Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відкрити пункт меню Файл/Створити/Ярлик або контекстне меню папки і Створити ярлик3. Для присвоєння «красивішого» значка ,ярлик слід активізувати,відкрити контекстне меню і вибрати Властивості/Змінити значок. У вікні, що відкривається,вибрати потрібну картинку.

4. С творений ярлик залишиться в папці,де була папка,для якої він створювався.

5. Щоб перенести ярлик на Робочий стіл, його слід активізувати,відкрити контекстне меню і вибрати Відправити/Робочий стіл.

 

IX. Установити властивості об’єкта у вікні Мій комп’ютер.

1. Активізувати об’єкт у вікні Мій комп’ютер.

2. Відкрити контекстне меню об’єкта і використати пункт Властивості / Загальні.

3. У вікні,що відкриється,прочитати властивості об’єкта.

 

X. Змінити фон вікна Робочий стіл.

1. Відкрити контекстне меню вікна Робочий стіл ,тобто клацнути на фоні вікна правою клавішею миші.

2. Вибрати пункт Властивості.

3. У вікні ,яке відкрилося,вибрати вкладку Фон.

4. Якщо запропоновані в текстовому полі варіанти рисунків не сподобалися,натиснути кнопку Огляді вибрати бажаний рисунок з папки,у якій він розміщений.

Висновок.Під час виконання лабораторної роботи ми вивчили дії з вікнами та об’єктами в операційній системі Windows : створення, перейменування, переміщення,копіювання та видалення об’єктів. Також ми вивчили,які дії можна виконувати над вікнами. За результатами роботи можна зробити такі висновки: кожен об’єкт операційної системи Windows відображається у вигляді вікна,основні дії в межах цієї операційної системи виконуються з допомогою команд контекстного меню або меню вікна.

Відповіді на запитання:

1. Перші версії були неповноцінними ОС, а лише оболонками до ОС MS DOS.

2. Тому що , система засобів для взаємодії користувача з комп’ютером,заснована на представлені всіх доступних користувачеві системних об’єктів і функцій у вигляді графічних компонентів екрану(вікно,значків,меню,кнопок,списків).

3. Основними елементами графічного інтерфейсу є Робочий стіл,Панель задач з кнопкою Пуск і значки,Вікно.

4. Під об’єктом потрібно розуміти все,чим оперує Windows: програма,папка,диск,група файлів,документ,піктограму та ін.

5. – вікно додатка або програми;

-вікно документа;

-вікно діалогу.

6. Входить Панель задач на якій розміщена кнопка Пуск.

7. Діалогове вікно- це особливий тип вікна,яке задає запитання і дозволяє вибрати виконання дії,або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді,коли програмі або операційній системі

для подальшої роботи потрібна відповідь. На відміно від звичайних вікон,більшість діалогових вікон неможна згортати,або розгортати,так само як і замінити їх розмір. Проте їх можна переміщувати. Інформацію виводить за допомогою елементів керування:кнопки,перемикачі,прапорці,повзунок,поле,поле зі списком,поле зі списком що відкривається,лічильник,вкладки,крапка.8. Активізація вікна ,переміщення вікна,зміна розмірів вікна. На Робочому столі можна відкривати декілька вікон водночас,кожне із своєю програмою.

9. Якщо на екрані відкрито зразу декілька вікон різних програм,то можна просто змінювати розміри і перетягувати їх на екрані.

10. Значки (піктограми)програм та документів.

11. Кнопка «Пуск» та деякі значки та ярлики.

12. Натиснути кнопку «Пуск» на Панелі задач. Натискання цієї кнопки викликає доступ до Головного меню.

13. Пункти Головного меню – Стандартні,Служба підтримки,Ігри…

14. Так,можна!

15. Ярлик-це посилання на файл або прогаму , який має вигляд програми.

16. Піктограма-це значок з позначкою імені об’єкта.

17. Контекстне меню являє собою меню,яке відображається при натисканні правої кнопки миші .

18. У папках та файлах можна зберігати певну інформацію , копіювати,переміщати,вирізати,видаляти,перейменовувати.

19. Створення об’єктів відбувається за допомогою команди Створити,яка є або у пункті горизонтального меню вікно Файла , або у контекстному меню. Після запуску команди Створити відкривається підменю,де потрібно вибрати тип об’єкта ,якщо ви створюєте папку чи документ на роб столі,або у вікні з’являється нова піктограма з затемненим полем,у якому необхідно з клавіатури ввести ім’я нового об’єкта.

20. При копіюванні на новому місці створюється тільки копія початкового об’єкта – на старому місці він залишається без змін. Є такі способи копіювання: 1,копіювання з вікна у вікно;копіювання об’єктів з однієї відкритої папки до іншої(з вікна у вікно). При виконанні цих операцій мають бути чітко визначені і відкриті в окремих вікнах джерело та місце призначення. Виконуючи ці дії використовують метод перетягування значків за допомогою вказівки миші.2, копіювання крупи об’єктів – перед копіюванням групи об’єктів потрібно спочатку відзначити цю групу об’єктів. Щоб відзначити групу файлів розташованих у довільному порядку,необхідно клацнути на їх значки,утримуючи клавішу [ctrl],а якщо вони розміщенні один за одним клавішу [shift].

21. Так,можна!Потрібно натиснути правою клавішею миші на Робочому столі або на вікні,щоб відкрити контекстне меню. В меню потрібно знайти Властивості,так можна змінити властивості вікна.

22. Значок Мій комп’ютер дає змогу відкрити вікно,у якому розташовані піктограми всіх дисків,значки,Принтер і Панель управління. Потрібно натиснути правою кнопкою миші по значку Мій комп’ютер, відкриється контекстне меню і там вибрати Відкрити,або на панелі задач вибрати кнопку Пуск і там знайти Мій комп’ютер.

23. (A:) , С: , D: ;

24. Значок «Корзина» відкриває доступ до програми,яка забезпечує роботу з об’єктами,що вилучаються. Пересилання об’єктів до корзини під час їх вилучення зберігає шанс відновити випадково вилучений об’єкт . Після очищення корзини об’єкт неможливо відновити.

25. Натиснути правою кнопкою миші по певному значку(піктограмі),програма викличе контекстне меню, там вибрати Створити, потім програма викличе підменю , там вибрати Ярлик.

26. Щоб відкрити головне меню вікно програми,потрібно натиснути кнопку Пуск і вибрати команду Довідка та Підтримка.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...