Главная Обратная связь

Дисциплины:


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Індивідуальна наукова робота № 1
з дисципліни «Статистика»

 


Виконала: студентка
Юрковська Ю. О.
8 групи 2 курсу спец. 6508
Варіант 25

Викладач
Трубнік Т.Є.

 

 

Київ 2013


Об’єктом наукового дослідження є виробництво борошна та хлібобулочних виробів в розрізі регіонів України у 2005 році, предмет –


Таблиця 1

7.30. Виробництво борошна за регіонами   (тис. т)
 
Україна 2826,1 2947,7 2931,3
Автономна Республіка Крим 120,0 124,0 129,9
області      
Вінницька 152,3 153,0 157,7
Волинська 74,8 78,1 72,3
Дніпропетровська 228,2 240,1 224,6
Донецька 282,6 300,4 333,0
Житомирська 40,7 33,7 25,2
Закарпатська 30,8 43,0 34,5
Запорізька 97,8 91,5 133,8
Івано-Франківська 27,3 29,1 36,0
Київська 113,7 136,7 159,8
Кіровоградська 64,5 68,5 79,6
Луганська 135,7 132,4 121,7
Львівська 124,6 125,1 108,8
Миколаївська 57,2 70,3 84,5
Одеська 152,7 157,1 147,7
Полтавська 83,4 90,7 87,7
Рівненська 58,0 69,2 53,8
Сумська 113,2 127,8 110,1
Тернопільська 86,6 76,6 74,2
Харківська 170,1 233,8 222,9
Херсонська 104,4 88,1 85,6
Хмельницька 97,6 95,6 85,9
Черкаська 91,3 89,1 97,4
Чернівецька 33,0 37,6 34,3
Чернігівська 57,5 59,9 76,9
міста      
Київ 223,6 182,0 147,6
Севастополь 4,5 14,1 5,7

 

 

Статистичний щорічник України за 2005 рік

 

Таблиця 2

 

7.31. Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами   (тис. т)
 
Україна 2334,7 2307,1 2264,1
Автономна Республіка Крим 87,7 84,2 80,9
області      
Вінницька 87,3 86,6 88,4
Волинська 48,7 48,7 46,6
Дніпропетровська 199,4 229,2 242,8
Донецька 267,7 257,3 249,4
Житомирська 77,4 73,0 71,5
Закарпатська 20,9 19,5 18,2
Запорізька 92,3 86,3 81,7
Івано-Франківська 25,8 24,2 24,8
Київська 43,7 48,8 53,4
Кіровоградська 34,8 34,0 34,1
Луганська 119,6 111,8 106,6
Львівська 94,8 91,7 89,5
Миколаївська 54,7 57,2 51,9
Одеська 106,2 114,3 107,9
Полтавська 84,0 83,5 79,6
Рівненська 42,8 40,1 39,3
Сумська 81,0 78,9 75,2
Тернопільська 21,0 19,5 18,8
Харківська 126,6 124,2 134,4
Херсонська 56,1 50,7 49,0
Хмельницька 68,5 64,5 62,6
Черкаська 75,8 75,5 72,2
Чернівецька 26,0 27,1 27,0
Чернігівська 70,2 72,0 70,1
міста      
Київ 301,9 283,2 268,6
Севастополь 19,6 21,0 19,5
Статистичний щорічник України за 2005 рік Державний комітет статистики України


Рис. 1

 

Для перевірки однорідності сукупності розрахуємо коефіцієнт варіації за факторною ознакою:

Виробництво борошна за регіонами   Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами  
   
Україна 2931,3 2264,1 (х-х')2
Автономна Республіка Крим 129,9 80,9 455,27
області      
Вінницька 157,7 88,4 2414,4
Волинська 72,3 46,6
Дніпропетровська 224,6 242,8
Донецька 249,4
Житомирська 25,2 71,5 6949,4
Закарпатська 34,5 18,2 5485,3
Запорізька 133,8 81,7 636,91
Івано-Франківська 24,8 5265,4
Київська 159,8 53,4 2625,2
Кіровоградська 79,6 34,1 838,85
Луганська 121,7 106,6 172,58
Львівська 108,8 89,5 0,0562
Миколаївська 84,5 51,9 579,03
Одеська 147,7 107,9 1531,7
Полтавська 87,7 79,6 435,26
Рівненська 53,8 39,3
Сумська 110,1 75,2 2,3625
Тернопільська 74,2 18,8 1180,8
Харківська 222,9 134,4
Херсонська 85,6 527,3
Хмельницька 85,9 62,6 513,61
Черкаська 97,4 72,2 124,61
Чернівецька 34,3
Чернігівська 76,9 70,1 1002,5
міста      
Київ 147,6 268,6 1523,9
Севастополь 5,7 19,5
Х' 108,56 сума (х-х')2
       
