Главная Обратная связь

Дисциплины:


СУТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУОсновна частина бізнес-плану починається з розділу, в якому описується продукт чи послуга, яку ви хочете запропонувати вашим майбутнім покупцям, і заради виробництва яких задумується весь проект. Тут від вас зажадають граничної чіткості і, насамперед, відповідей на такі питання, як:

· які потреби покликані задовольняти ваш продукт, послуга?

· що особливого в них, і чому споживачі будуть відрізняти їх від товарів і послуг конкурентів?

· якими патентами чи авторськими посвідченнями захищені особливості вашого продукту чи технології?

Дуже важливий момент – наочне зображення товару чи виробів, отриманих за допомогою вашої технології. Дуже важко буває одержати гроші під ідею, яка ще не призвела до появи хоча б одного екземпляра нового товару.

Для успіху бізнес-плану треба включити в нього обов’язково фотографію чи дуже гарний малюнок вашого товару, що дозволяє одержати про нього досить чітке уявлення.

У цьому ж розділі бізнес-плану повинна міститися приблизна оцінка тієї ціни, за якою можна буде продавати ваш товар, і тих витрат, яких потребує його виробництво. Звідси ж буде випливати орієнтовний розмір прибутку, який має приносити кожна одиниця товару.

У цьому ж розділі описується й організація сервісу вашого товару - якщо це технічний виріб. Структура цього розділу може бути така:

Найменування продукту (послуги). Вказується назва продукту чи послуги (для нових видів продуктів чи послуг описується їхнє призначення).

Відмінні якісні особливості продукту (послуг):

а) функціональність;

б) якість;

в) дизайн;

г) інші ознаки (вказати).

Конкурентоспроможність продукту (послуги) з наявними на ринку аналогами:

а) за якісними ознаками;

б) за рівнем цін;

в) за наданими гарантіями;

г) за наданими післяпродажними послугами;

д) за іншими параметрами (вказати).

Загальний період життєвого циклу продукту (послуги). Указується прогнозований загальний термін життєвого циклу даного продукту (послуги) до появи на ринку більш досконалого виду продукту (послуги).

Форма правового захисту продукту (послуги):

а) патент;

б) авторське право;

в) торговий знак;

г) інші форми правового захисту (вказати);

д) не вимагає спеціального правового захисту.

 

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

Цей розділ бізнес-плану, зазвичай, готується тільки тими підприємцями, які збираються займатися виробництвом. Головне завдання тут – довести вашим потенційним партнерам, що ви можете реально виробляти потрібну кількість товарів у необхідний термін і високої якості.

В усьому світі фінансисти вивчають усі деталі виробничого циклу позичальників – звичайно, не для того, щоб пропонувати їм свої рішення, а тому, що хочуть оцінити кваліфікацію керівництва фірми й обґрунтованість її планів. Щоб задовольнити цей інтерес, вам треба відповісти на безліч питань. У сам бізнес-план треба, природно, включити відповіді лише на основні питання, а деталі можна подати в додатках, обсяг яких необмежений.Які ж основні питання, на котрі треба відповісти в цьому розділі бізнес-плану? Це, насамперед:

• Де будуть виготовлятися товари – на діючому чи створюваному підприємстві?

• Які для цього будуть потрібні виробничі потужності, і як вони будуть зростати рік від року?

• Де й у кого, на яких умовах буде закуповуватися сировина, матеріали і комплектуючі? Яка репутація цих постачальників, і чи є вже досвід роботи з ними?

• Чи передбачається виробнича кооперація і з ким?

• Чи можливе лімітування обсягів виробництва чи постачань ресурсів?

• Яке устаткування буде потрібно, і де намічається його придбати? Чи можуть виникнути при цьому проблеми і якого роду?

Дані цього розділу бажано приводити в перспективі на 2-3 роки вперед, а для великих підприємств – і на 4-5 років. Дуже корисним елементом тут може стати схема виробничих потоків на вашому підприємстві. На цій схемі повинно бути наочно показано, звідкіля і куди будуть до вас надходити усі види сировини і комплектуючих виробів, у яких цехах, і як вони будуть перероблятися в продукцію, як і куди ця продукція буде поставлятися з вашого підприємства.

У цій схемі обов’язково повинно бути місце і для процесів контролю якості. Не можна обійти це питання й у тексті. Тут ви повинні будете повідомити, на яких стадіях і якими методами проводитиметься контроль якості, та якими стандартами ви при цьому будете керуватися.

Нарешті, завершувати даний розділ бізнес-плану необхідно оцінкою можливих витрат виробництва і динаміки їх на перспективу. При цьому ви не повинні забувати і про витрати, пов’язані з утилізацією відходів і охороною навколишнього середовища. Тут завжди можливі неприємні сюрпризи з боку урядових органів і громадськості.

У цьому розділі слід вказати на потребу в приміщеннях, обладнанні й трудових ресурсах, необхідних для досягнення ваших цілей, описати систему постачання. Покажіть високий рівень продуманості технологічного процесу і механізми контролю якості продукції.

