Word. Вставка і форматування таблиць у текстовому документі.

Означення: Таблиця — це сукупність клітинок, розташованих у рядках і стовпцях, що містять текст числа або іншу інформацію.

У процесорі Word передбачено два варіанти додавання таблиць у документ: створення порожньої таблиці, яка надалі заповнюється даними, і перетворення на таблицю вже існуючого тексту.

Введення тексту в таблицю здійснюють по коміркам, причому в будь-якому порядку. У кожній окремій комірці таблиці можна встановити певний шрифт (розмір, напис тощо) та відформатувати текст комірки як текст окремого

абзацу. Якщо параметри для кількох комірок однакові, то можна виокремити ці комірки та встановити потрібні параметри одразу для всіх комірок.

Щоб виправити помилку в комірці, треба пересувати курсор по її тексту стрілочними клавішами і виправляти помилки. Щоб замінити вміст комірки, треба його стерти і набрати новий. Щоб стерти вміст комірки, треба її виділити і натиснути клавішу Delete або викликати контексне меню натиснути кнопку "Вырезать".

23. MS Word. Вставка і форматування малюнків у текстовому документі.

Графічні об’єкти в документі. Ілюстрації підвищують наглядність багатьох текстових документів. У текст можна вставляти малюнки бібліотеки графіки Microsoft, малюнки, створені в інших програмах, малюнки SmartArt, діаграми, а також прямокутники, фігурні стрілки, виноски, та ін.

Розмір і форма малюнка змінюються за допомогою спеціальних маркерів, які з’являються після виділення об’єкта (для виділення потрібно клацнути його мишею). При цьому також відкривається командна вкладка Работа с рисунками/Формат за допомогою команд якої можна змінювати параметри малюнка (установлювати тінь, форму малюнка, його положення стосовно тексту, та ін.) WordArt. WordArt – колекція стилів тексту, що можна додавати до документів Word для створення декоративних ефектів, таких як затінений чи дзеркальний текст. За допомогою цього засобу можна створити фігурний текст (наприклад, заголовок) або простий логотип.

24. MS Word. Встановлення параметрів сторінки документа. Нумерація сторінок. Друк текстових документів.

25. Створення нового документа. Завантаження робочого документа. Збереження документа в MSExcel.

Файл, сворити

Файл, зберегти (зберегти як...)

Файл, відкрити

26. Захист данихMSExcel.

27. Управління робочими аркушамиMSExcel. Додавання робочих аркушів.

Можна додавати і перейменовувати аркуші в MSExcel.

Щоб додати аркуш: вставка, аркуш. 2 рази клацнути мішкою на назві аркуша та ввести нову.

28. Корекція висоти рядків і ширини стовпцівMSExcel.

Корекція здійснюється за допомогою перетягування кордонів стовпців та рядків. Перетягування здійснюється за допомогою мишки.

29. Форматування чиселMSExcel.

Формат комірок здійснюється так: Права кнопка мишки на потрібній комірці, формат комірок.., вибір формату, ОК.

30. Bведення формулMSExcel. Складні формули. Редагування формул.

Щоб ввести формулу перед нею завжди потрібно ставити знак «=», складні формули вводяться за допомогою функцій, які знаходяться в меню «Функції».

31. Побудова діаграм в MSExcel. Типи діаграм.

Щоб побудувати діаграму потрібно виділити потрібні елементи в таблиці, натиснути: Вставка, діаграма, вибрати тип діаграми, ОК.

Типи: Гістограма, Графік, Кругова, Лінійна, З областями, Точкова, Біржова, Поверхня, Кільцева, Бульбашкова, Листкова.

32. Конструктор функцій MSExcel. Редагування функцій. Комбінування функцій.

33. Текстовий режим індикації формул MSExcel.

34. Імпортування малюнків у Excel

Імпортування здійснюється так: Вставка, малюнок, вибір малюнка, ОК.

35. Редагування малюнків на робочому листі MSExcel.. Включення таблиці в текст.

Можна змінювати розміри малюнків, переміщувати їх. Щоб змінити розмір малюнка, потрібно його виділити і потягнути за край, щоб перемістити потрібно виділити та протягнути у потрібне місце.

36. Програма MSAccess та її можливості.

Microsoft Access 2000 – це програма офісного пакету Microsoft Office 2000, функціонально повна СУБД.

Перерахуємо можливості програми Microsoft Access 2000.

1. У СУБД підтримується реляційна модель даних. Процес створення схеми даних, яка наочно відображає таблиці та зв’язки між ними, забезпечує використання зв’язків при обробці даних та цілісність БД.

2. Програма зорієнтована на роботу з інформаційними об’єктами, до яких належать таблиці, форми, запити, звіти, макроси та модулі.

3. Access дозволяє конструювати в діалоговому режимі такі об’єкти, як форми, запити, звіти, а набір програм-майстрів допомагає користувачеві виконувати ці завдання без конструювання. Майстри (спеціальні засоби програми) дозволяють створювати нові форми, запити, звіти, аналізувати таблиці БД, а також повністю створювати типові БД.

