Главная Обратная связь

Дисциплины:


Варіанти до індивідуальної роботиВаріант Завдання
1. Еволюція процесу праці. Групові форми організації праці.
2. Роль праці у розвитку людини і суспільства. Соціальне партнерство та його розвиток в Україні.
3. Структура і розміщення населення України. Атестація і паспортизація робочих місць
4. Баланс трудових ресурсів. Нормування як складова організації праці.
5. Професійний склад персоналу підприємства. Методи і шляхи підвищення ефективності використання ро­бочого часу.
6. Сучасні технології комплектування колективу Сутність міри і норми праці в умовах ринкової економіки.
7. Чинники трансформації соціально-трудових відносин. Нормування праці як фактор поєднання інтересів підприєм­ства і робітників
8. Поняття соціального захисту та його основні напрями у сфері праці. Зарубіжний досвід проведення політики зайнятості населення
9. Природа та сутність трудових конфліктів. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
10. Причини та методи розв'язання трудових конфліктів. Профспілковий рух в Україні.
11. Історія формування концепції соціального партнерства. Роль праці у розвитку людини і суспільства.
12. Соціальне партнерство та його розвиток в Україні. Планування підвищення продуктивності праці.
13. Профспілковий рух в Україні. Дискримінація на ринку праці.
14. Моделі соціального діалогу. Роль праці у розвитку людини і суспільства
15. Первинний і вторинний ринок праці Аудит як інструмент оцінки стану й розвитку трудових від­носин на підприємстві
16. Аналіз взаємозв'язку рівня заробітної плати з пропозицією і попитом на працю. Конвенції і рекомендації МОП та їх роль в захисті прав пра­цівників.
17. Конкурентний ринок праці. Глобалізація й сучасні моделі регулювання соціально-трудових відносин
18. Внутрішні ринки праці. Планування підвищення продуктивності праці
19. Дискримінація на ринку праці. Сутність і елементи тарифної системи
20. Тенденції сучасного ринку праці в Україні. Міжнародна трудова міграція.
21. Українське законодавство в галузі зайнятості Ефективність, продуктивність і результативність праці.
22. Моніторинг соціально-трудової сфери. Тенденції сучасного ринку праці в Україні
23. Напрями розвитку зайнятості в Україні Конвенції і рекомендації МОП та їх роль в захисті прав пра­цівників.
24. Аналіз безробіття в Україні Глобалізація й сучасні моделі регулювання соціально-трудових відносин.
25. Наукова організація праці: зміст і основні напрями. Класифікація показників і методика оцінювання рівня життя.
26. Методика планування праці. Роль МОП у регулюванні ринку праці та соціально-трудових відносин
27. Сучасні вимоги до організації робочих місць Аудит як інструмент оцінки стану й розвитку трудових від­носин на підприємстві
28. .Продуктивність праці в Україні. Планування чисельності і структури кадрів на підприємстві
29. Програми підвищення продуктивності праці. Методичні основи аналізу використання трудових ресурсів.
30. Управління продуктивністю праці. План з праці як головний розділ плану економічного і соціа­льного розвитку підприємства.

ЗадачаВизначити зниження трудомісткості , вивільнення робочих і ріст річної продуктивності праці за рахунок проведення ряду оргтехзаходів в плановому році. Дані необхідні для проведення розрахунків приведено у додатку 3.

 

Додаток 3

 

Вхідні дані для розв’язування задачі

№ вар. Річний випуск деталей, шт. Трудомісткість однієї деталі, хв. Коефіцієнт виконання норм виробітку Дійсний річний фонд часу одного робітника, год.
N t Д t П К В Fд
60 000 1,20
59 900 1,15
59 800 1,10
59 700 1,05
59 600 1,05
59 500 1,10
59 400 1,15
59 300 1,20
59 200 1,25
59 100 1,20
59 000 1,15
58 900 1,10
58 800 1,05
58 700 1,10
58 600 1,15
58 500 1,20
58 400 1,25
58 300 1,20
58 200 1,15
58 100 1,10
58 000 1,05
57 900 1,10
57 800 1,15
57 600 1,20
57 500 1,25

 

Значення величин, наведених вище:

 

N - річна програма виготовлення виробів, шт.;

t Д – трудомісткість однієї деталі до проведення оргтехзаходів, н.- хв.;

t П - трудомісткість однієї деталі після проведення оргтехзаходів, н.- хв.

 

 


Додаток 4.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...