Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛабораторнЕ Заняття №3 (2 год.) 

ТЕМА. Робота із зображеннями, таблицями довільного рівня складності

НАВЧАЛЬНА МЕТА: cтворення та редагування таблиць в текстовому редакторі та робота з ними. Вивчення принципів створення та додавання вже існуючих зображень, креслень, схем до текстового документу. Ознайомлення з можливостями використання колонтитулів. Друк створеного документу

ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ:ПЕОМ, Microsoft Office 2010

основні Теоретичні положення

Робота з таблицями в текстових документах

Створення таблиць в текстових документах та їх властивості

Для впорядкування і наочного подання в документах даних різних типів використовуються таблиці. Дані, подані в таблиці, виглядають компактно і зручні для сприймання.

У Word 2010 існує кілька способів створення таблиці в текстовому документі:

1) вставити таблицю простої структури;

2) накреслити таблицю довільної структури;

3) вставити таблицю з колекції шаблонів;

4) перетворити фрагмент тексту в таблицю.

Усі команди створення таблиць знаходяться у списку кнопки Таблица групи Таблицы вкладки Вставка.

І спосіб. Вставити в документ таблицю простої структури можна так:

1 Вибрати в документі місце, де потрібно вставити таблицю.

2 Виконати Вставка → Таблицы → Таблица .

3 Виділити на схемі таблиці необхідну кількість рядків і стовпців та клацнути ліву кнопку миші. Наприклад, на рисунку 1,а виділено частину схеми, що складається з 3 стовпців і 5 рядків.

Рисунок 1 – Вставлення таблиці

 

У цей спосіб можна створити таблицю, у якій не більше 10 стовпців і 8 рядків. Якщо ж потрібно створити більшу таблицю, то її можна вставити в текстовий документ, виконавши Вставка → Таблицы → Таблица → Вставить таблицу. Потім у відповідних полях діалогового вікна Вставка таблицы (рисунок 1, б) потрібно вказати кількість стовпців і рядків, спосіб визначення ширини стовпців нової таблиці та вибрати кнопку ОК. Для ширини стовпців можна встановити такі значення:

• постійна — ширина всіх стовпців таблиці однакова і вказується користувачем у полі з лічильником;

• за вмістом — попередньо ширина стовпців автоматично встановлюється мінімальною, а під час уведення даних у клітинки ширина стовпця автоматично збільшується;

• за шириною вікна — ширина стовпців визначається автоматично діленням ширини робочої області документа на кількість стовпців таблиці.

II спосіб. Таблицю будь-якої структури можна накреслити. Особливо це доцільно, коли таблиця має складну структуру, наприклад таку, як на рисунку 2.

Рисунок 2 – Таблиця складної структури

 

Для цього потрібно:

1 Виконати Вставка → Таблицы → Таблица → Нарисовать таблицу.2 Вказівником, який матиме вигляд олівця, намалювати контур усієї таблиці.

3 Намалювати лінії, що розділяють рядки та стовпці.

Якщо під час креслення таблиці були створені зайві або помилкові лінії, їх можна «стерти», використавши інструмент Ластик. Для цього слід виконати Конструктор → Рисование границ → Ластик , навести вказівник (його вигляд буде в цей час змінений на такий ) на зайву лінію і вибрати її. Після видалення лінії кнопку Ластик слід вибрати повторно.

ІІІ спосіб дає змогу вставити в документ шаблон таблиці з колекції відформатованих і заповнених зразками даних Експрес-таблиць.

Для застосування зазначеного способу слід виконати такий алгоритм:

1 Вибрати в документі місце, де потрібно вставити таблицю.

2 Виконати Вставка → Таблицы → ТаблицаЭкспресс-таблицы.

3 Вибрати в списку Встроенный потрібний шаблон.

Користувач може створити власну експрес-таблицю, зберегти її у колекції та використовувати за потреби. Для цього слід відформатувати вже створену таблицю за власним бажанням, виділити її та виконати Вставка → Таблицы → ТаблицаЭкспресс-таблицы → Сохранить виделенный фрагмент в колекции экспресс-таблиц.

ІV спосіб. Виділений фрагмент тексту можна перетворити в таблицю, використавши послідовність дій Вставка → Таблицы → ТаблицаПреобразовать в таблицу. У діалоговому вікні треба вказати потрібну кількість стовпців і символи, які є роздільниками клітинок (пропуски, табуляції, розриви абзаців, крапки з комою тощо).