1. Розміщення приміщень. Це ваші приміщення, чи ви їх орендуєте? Чи потрібен ремонт і скільки він коштуватиме ?

2. Схема виробничого процесу.

3. Склад потрібного обладнання, його постачальники, умови поставок, вартість.

4. Сировина і матеріали: постачальники (назва і умови поставок), орієнтовні ціни, норми запасу.

5. Чи є альтернативні джерела постачання сировини і матеріалів?

6. Екологічна і технологічна безпека виробництва. Контроль якості.

7. Вимоги щодо трудових ресурсів.

8. Можливості зниження прямих і накладних витрат.

9. Система обслуговування і сервісу в умовах виробництва технічно складної продукції.

 

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

У цьому розділі ви повинні пояснити потенційним партнерам та інвесторам основні елементи свого плану маркетингу.

До основних елементів плану маркетингу належать:

· Схема поширення товарів.

· Ціноутворення.

· Реклама.

· Методи стимулювання продажів.

· Організація післяпродажного обслуговування клієнтів (для технічних товарів).

· Формування суспільної думки про ваше підприємство і товари.

За кожним із цих пунктів низка непростих питань, відповіді на які ви повинні знати, щоб не осоромитись під час обговорення бізнес-плану з майбутніми партнерами. Але, звичайно, не треба всі ці деталі втискувати в сам бізнес-план. Тут на 3-4 сторінках вам треба викласти основне: як ви будете продавати свій товар – через власні фірмові магазини чи через оптові торгові організації; як ви будете визначати ціни на свої товари, який рівень рентабельності на вкладені кошти сподіваєтеся отримати; як будете організовувати рекламу і скільки приблизно коштів збираєтеся на це виділити; як будете домагатися постійного росту обсягів продажу – за рахунок розширення району збуту чи за рахунок пошуку нових форм залучення покупців; як будете організовувати службу сервісу, і скільки на це вам буде потрібно коштів; як будете домагатися гарної репутації своїх товарів і самого підприємства в очах громадськості.

У цьому розділі слід визначити і оцінити ринкові можливості вашого бізнесу. Оцініть істотні існуючі та потенційні потреби у вашій продукції. Дайте точну і реалістичну оцінку стану конкуренції, своїх сильних і слабких сторін порівняно з іншими фірмами. По можливості спирайтеся на дослідження ринку, а самі дослідження, якщо вони проводилися, винести у додатки.

Визначте:

1. Потенційних споживачів вашої продукції. Хто вони (фірми, індивідуальні споживачі)? Де територіально розміщені. У разі можливості визначте різні групи клієнтів (сегменти ринку), кількість майбутніх клієнтів, мотиви їх покупок тощо.

2. Особливості сегмента ринку, на який ви орієнтується (рівень задоволення потреб або рівень насиченості ринку, демографічні особливості, географічні межі, тенденції розвитку).

3. Розмір (місткість) ринку і перспективи його розвитку. Ваш відсоток на ринку. Можливий обсяг продажу, бажано за роками.

4. Характер попиту: постійний, сезонний, циклічний.

5. Характеристика ваших конкурентів. Ваша конкурентна стратегія: потіснити конкурентів, зайняти свою нішу.

6. Оцінити ваші конкретні переваги, відмітьте слабкі сторони і шляхи їх зміцнення.

7. Яких дій конкурентів слід боятися? Зазначте основні елементи стратегії протидії.

8. Труднощі виходу на ринок (нестача інвестицій, часу, технологічні обмеження, виконавці, інерція попиту, велика собівартість, відсутність збутової мережі).

У цьому розділі подаються основні складові маркетингу: ціноутворення, збут, система просування товару на ринок, а також визначається стратегія ринкового зростання. Особливу увагу зверніть на систему збуту продукції, оскільки в сучасних умовах – це головна проблема для будь-якого виробника. Ваша мета – описати стратегію маркетингу, яка дасть змогу вийти на той рівень продажу і прибутку, який зазначений у фінансовому плані.

1. Ваша система ціноутворення. Який підхід використовуєте. Запропонована система знижок. Порівняння з існуючим рівнем цін.

2. Організація збуту продукції. Внутрішня служба збуту. Канали збуту. Оптовики і роздрібні торговельні фірми. Описати канали збуту.

3. Система просування товару на ринок. Наближений обсяг витрат, організація реклами. Стимулюючі заходи. Пабліситі (процес некомер-ційного стимулювання попиту на товари та послуги розповсюдженням доброзичливої інформації про них у засобах масової інформації і серед громадськості).

4. Стратегія зростання. Вихід на інші сегменти ринку, диференціація продукції, диверсифікація діяльності.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Цей розділ представляє особливий інтерес, бо засоби здебільшого вкладаються у людей, а не в ідеї. Покажіть, що менеджери і персонал на вашому підприємстві компетентні і можуть успішно займатися бізнесом. Належним чином підкресліть їх досвідченість і кваліфікацію, поясніть, який вклад вони зможуть внести в успіх вашого бізнесу. Розкажіть про те, кому належить фірма нині.

