Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОЦІНКА РИЗИКУ ТА СТРАХУВАННЯУ бізнес-плані обов’язково слід зазначити наявність ризиків, проблем і ускладнень. Ви маєте своїм планом продемонструвати впевненість в успіхові бізнесу, оптимізм, одночасно нагадавши, що складність є і ви про неї знаєте.

1. Відверто і одночасно витончено треба проаналізувати, за яких умов ви можете „прогоріти”. Слід показати інвесторам, що ризики оцінені всебічно і об’єктивно.

2. Зазначте шляхи подолання ризиків.

Для простих проектів достатній аналіз ризику за допомогою суто експертних методів. Головне тут – не складність розрахунків і не точність обчислень імовірності збоїв до другого знака після коми, а вміння авторів бізнес-плану заздалегідь передбачити всі ризики, з якими вони можуть зіштовхнутися, джерела цих ризиків і момент їхнього виникнення. А потім розробити заходи для скорочення цих ризиків і мінімізації втрат, які вони можуть викликати.

Потрібно хоча б орієнтовно оцінити те, які ризики найбільш імовірні, і в що вони (у випадку їхньої реалізації) можуть обійтися. Звідси можна буде перекинути місток і до відповіді на питання: як зменшити ризики і втрати? Власне кажучи, відповідь ця повинна складатися з двох розділів, у першому з яких необхідно вказати організаційні заходи профілактики ризиків, а в другому – запропонувати програму страхування від ризиків. Наприклад, при ризику збоїв у графіку залізничних перевезень матеріалів і комплектуючих можна було б проробити альтернативну програму транспортування необхідних виробів за допомогою автомобільного транспорту.

Основні види ризиків, пов'язаних із реалізацією інвестиційного проекту:

а) ризик істотної затримки початку реалізації проекту (затримки одержання ліцензії; несвоєчасного відведення ділянки і т. ін.);

б) ризик несвоєчасного завершення будівельно-монтажних робіт із проекту;

в) ризик істотного підвищення проектованої кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, передбачених проектом;

г) ризик невиходу на заплановані обсяги випуску продукту (послуг) у зв'язку з недосконалістю технології, використанням застарілого устаткування, падінням попиту, високим рівнем конкуренції і т. п.;

д) ризик невиходу на заплановані закордонні ринки через жорсткість експортної політики держави (ліцензування, квотування, митне регулювання, валютне регулювання і т. п.);

е) ризик зниження запланованого рівня чистого прибутку через підвищення рівня експлуатаційних витрат; зниження прогнозованого рівня цін на продукт (послугу); жорсткість податкової системи і збільшення ставок податкових платежів і т. п.

 

Оцінка рівня ризиків по інвестиційному проекту в цілому на основі оцінки рівня ризиків по окремих їхніх видах за діючими методиками, використовуваними при страхуванні чи експертним шляхом:а) мінімальний рівень ризику (значно нижче середньо-галузевого чи середньорегіонального);

б) середній рівень ризику (близький за значенням чи відповідний середньогалузевому чи середньорегіональному рівням);

в) високий рівень ризику (що перевищує середньогалузевий чи середньорегіональний рівні).

 

Можливі форми страхування ризиків по інвестиційному проекту:

а) розробка ефективних профілактичних заходів для запобігання очікуваних ризиків;

б) розподіл негативних наслідків ризиків серед учасників і виконавців інвестиційного проекту;

в) створення резервних (страхових) фінансових фондів;

г) зовнішнє страхування окремих видів ризиків (перелічити види ризиків і обсяги страхування);

д) одержання законодавчих гарантій захисту від окремих видів ризиків;

е) інші форми страхування ризиків.

Можливість виходу з програми на окремих стадіях реалізації інвестиційного проекту при очікуванні (настанні) несприятливих умов діяльності:

а) можливий швидкий вихід із програми на будь-якій стадії реалізації інвестиційного проекту;

б) можливий вихід із програми тільки на стадії завершення будівництва чи модернізації;

в) вихід із програми до повної реалізації інвестиційного проекту ускладнений.

 

ДОДАТКИ

 

Можуть готуватися окремо від бізнес-плану і надаватися за потребою. У додатках можуть зазначатися:

• відомості про керуючих;

• результати дослідження ринку;

• відомості професійного характеру;

• ділові рекомендації щодо справи;

• фотографії або малюнки продукції;

• патенти, технічні специфікації;

• найважливіші юридичні документи (оренда, товарні угоди, контракти, угоди про партнерство, страхові контракти, трудові угоди з персоналом);

• схема організаційної структури, план земельної ділянки, розміщення виробничих приміщень тощо.

 

 


 

Рекомендації щодо оформлення бізнес-плану

Аркуш формату А4, надрукованих через 1 інтервал, шрифт Тіmes New Roman 13.

Поля сторінок: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм.

Заголовки структурних частин: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ друкують великими літерами симетрично до тексту. Назву розділу друкують маленькими літерами (перша велика) з абзацного виступу, абзацний виступ повинен бути однаковим і дорівнювати 10 мм. Крапка в кінці заголовку не ставиться.

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали.

Зноски розміщують у нижній частині сторінки, їх не переносять на наступну сторінку.

Сторінки послідовно нумерують, починаючи з обкладинки і до останньої сторінки, у правому верхньому куті, нумерація таблиць, рисунків повинна бути наскрізна.

Розмір таблиці не повинен перевищувати друкарське поле аркуша, таблиця повинна мати заголовок, на кожну таблицю в тексті обов’язково повинно бути посилання.

Рисунки, діаграми, блок-схеми, графіки виконуються тільки чорними лініями, бажано використовувати Misrosoft ExceI, Misrosoft Word, Corel Draw.

Формули та їх розшифровки виконуються в редакторі формул Misrosoft Equation. Номери формул друкуються у круглих дужках по правому полю друку.

 

1. Складаючи бізнес-план, передбачте в ньому „ізюминку”, яка зацікавить потенційного інвестора і примусить його уважно переглянути до кінця, а не відхилити відразу, не дійшовши до цифрових викладок.

2. НЕ перевантажуйте бізнес-план надмірними викладками і цифрами, у разі потреби винесіть їх у додатки. Ідеальний розмір бізнес-плану для зовнішнього користувача – до 10 сторінок тексту, доповненого фінансовими розрахунками. Здебільшого проглядається прямий зв’язок між необхідною сумою грошей і розміром бізнес плану: чим більша сума грошей, тим більша сума сторінок у бізнес-плані.

3. Інформація плану має бути точною, добре поданою, вселяти почуття оптимізму. Не потрібно прагнути втиснути на одну сторінку максимум інформації (це не студентська шпаргалка), оскільки вона гірше сприймається.

4. Планування – це процес інтеграції. Доки ви обдумуватимете можливість одержання грошей, пройде час і треба буде заново уточнювати цифри плану. Це зробити легше, якщо більшість розрахунків і обґрунтувань винесено в додатки.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...