4. В програму включена нова версія обєктно-орієнтованої мови програмування Visual Basic for Application (VBA), яка дозволяє автоматизувати обробку даних.

5. Встановлення СУБД у локальних мережах дає змогу одночасно декільком користувачам звертатися до спільної БД, слідкування за розмежуванням доступу різних користувачів та забезпечувати захист інформації при одночасній роботі користувачів зі спільними даними.

6. Користувачі Access можуть взаємодіяти не лише зі своїми локальними базами, але з даними, розташованими на сервері БД. Access 2000 дозволяє посилати на сервер запити на мові SQL, отримувати необхідні дані, а також посилати оновлені дані.

7. Програма дозволяє здійснювати імпорт даних. Вона підтримує більшість функцій, які використовуються в інших програмах пакету Microsoft Office 2000 (Word, Exсel тощо).

8. Довідкова система програми допоможе з вибором вирішення питань, які виникають в процесі роботи.

9. Access популярна серед програмістів та користувачів завдяки простоті використання та стійкості створених структур даних.

37. Управління даними MSAccess.

Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакету Microsoft Office. Одна з основних особливостей СУБД полягає в тому, що вона є реляційною і має прості і зручні засоби обробки кількох таблиць в одній базі даних.

В базі даних Access зберігається дані і асоційовані з ними об’єкти. До об’єктів баз даних відносяться таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі. Access може працювати одночасно лише з однією базою даних. Однак в одній базі даних Access можуть міститися сотні таблиць, форм, запитів, звітів, макросів, модулів (всі ці об’єкти зберігаються в одному файлі з розширенням .MDB).

38. Таблиці в MS Access.

Таблиця (table) - це деяка структура, яка складається зі скінченої кількості однотипних записів. У програмі Access таблицею вважається сукупність даних, які об'єднані спі­льною темою.

Таблиця бази даних, подібно до робочого листа елект­ронних таблиць, поділяється на рядки і стовпці, а значення вводяться в комірки, які відокремлені лініями сітки. Проте таблиця відрізняється від листа, оскільки кожен стовпець таблиці являє собою поле, тобто інформаційну категорію, а кожен рядок - запис, тобто один елемент таблиці. Окрім то­го, поле може містити значення лише одного типу - тексту, числа, дати та ін., а запис - інформацію про один елемент (наприклад, про студента або навчальний курс).

39. Запити в MS Access.

У СУБД Access для пошуку та відбору інформації, а також для зміни та аналізу даних використовуються спеці­альні об'єкти – запити. Вони також можуть використову­ватися як джерела записів для створення форм та звітів.

Результатом виконання запитів зазвичай є динаміч­ний (тимчасовий) масив даних (recordset). У такій таблиці можна додавати, змінювати та знищувати записи, проте такі зміни не відображаються на даних основних таблиць-Сам запит можна зберегти як окремий об'єкт бази даних, але дані, отримані при його виконанні, не зберігаються (якщо не задана спеціальна опція для збереження дина­мічної таблиці).

Запити за своїм призначенням та результатами від­бору поділяються на:

- запити на вибірку;

- запити на змінювання (доповнення, знищення, онов­лення, створення нової таблиці);

- параметричні;

- перехресні.

40. Форми в MS Access.

Інформацію в бази даних можна вводити та перегля­дати як за допомогою таблиць, так і за допомогою спеціа­льних об'єктів – форм. Якщо інформація нечасто поновлю­ється або для її перегляду потрібно мати найповніший огляд записів масиву даних, тоді використовуються таб­лиці. Якщо ж дані часто поновлюються, а при введенні по­трібно сконцентрувати увагу на окремому записі, тоді до­цільно використовувати форми. Форми варто використо­вувати і тоді, коли з базою даних працює декілька корис­тувачів, оскільки цей об'єкт може виступати як засіб захис­ту бази даних від несанкціонованих дій, а також для хован­ня конфіденційної інформації. Один з різновидів форм, кнопкові форми, можуть використовуватись для вибору ін­ших форм, попереднього перегляду та друкування звітів, тобто .для автоматизації роботи з базою даних.

Будь-яка форма будується на основі таблиці чи запи­ту. Якщо форма використовує дані декількох таблиць, то її бажано створювати на базі запиту.

41. Звіти в MS Access.

Програма Access дозволяє створювати окремі об'єкти – звіти, які використовуються дня відображення результатів аналізу даних (за допомогою цих об'єктів не можна вводити чи редагувати дані таблиць). Звичайно, цю функцію в Access можна виконувати і за допомогою запитів, проте звіти мають більші можливості для візуалізації та друку інформації.

Практично, усі звіти, які можна створити в Ac­cess, поділяються на три категорії:

звіти у рядок - дані відображаються по ряд­ках, причому кожне поле бази даних займає окремий сто­впець;

звіти у стовпець - усі поля відображаються в одну колонку і вирівнюються по лівій межі; за своїм ви­глядом нагадують форми;

поштові наклейки - звіти, які використовують­ся для друку поштових наклейок.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...