Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОРОТКИЙ ОГЛЯД, АБО РЕЗЮМЕ, ПРОЕКТУПОНЯТТЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

 

1. Сутність, завдання бізнес-планування.

2. Структура та схема розробки бізнес-плану.

1.Бізнес-планування – це процес розроблення і детального обґрунтування реалізації підприємницької ідеї, який включає аналіз ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та визначення найкращих способів досягнення наперед встановлених цілей.

 

В процесі бізнес-планування вирішуються такі основні стратегічні та тактичні завдання:

• оцінювання організаційно-управлінського та фінансово-економічного стану підприємства;

• аналіз зовнішнього бізнес-середовища підприємства, його сильних і слабких сторін діяльності;

• формування цілі, розробка стратегії і тактики конкурентної боротьби підприємства;

• визначення потреби та джерел надходження матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства;

• оцінювання фінансових результатів на перспективу та виявлення ризиків у діяльності підприємства;

• розроблення заходів з мотивації працівників підприємства на виконання завдань підприємства тощо.

 

В бізнес-плануванні як упорядкованій сукупності дій виділяють такі основні стадії:

1) підготовча стадія;

2) стадія розроблення бізнес-плану;

3) стадія просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності;

4) стадія реалізації бізнес-плану.

 

Основним результатом бізнес-планування на початковій стадії є формування бізнес-ідеї, яка полягає в виробництві нового продукту (наданні нової послуги) або в прийнятті нового технічного, організаційного чи економічного рішення. На підготовчій стадії здійснюють також попередній аналіз можливості реалізації бізнес-ідеї.

Переконавшись у перспективності бізнес-ідеї, переходять до розроблення бізнес-плану. На цій стадії формується група розробників бізнес-плану, визначається система фінансового забезпечення, відкривається фінансування підготовки бізнес-плану та здійснюється безпосереднє опрацювання бізнес-плану.

Початком стадії просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності є організація і проведення презентації бізнес-плану, яка передбачає ознайомлення потенційних інвесторів і партнерів з сутністю підприємницького проекту. Презентація бізнес-плану може здійснюватися у різних формах. У багатьох випадках практикується розсилання бізнес-плану потенційним інвесторам з проханням ознайомитися з матеріалом та повідомити підприємство про свої враження і побажання. При усній презентації на неї запрошуються потенційні інвестори і керівник підприємства або менеджер проекту ознайомлюють їх з основними положеннями бізнес-плану. Після презентації бізнес-плану зовнішні інвестори проводять його аудит, який завершується прийняттям або відхиленням рішення про його інвестування.Стадія реалізації бізнес-плану охоплює період від прийняття рішення про інвестування проекту до практичної його реалізації, включаючи комерційне виробництво. Завершується реалізація бізнес-плану оцінкою і аналізом відповідності поставлених і досягнутих в процесі бізнес-планування цілей.

 

2.Приблизна структура та схема розробки бізнес-плану

1. Титульний лист (1ст)

2. Резюме (3-4ст)

3. Аналіз стану галузі, до якої відноситься Ваша справа (5-6ст)

4. Суть запропонованого проекту (3-4ст)

5. Виробничий план (3-4ст)

6. План маркетингу (3-4 ст)

7. Організаційний план

8. Юридичний план

9. Фінансовий план та стратегія фінансування

10. Оцінка ризику та страхування

11. Додатки

 

 

Зміст розділів бізнес-плану

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

На титульному листі треба подати слідуючу інформацію:

· повну назву та адресу Вашого підприємства;

· ім’я підприємця та його телефони;

· суть запропонованого проекту (2-3 речення);

· загальна вартість проекту;

· заяву про те, що зміст проекту не підлягає розповсюдженню.

В тому разі, коли Ви ще не маєте юридичного статусу, Ви подаєте особисті відомості.

 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД, АБО РЕЗЮМЕ, ПРОЕКТУ

Бізнес-план розпочинається, зазвичай, з кінця, тобто з резюме. Хоча резюме складають тільки після того, як будуть написані основні розділи бізнес-плану.

Робота над резюме надзвичайно важлива, оскільки якщо резюме не зробить сприятливого враження на тих, до кого ви звертаєтеся за інвестиціями, то далі вони ваш бізнес-план читати просто не стануть і, тим більше, коштів не дадуть.

Обсяг резюме не повинен перевищувати чотирьох сторінок формату А4, а написано воно повинно бути так, ніби ви намагалися пояснити усі величезні переваги вашого проекту першому перехожому, який трапився на вулиці. Звідси – гранична простота і ясність викладу, мінімум спеціальних термінів. Максимальна ж увага повинна бути приділена роз’ясненню того, що ви збираєтеся зробити, за рахунок чого, чим ваш майбутній продукт буде відрізнятися від продукції конкурентів, і чому покупці захочуть придбати саме його.

Остання сторінка резюме повинна бути присвячена основним фінансовим результатам, яких ви очікуєте від свого проекту в майбутньому. Тут ви повинні привести переконливі дані про прогнозовані обсяги продажу на найближчі роки, виторг від продажу, витрати на виробництво, валовий прибуток і рівень прибутковості вкладень у вашу справу і, нарешті, термін, протягом якого ви зможете гарантовано повернути кошти, які хочете позичити (якщо ви вирішили звернутися за банківським кредитом).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...