Введення даних у таблицю і переміщення по таблиці

Після того як таблицю створено, її потрібно заповнити даними. Текст уводиться в поточну клітинку таблиці за відомими вам правилами введення тексту або, у випадку використання експрес-таблиці, дані в таблиці замінюються на потрібні.

Під час уведення даних у клітинки ширина стовпця і висота рядка автоматично змінюються, якщо введений текст не вміщається в клітинку — такий режим установлено за замовчуванням. Якщо цей режим потрібно відмінити, достатньо вибрати довільну клітинку таблиці та виконати Макет → Таблица → Свойства → Таблица → Параметры і зняти позначку прапорця Автоподбор размеров по содержимому.

Щоб перемістити курсор у певну клітинку, її потрібно вибрати вказівником або скористатися клавішами керування курсором (таблиця 1):

Таблиця 1 - Переміщення курсора в таблиці

Виділення об'єктів таблиці

Текст у таблиці, саму таблицю та її об'єкти можна редагувати і форматувати. Для виконання цих операцій об'єкти таблиці, над якими виконуються дії, необхідно зробити поточними або виділити.

За вибору будь-якого об'єкта таблиці на Стрічці з'являється дві тимчасові вкладки Конструктор і Макет у тимчасовому розділі Работа с таблицами.

Виділення об'єктів можна виконати одним з двох способів:

1) Використовуючи елементи керування Стрічки: зробити потрібний об'єкт таблиці поточним, виконати Работа с таблицами → Макет → Таблица → Выделить та вибрати в списку потрібну команду: Выделить ячейку, Выделить строку, Выделить столбец чи Выделить таблицу.

2) Використовуючи мишу:

• Для виділення однієї клітинки таблиці - вибрати внутрішню область клітинки біля її лівої межі, коли вказівник набуває вигляду .

• Для виділення одного рядка - вибрати зовнішню область рядка таблиці біля його лівої межі, коли вказівник набуває вигляду

• Для виділення одного стовпця - вибрати зовнішню область стовпця таблиці біля його верхньої межі, коли вказівник набуває вигляду

• Для виділення всієї таблиці - вибрати маркер над лівим верхнім

кутом таблиці, коли вказівник набуває вигляду

• Для виділення кількох суміжних об'єктів таблиці - виділити область, у яку потрапляють потрібні об'єкти таблиці.

• Для виділення кількох не суміжних об'єктів таблиці - виділити один об'єкт, потім, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділити решту потрібних об'єктів.

• Зняти виділення об'єкта — вибрати місце поза межами виділення.

Редагування таблиці та її об'єктів

Редагування тексту в таблиці здійснюється звичайними для Word способами. Для швидкого очищення вмісту всієї таблиці або окремих її об'єктів достатньо їх виділити і натиснути клавішу Delete: дані будуть видалені, а сама таблиця залишиться.

Рисунок 2 – Тимчасова вкладка Макет

 

Редагування структури таблиці передбачає додавання або видалення окремих її об'єктів, об'єднання або розділення клітинок таблиці та ін. Усі елементи керування, які використовуються для виконання цих операцій, містяться на вкладці Макет (рисунок 2). Більшість з відповідних команд розміщено в контекстному меню об'єктів таблиці.

У групі Строки и столбцы розміщено кнопки для вставлення та видалення відповідних об'єктів. Усі ці операції застосовуються до виділених або поточних об'єктів таблиці. Наприклад, для вставлення додаткового рядка потрібно виділити рядок, біля якого вставлятиметься новий, та вибрати одну з команд Вставить сверху чи Вставить снизу залежно від бажаного результату. Додатковий рядок у кінці таблиці можна також вставити, натиснувши клавішу Tab в останній клітинці таблиці.

Аналогічно в таблицю можна вставити стовпці, використавши команди Вставить слева чи Вставить справа.

Для вставлення в таблицю окремої клітинки потрібно відкрити діалогове вікно зазначеної групи (рисунок 4) та вибрати спосіб вставлення - зі зсувом вправо чи униз. У разі вибору способу зі зсувом вправо в поточному місці з'явиться нова клітинка, а всі інші клітинки рядка перемістяться правіше. Під час вибору способу зі зсувом униз у таблиці на поточному місці з'явиться новий рядок.