1. Організаційно-правова форма бізнесу. Для товариств зазначаються умови створення і партнерства, зокрема для акціонерних товариств – основні пайовики і належні їм відсотки, кількість привілейованих і звичайних акцій. Вкажіть відсоток державної власності, якщо вона є в уставному фонді.

2. Для акціонерних товариств: склад ради директорів, короткі біографічні довідки, телефони, рівень залучення до діяльності фірми.

3. Для відкритих акціонерних товариств: скільки акцій вже розповсюджено, чи пропонується додаткова емісія ?

4. Організаційна структура управління фімою, команда керуючих, розподіл обов’язків між ними, форми і умови оплати.

5. Передбачувані зміни у структурі управління відповідно до вимог проекту, в тому числі планове поповнення команди менеджерів.

6. Відносини з місцевою адміністрацією. Наведіть аргументи, які засвідчують її зацікавленість у проекті.

7. Ваші консультанти, аудитори.

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ТА СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ

Цей розділ містить фінансові показники, які підтверджують усю інформацію, відображену в інших розділах, тобто по суті обґрунтовується бізнес-план. Цей розділ є ключовим з точки зору ефективності проекту і терміну поверненні залучених коштів. Потрібно чітко показати перспективи для інвестора і можливі „шляхи виходу”, тобто заходи, які дають змогу інвесторам вилучити свої гроші.

До складу цього розділу входять такі питання:

1. Потреба у фінансових засобах. Зазначте методи розрахунків потреби у коштах. Можливі джерела одержання коштів.

2. Використання фінансових засобів (капітальні вкладення, поповнення обігових коштів, виплати боргів, придбання інших форм).

3. Довготермінова фінансова стратегія (можливі зміни організаційних форм бізнесу, зміна позицій замовників, схеми погашення боргів).

4. Фінансові дані на перспективу.

5. Фінансові дані за минулі періоди.

6. Дані про аудиторські фірми, з якими ви працюєте.

 

Неможливо орієнтуватися лише на залучені кошти. Більшість інвесторів вимагає, щоб частина капіталу була створена за рахунок власних засобів. Покажіть, чим ви розпоряджаєтесь.

Цей розділ бізнес-плану покликаний узагальнити матеріали попередніх частин і представити їх у вартісному вираженні. Тут необхідно підготувати одразу кілька документів, а саме:

• прогноз обсягів реалізації;

• баланс грошових витрат і надходжень;

• таблицю доходів і витрат;

• зведений баланс активів і пасивів підприємства;

• графік досягнення беззбитковості.

 

Прогноз обсягів реалізації покликаний дати уявлення про ту нішу ринку, яку припускаєте завоювати своєю продукцією. Звичайно, прийнято складати такий прогноз на три роки вперед, причому, для першого року дані приводяться щомісячно; для другого року – щоквартально; а в третій рік – загальною сумою продажу за 12 місяців.

Передбачається, що для початкового періоду виробництва вже точно відомі майбутні покупці, є попередня домовленість із ними про обсяги продажу. Починаючи ж із другого року зазвичай доводиться займатися прогнозними прикидками. У цьому немає нічого страшного – ніхто і не чекає наявності портфеля замовлень на кілька років уперед, але важливо, щоб оцінки були реалістичними і, готуючи їх, треба бути чесним, насамперед, із самим собою. Зрештою, саме враховуючи ці цифри реалізації, й необхідно купувати устаткування, витрачати гроші на рекламу, наймати нових працівників, вкладати власні фінансові ресурси.

Баланс грошових витрат на підприємстві – це документ, що дозволяє оцінити, скільки грошей потрібно вкласти в проект, причому в розбивці за часом, тобто до початку реалізації і вже по ходу справи. Підприємцю необхідно ставитися до планування грошових потоків дуже серйозно.

Таблиця доходів і витрат – це документ із досить простою структурою. Статті, що включаються в нього, такі:

1. Доходи від продажу товарів

2. Витрати виробництва товарів

3. Сумарний прибуток від продажу

4. Загальновиробничі витрати (за видами)

5. Чистий прибуток.

Завдання цього документа – показати, як буде формуватися і змінюватися прибуток для першого року – щомісячно, для другого – щоквартально, для третього – у розрахунку на рік.

Зведений баланс активів і пасивів підприємства рекомендується складати на початок і кінець першого року реалізації проекту. Вважається, що цей документ менш важливий, ніж баланс грошових витрат і надходжень, проте обійтися без нього в бізнес-плані не можна. Наприклад, його зазвичай ретельно вивчають фахівці комерційних банків, щоб оцінити, які суми намічається вкласти в активи різних типів і за рахунок яких пасивів підприємець збирається фінансувати придбання чи створення цих активів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...