Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пенсії за особливі заслуги перед УкраїноюПенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам, які мають значні заслуги у сфері, державної, громадянської державної та господарської діяльності та досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури тощо. Варто зазначити що природа даного виду виплат не носить рис пенсії, хоча і має таку назву, а більш відповідає ознакам надбавок до пенсії.

Основним нормативним актом для встановлення пенсії за особливі заслуги є Закон України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, який діє з червня 2000 року. На даний момент до Закону неодноразово вносилися зміни , які розширили коло осіб, які мають право на грошову надбавку за заслуги до своєї трудової пенсії, а також збільшився її розмір. В залежності від нагороди доплата до пенсії за особливі заслуги встановлюється від 20 до 40 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 01.01.2013 року його розмір становить 894,00 грн.).

В Законі визначено перелік осіб. Які мають право на отримання даного виду пенсій. До нього входять:

- Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями “За відвагу”, чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР”, особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР “народний”;

- ветеранам Великої Вітчизняної війни, нагородженим у період бойових дій орденом, медаллю “За відвагу” або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю “За відвагу”;

- видатним спортсменам – переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

- космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

- народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду Української РСР;

- особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР “заслужений”, державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР;

- депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;- матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку.

- особам, які брали участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, нагородженим у 1986 році орденом.

Новеллою є те що 25 квітня 2013 року Президент України Віктор Янукович підписав закон, яким вносяться зміни до Закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. Закон передбачає виплату пенсії матерям, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Якщо в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Стосовно органу, що встановлює такий вид пенсії то для кожного видузаслуг є визначений орган. Зокрема Особам, зазначеним у пунктах 1, 3-5переліку, що наведений вишче, пенсії за особливі заслуги встановлюютьсяПенсійним фондом України.

Особам, зазначеним у пунктах 2, 6-8 статті 1 цього Закону, пенсії за особливі заслуги встановлюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Органи виконавчої влади, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, здійснюють підготовку документів длявстановлення пенсій за особливі заслуги.

Пенсійний фонд України, Рада міністрів Автономної РеспублікиКрим розглядають скарги щодо відмови в установленні пенсій заособливі заслуги відповідно органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Як і звичайний вид пенсій, пенсії за особливі заслуги подялють на такі види,що виплачуються особам, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно з Законом, у розмірах від 20 до 40 відсотків від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (на теперішній час – 284,69 грн).

Розмір надбавки визначається залежно від заслуг особи.

Для багатодітних матерів, що виховали п’ять та більше дітей, це 35-40% від прожиткового мінімуму. Щоправда, ці надбавки не призначають автоматично — разом з призначенням пенсії за віком чи за вислугою років. Для цього потрібне спеціальне клопотання. Його може порушувати голова районної адміністрації чи міський голова міста обласного значення. Жінка, що народила та виховала п’ятеро та більше дітей, може також претендувати на статус матері-героїні, але отримати його можна лише за указом президента.

Пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення за встановленням пенсії. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Можливий варіант, надсилання даної заяви поштою. Якщо
заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається
у такий вид з усіма необхідними документами, як і при особистій подачі то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається
дата, вказана на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі, коли до заяви додані не всі необхідні документи, орган, що здійснює підготовку документів для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення такої пенсії.

Пенсії за особливі заслуги виплачуються за місцем проживання пенсіонера в порядку, визначеному законодавством України.

Варто зазначити, що такий вид пенсій виплачується, якщо пенсіонер не працює, що працюючим пенсіонерам цей вид пенсії не виплачується, крім випадків, зокрема коли за місцем його роботи середньомісячний дохід за минулий календарний рік не перевищував прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Цікавим є те,що даний вид пенсій не носить обов’язковго гарантованого характеру. Зокрема у Законі, зазначається, що у разі вчинення пенсіонером умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на підставі яких було призначено пенсію за особливі заслуги, рішенням відповідних органів виконавчої влади пенсіонер позбавляється ризначеної пенсії. Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується у порядку, встановленому законом. Використані джерела:

1. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 № 1767-III.

2. Білик І. Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2005. – № 12

3. Право соціального забезпечення України: Навчальний Посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007. – 224 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...