Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обрати правильну відповідьЗнайти співвідношення назви нормативного документу та його позначення у вигляді цифр і букв

1. ДСТУ 4163-2003 2. ДСТУ 3008-95 3. ДСТУ 2732-2004 4. ДК 010-99 а. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів б. Державний класифікатор управлінської документації в. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення г. Документація. Звіти у сфері науки і техніки

Обрати правильну відповідь

Якій зі стандартів установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів

1. ГОСТ 9327-60

2. ДСТУ 4163-2003

3. ДСТУ 3008-95

4. ДК 010-99

Знайти Співвідношення терміну та його визначення у вигляді цифрі букві

1. Службовий документ 2. Електронний документ 3. Текстовий документ 4. Письмовий документ 5. Документ 6. Графічний документ   а. Інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі б.Документ, який створила або отримала установа (чи інший суб'єкт господарювання) в процесі діяльності в.Документ, зміст якого – мовна інформація зафіксована будь-яким типом письма або певною системою звукозаписування. г. Текстовий документ, зміст якого зафіксовано за допомогою письмових знаків. д.Зображувальний документ, зміст якого зафіксовано у вигляді малюнка або кресленика лініями, штрихами, світлотінню. е. Документ, який створюють та використовують тільки в межах комп'ютерної системи.

Обрати правильну відповідь

Інформація, зафіксована в службовому документі для його ідентифікування, організування обігу і (або) надання йому юридичної сили, це

1. зміст документу

2. реквізит документу

3. текст документу

4. формуляр документу

Обрати правильну відповідь

Відноситься до реквізиту документу зображення емблеми організації або товарного знака?

1. Так

2. Ні

6. Відкрите питання

Назвіть 5 (п’ять) реквізитів документу


 

Обрати правильну відповідь

Назва організації — автора документа, повинна відповідати назві, зазначеній у його установчих документах. Можна зазначати скорочену назву організації в реквізитах документу?

1. В службових документах не застосовують скорочену назву організації.

2. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли це вимагає зміст документу.

3. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті (положенні про організацію).4. Скорочену назву організації зазначають за рішенням автора документу.

Обрати правильну відповідь

Рух службових документів в установі від дати їхнього створення чи одержання до дати завершення виконання або надсилання, це

1. документообіг

2. діловодство

3. документування

Обрати повну правильну відповідь

Адресатами документа можуть бути

1. організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни

2. організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи

3. організації та їхні структурні підрозділи

Обрати правильну відповідь

В яких документах застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання дати, наприклад: 29 січня 2014 року?

1. Формати дати визначає автор документу

2. В документах, що подаються в державні органи влади

3. В фінансових документах

4. У нормативно-правових актах і фінансових документах

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...