Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття електронних платіжних систем та вимоги до нихВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що сучасний етап розвитку платіжних систем в Україні характеризується широкомасштабним впровадженням електронних технологій безготівкових розрахунків. Електронні платіжні системи або системи розрахунків в мережі Інтернет є специфічними мережевими інформаційними системами . Специфіка таких систем полягає в необхідності забезпечення високого рівня інформаційної безпеки, обумовленого високим ступенем конфіденційності оброблюваної фінансової інформації, і одночасно з цим, високого ступеня доступності таких систем і простоти взаємодії з користувачами, обумовленої вимогами конкурентоспроможності.

Метою є з'ясування особливостей захисту електронних платіжних систем у мережі Інтернет, встановлення причин їх популярності та широкого використання, а також вирішення їх проблем та недоліків.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

- узагальнити теоретичні дані про захист платіжних систем в Інтернеті;

- розглянути проблеми, що виникають в платіжних системах в Інтернеті;

- розробити рекомендації та пропозиції щодо покращення захисту платіжних систем в Інтернеті.

Об'єктом дослідження є процес захисту платіжних систем в мережі Інтернет.

Предметом дослідження є система сучасних методів управління платіжними системами в мережі Інтернет.

У роботі використано такі наукові методи: аналізу – розчленування платіжних систем на складові частини (сторони, властивості, відношення, ознаки тощо) з метою їх всебічного дослідження; синтезу – з'єднання платіжних систем і мережі Інтернет в єдине ціле; порівняння – вивчити тенденції і закономірності розвитку та забезпечення захисту в платіжних системах Інтернет;

 

Поняття електронних платіжних систем та вимоги до них

 

 

Платіжна система в Internet(e-payment system) - це система здійснення розрахунків і платежів між комерційними структурами, фінансовими установами та користувачами мережі в процесі купівлі - продажу товарів та послуг через Internet.

Саме наявність платіжної системи дозволяє створювати повнофункціональні віртуальні торгові підприємства, в яких здійснюється весь технологічний процес купівлі-продажу товару чи послуги.

Платежі в мережі Internet повинні здійснюватися за дотримання ряду умов:

- конфіденційність — під час проведення платежів в Internet дані покупця (анкетні та адресні дані, номер кредитної картки тощо) відомі тільки установам, які мають на це законне право;

- збереження таємниці — повинен бути забезпечений захист повідомлень від несанкціонованого перегляду;

- автентифікація — і продавці, і покупці повинні мати гарантію, що всі сторони, які беруть участь в угоді, є дійсно тими за кого себе видають;- авторизація — під час проведення платежу обов'язкове здійснення цього процесу, під час якого вимога на проведення трансакції (банківської операції) підтверджується або відхиляється платіжною системою. Авторизація дозволяє визначити наявність коштів у покупця;

Основними учасниками платежів та розрахунків у мережі Internet є:

- продавець — сервер електронної комерції, на якому створено каталог товарів та приймаються замовлення покупців щодо їх купівлі;

- покупець — користувач, який володіє доступом до мережі Internet через Web-браузер та здійснює замовлення товарів і послуг на обраному ним сайті;

- банк-емітент — банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця і який є гарантом виконання його фінансових зобов'язань;

- банк-еквайєр — банк, який обслуговує продавця;

- процесінговий центр платіжної системи — установа, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками традиційної та електронної платіжної систем;

- традиційна платіжна система — технологічні та фінансові ресурси для обслуговування платіжних засобів певного типу.

- розрахунковий банк — кредитна установа, яка проводить взаємозаліки між учасниками платіжної системи за дорученням процесінгового центру

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...