σ 69,278    
       
Vσ 63,813    

 

Коефіцієнт варіації 63,813%>33%, отже сукупність неоднорідна, варіація значна, середня нетипова.

Для того щоб отримати однорідну сукупність відкинемо 10 регіонів з найменшими та найбільшими значеннями факторної ознаки та обчислимо коефіцієнт варіації:

Виробництво борошна за регіонами (тис. т) факт Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами  
   
Україна 1603,6 1278,5 (х-х')2
Івано-Франківська 24,8 3402,3
Рівненська 53,8 39,3 1642,6
Волинська 72,3 46,6 485,29
Тернопільська 74,2 18,8 405,19
Чернігівська 76,9 70,1 303,78
Кіровоградська 79,6 34,1 216,96
Миколаївська 84,5 51,9 96,617
Херсонська 85,6 76,203
Хмельницька 85,9 62,6 71,055
Полтавська 87,7 79,6 43,949
Черкаська 97,4 72,2 9,4285
Львівська 108,8 89,5 209,4
Сумська 110,1 75,2 248,71
Луганська 121,7 106,6 749,15
Запорізька 133,8 81,7 1557,9
Київ 147,6 268,6 2837,8
Одеська 147,7 107,9 2848,4
    сума (х-х')2
Х' 94,33    
       
σ 29,91    
       
Vσ 31,70    

 

Коефіцієнт варіації 31,7%<33%, отже сукупність однорідна, варіація незначна, середня типова.

Для побудови структурної таблиці розрахуємо ширину інтервалу за фомулою:
h=(Xmax-Xmin)/m
h=(147,7-36)/5= 22,34

Побудуємо структурну таблицю за факторною ознакою:

Групи за обсягом виробництва борошна Кількість регіонів х' S(f)
36 - 58,34 47,17
58,34 - 80,68 69,51
80,68 - 103,02 5 Мо, Ме 91,85
103,02 - 125,36 114,19
125,36 - 147,7 136,53
Разом    

 

 

Розрахуємо такі показники :

· Середнє значення ознаки

 

 

 

Середній рівень виробництва борошна за регіонами України у 2005 році становив 93,16 тис. т

· Моду

 

Мо=80,68+22,34*((5-4)/(5-4)+(5-3))=88,13 тис. т

Переважна більшість регіонів України у 2005 році виробила
88,13 тис. т. борошна.

· Медіану


Ме=80,68+22,34*((0,5*17-6)/5)=91,85 тис. т
Половина регіонів України у 2005 році виробила більше 91,85 тис. т. борошна, половина – менше.

· Середнє квадратичне відхилення


σ = 28,12 тис.т

Виробництво борошна за регіонами України у 2005 році, в середньому відхиляється від середнього значення на 28,12 тис.т

· Коефіцієнт асиметрії


Аs=(93,16-88,13)/28,12=0,18
0,18>0, отже асиметрія правостороння. Більшість регіонів виробляють борошна менше, ніж середній рівень виробництва борошна.


