Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛабораторнЕ Заняття №2 (2 год.) 

ТЕМА. Створення списків. Використання стилів, шаблонів документів

НАВЧАЛЬНА МЕТА: використання меню та панелі інструментів MsWord. Опрацьовування порядку дій при створенні нового документа, роботі з існуючим документом. Форматування тексту, створення ділових листів, виконання дій з фрагментами тексту, робота з буфером обміну, встановлення параметрів сторінок, створення списків, використання шаблонів документів

ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ: ПЕОМ, Microsoft Office 2010

 

основні Теоретичні положення

Списки та їхнє створення в текстовому документі

Особливим видом форматування абзаців є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, описи порядку дій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів класу, інструкція щодо користування приладом, перелік правил оформлення документа, список ліків в аптечці, послідовність дій під час приготування деякої страви тощо.

У текстовому процесоріWord 2010 можна створювати списки трьох типів:

• Маркований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом(маркером).

• Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту або числівником.

· Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку — 9 рівнів.

Для початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати Главная → Абзац → Маркеры або Нумерация . У поточному місці документа з'явиться маркер або номер того виду списку, який використовувався останнім. Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку біля потрібного типу списку та у відкритому переліку Библиотека маркеров або Библиотека нумерованых списков вибрати необхідний варіант оформлення. Після цього можна вводити перший елемент списку.

Після введення першого елемента списку слід натиснути клавішу Enter — наступний номер або маркер з'являються в наступному рядку автоматично. Коли останній елемент списку введено, слід повторно вибрати кнопку відповідного списку на Стрічці, або двічі натиснути Enter, або видалити номер чи маркер клавішею Backspace.

Багаторівневі списки

Для створення багаторівневого списку наСтрічці слід вибрати кнопкуМногоуровневый список і варіант оформлення списку вБиблиотеке списков. Далі потрібно вводити елементи списку, змінюючи за потреби їхні рівні вкладеності. Для цього використовуються кнопкиУменьшить отступ (перехід на рівень вище) абоУвеличить отступ (перехід на рівень нижче), які розташовані на Стрічці в групіАбзац. Збільшити рівень вкладеності можна також натисканням клавіші Tab, зменшити - Shift + Tab. Нумерація елементів списку змінюється автоматично.Аналогічно можна змінити рівень раніше введеного елемента, попередньо виділивши його.

 


хід роботи

1 Вивчити необхідний теоретичний матеріал.

2 Запустіть текстовий редактор Microsoft Word.

3 Збережіть створений документ у власній папці як шаблон, вказавши назву документу – Лабораторна робота №2_Шаблон.

4 Створити стилі з наступними параметрами:

· «Стиль абзацу» з наступними параметрами: шрифт – Тimes New Roman, розмір – 12; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині; відступ першого рядка – 1 см; інтервал перед та після кожного абзацу – 0 пт;

· Стиль «Стиль заголовку»: шрифт – Monotype Corsiva, розмір – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; вирівнювання по лівому краю; відступ першого рядка – 1 см; інтервал перед та після кожного абзацу – 4 пт; колір тексту темно-синій; між символьний інтервал – розріджений (2 пт).

5 Збережіть та закрийте шаблон документу

6 На основі створеного шаблону створіть новий документ та збережіть його у власну папку під назвою Лабораторна робота №2_Документ на основі шаблону.

7 Створіть заголовок сторінки (напр., Сторінка 1). Додайте довільний текст на сторінку.

8 Додайте ще дві сторінки та повторіть дії, зазначені в пункті 7.

9 Відформатуйте документ, використовуючи створені стилі.

10 Додайте наступну сторінку документу (вкладка Вставка, група інструментів Страницы, інструмент Разрыв страницы). Задайте для неї заголовок «Списки». На створеному новому аркуші створіть наступні види списків (згідно зразка наведеного нижче). Розміщення тексту списків відносно країв аркуша зберігається згідно зразка.

 

11 Додайте нову сторінку, на якій створіть зміст документу, використовуючи інструмент «Оглавление».

13 Показати роботу викладачу

14 Оформити звіт.

Зміст звіту

1 Найменування та мета роботи

2 Результати виконання ходу роботи

3 Висновок

Контрольні питання до захисту

1 Як створити стиль?

2 Як створити шаблон документу?

3 Яке розширення має файл шаблону?

4 Які є види списків? Як вони створюються?

5 Як створити автозміст?

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ

За результатами виконання лабораторної роботи, повноти, правильності, своєчасності і охайності оформлення звіту, відповідей на контрольні питання (тести) робляться узагальнені висновки з відповідним оцінюванням рівня знань.

ВИКЛАДАЧ –Кондратенко В.В.


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...