Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка запрошує опублікувати матеріали своїх досліджень у збірнику наукових статей «Медіапростір», що виходить як спецвипуск часопису «Літературний Тернопіль».

Основні рубрики:

- Актуальні проблеми теорії та історії національної публіцистики.

- Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій.

- Актуальні проблеми теорії та історії журналістики.

- Медіаекологія.

- Медіаосвіта та медіавпливи на аудиторію.

- Жанрова парадигма сучасного медіатексту.

- Комунікаційні технології в мас-медіа.

- Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій.

- Технології впливу реклами.

- Технології впливу PR.

- Публіцистична комунікація.

- Тематична і жанрова палітра ЗМІ.

- Крос-журналістика.

- Функціонування мови в сучасному медійному просторі України.

- Сучасні ЗМІ: реалії та перспективи.

- Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи.

- Рецензії.

- Magisterium.

 

До співпраці запрошуються науковці, аспіранти, магістранти, керівники медійних установ, відповідних департаментів обласних та міських адміністрацій, журналісти, краєзнавці.

Матеріали просимо надсилати до 15 травня 2015 року на кафедру журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка на електронну адресу mprostirtnpu@gmail.com.

Вартість друку залежить від кількості знаків усієї статті (1800 знаків з пробілами – 30 грн. та 20 грн. на пересилку збірника). За наявності у статті нестандартного матеріалу (таблиці, віршовані рядки, графіки) редакція застосовує стандартні нормативи перерахування обсягу в текстовий. Щоб отримати збірник поштою, необхідно переказати гроші за публікацію статті. Докладнішу інформацію про суму і порядок оплати публікації надішлемо на Вашу адресу після отримання статті.* Збірник матеріалів буде надіслано на адресу (домашню або службову), вказану Вами у відомостях про автора.

Одноосібні статті докторів наук публікуємо безкоштовно. Статті у співавторстві з докторами наук оплачуються за половину вартості.

Статті приймаються до друку українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами.

Автори несуть відповідальність за достовірність поданої інформації, керівники магістерських робіт – відповідають за зміст, структуру, фактаж публікацій своїх магістрантів.

За додатковою інформацією звертатися:

(068)6465063 – Пелешок Ольга Олексіївна.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Текст статті (від 6 до 12 сторінок) повинен відповідати вимогам ВАК України, згідно з якими обов’язковими є такі елементи:– постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор;

– визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямів дослідження;

– формулювання мети і завдань статті;

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у визначеному напрямі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...