 

 

 


 

Для перевірки однорідності сукупності за результативно ознакою розрахуємо коефіцієнт варіації:

Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами    
   
Україна 2264,1 (y-y')2
Автономна Республіка Крим 80,9 8,7134
області    
Вінницька 88,4 20,686
Волинська 46,6 1387,7
Дніпропетровська 242,8
Донецька 249,4
Житомирська 71,5 152,57
Закарпатська 18,2 4310,2
Запорізька 81,7 4,6305
Івано-Франківська 24,8 3487,1
Київська 53,4 927,32
Кіровоградська 34,1 2475,2
Луганська 106,6 517,48
Львівська 89,5 31,902
Миколаївська 51,9 1020,9
Одеська 107,9 578,31
Полтавська 79,6 18,078
Рівненська 39,3 1984,9
Сумська 75,2 74,855
Тернопільська 18,8 4231,7
Харківська 134,4 2555,1
Херсонська 1214,7
Хмельницька 62,6 451,64
Черкаська 72,2 135,77
Чернівецька 3232,1
Чернігівська 70,1 189,11
міста    
Київ 268,6
Севастополь 19,5 4141,2
   
     
У' 83,85  
     
σ 66,65  
     
Vσ 79,49  

 

Коефіцієнт варіації 79,49%>33%, отже сукупність неоднорідна, варіація значна, середня нетипова.

Для того щоб отримати однорідну сукупність відкинемо 7 регіонів з найменшими та найбільшими значеннями результативної ознаки та обчислимо коефіцієнт варіації:

Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами    
   
Україна 2264,1 (y-y')2
Івано-Франківська 24,8 1665,9
Чернівецька 1491,1
Кіровоградська 34,1 993,2
Рівненська 39,3 692,48
Волинська 46,6 361,57
Херсонська 276,06
Миколаївська 51,9 188,1
Київська 53,4 149,21
Хмельницька 62,6 9,0902
Чернігівська 70,1 20,115
Житомирська 71,5 34,633
Черкаська 72,2 43,362
Сумська 75,2 91,872
Полтавська 79,6 195,58
Автономна Республіка Крим 80,9 233,63
Запорізька 81,7 258,73
Вінницька 88,4 519,16
Львівська 89,5 570,49
Луганська 106,6 1679,8
Одеська 107,9
   
У' 65,62  
     
σ 20,42  
Vσ 31,13  

 

 

Коефіцієнт варіації 31,13%<33%, отже сукупність однорідна, варіація незначна, середня типова.

Для побудови структурної таблиці розрахуємо ширину інтервалу за фомулою:
h=(Уmaxmin)/m
h=(107,9-24,8)/5= 16,62

Побудуємо структурну таблицю за результативною ознакою:

Групи за виробництвом хлібобулочних виробів Кількість регіонів y' S(f)
24,8 - 41,42 33,11
41,42 - 58,04 49,73
58,04 - 74,66 4 Ме 66,35
74,66 - 91,28 6 Мо 82,97
91,28 - 107,9 99,59

 

Розрахуємо такі показники :

· Середнє значення ознаки

 

 

 

Середній рівень виробництва хлібобулочних виробів за регіонами України у 2005 році становив 64,69 тис. тонн.


 

· Моду

 

Мо=74,66+16,62*((6-4)/(6-4)+(6-2))=80,2 тис. т

Переважна більшість регіонів України у 2005 році виробила
80,2 тис. т. хлібобулочних виробів.

· Медіану


Ме=58,04+16,62*((0,5*20-8)/4)=66,35 тис. т
Половина регіонів України у 2005 році виробила більше 66,35 тис. т. хлібобулочних виробів, половина – менше.

· Варіаційний розмах:

R=Уmaxmin

R=107,9-24,8=83,1 тис. т

Різниця між максимальним та мінімальним виробництвом хлібобулочних виробів становить 83,1 тис. т

· Середнє лінійне відхилення:

l=18,61 тис. т

В середньому обсяг виробництва хлібобулочних виробів відхиляється від середнього обсягу на 18,61 тис.т

· Дисперсія:

σ2=466,82

 

· Середнє квадратичне відхилення


σ = 21,61 тис.т

Виробництво хлібобулочних виробів за регіонами України у 2005 році, в середньому відхиляється від середнього значення на 21,61 тис.т

· Квадратичний коефіцієнт варіації:

Vσ=(21,61/64,69)*100=33,4

Варіація незначна, середня типова, сукупність однорідна

· Коефіцієнт асиметрії


Аs=(64,69-80,2)/21,61=-0,72
-0,72<0, отже асиметрія лівостороння. Більшість регіонів виробляють хлібобулочних виробів більше, ніж середній рівень виробництва хлібобулочних виробів.


 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...