Рисунок 4 – Діалогове вікно групи Строки и столбцы

 

Додати до таблиці рядок чи стовпець також можна, вибравши відповідний перемикач у вікні Добавление ячеек.

Видалити будь-який виділений рядок, стовпець, клітинку таблиці чи всю таблицю можна за допомогою команд списку Удалить або клавішею Backspace.

Якщо кілька клітинок таблиці, які розташовані поруч, потрібно об'єднати в одну, то їх слід виділити та вибрати кнопку Объединить ячейкив групі Объединение. У разі об'єднання вміст клітинок «склеюється» і розміщується в об'єднаній клітинці.

Для розділення однієї чи кількох суміжних клітинок треба виконати такий алгоритм:

1 Виділити потрібні клітинки таблиці.

2 Вибрати на вкладці Макет у групі Объединение кнопку Разделить ячейки .

3 Указати в діалоговому вікні (рисунок 5), на скільки рядків і стовпців слід розділити клітинки.

4 Указати спосіб розміщення тексту після розділення, використавши позначку відповідного прапорця.

5 Вибрати ОК.

Рисунок 5 – Вікно Разбиение ячеек

 

У тому випадку, коли потрібно видалити таблицю з документа, а її вміст подати у вигляді звичайного тексту, можна виконати автоматичне перетворення таблиці на текст. Для цього потрібно виділити таблицю, виконати Макет → Данные → Преобразовать в текст і в діалоговому вікні Преобразование в текст указати символ, який слід вставляти в місцях попереднього поділу тексту на окремі клітинки.

Усю таблицю як єдиний об'єкт текстового документа можна переміщувати і копіювати. Для цього таблицю потрібно виділити і застосувати відомі вам способи: перетягування, застосування сполучень клавіш або елементів керування на Стрічці.

Форматування таблиці та її об'єктів

Для форматування тексту в таблиці слід застосовувати стандартні засоби Word. Форматування самої таблиці та її об'єктів здійснюється елементами керування тимчасових вкладок Макет (таблиця 2) і Конструктор розділу Работа с таблицами.

Таблиця 2 - Призначення деяких елементів керування вкладки Макет


Розміри окремих об'єктів таблиці можна змінити й іншими способами:

• Перетягуванням межі об'єкта. Навести вказівник на межу рядка чи стовпця (вигляд вказівника зміниться на чи і перетягнути межу в потрібному напрямі. Штрихова лінія демонструватиме нове положення межі;

• Перетягуванням маркера межі на лінійці. Коли курсор знаходиться в області таблиці, на горизонтальній лінійці з'являються маркери меж стовпців, а на вертикальній - маркери меж рядків. Коли їх перетягувати, змінюються розміри відповідних стовпців і рядків.

Для меж таблиці та її окремих об'єктів можна встановити колір, товщину, стиль ліній. Внутрішню область об'єктів таблиці можна залити різними кольорами, використавши різні способи заливки тощо. За замовчуванням у Word 2010 таблиці призначається обрамлення типу «сітка» — усі клітинки мають межі у вигляді тонких суцільних ліній товщиною 0,5 пт без заливки. Змінити значення цих властивостей можна, використовуючи елементи керування тимчасової вкладки Конструктор.

Для встановлення значень властивостей ліній меж таблиці призначені відповідні елементи керування групи Нарисовать границы. У групі Стили таблиц можна встановити колір заливки об'єктів таблиці (кнопка Заливка ), відобразити або зняти відображення тих чи інших меж (кнопка Границы ). Налаштування цих властивостей можна виконати і в діалоговому вікні групи Нарисовать границы.

Графічні зображення в текстовому документі та їхні властивості

Під час створення текстового документа іноді виникає необхідність вставити до нього графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту (рисунок, фотографія, схема, діаграма тощо) або графічно оздоблює документ (рамки, розділювачі, графічні маркери списків, логотипи тощо).

Для вставлення графічних зображень у документ використовують елементи керування групи Иллюстрации вкладки Вставка:

• Рисунок - для вставлення графічних зображень, які збережені у файлах на зовнішніх носіях;

• Картинка - для вставлення графічних зображень з готових колекцій картинок, інстальованих на комп'ютері, чи з сайта Office Online корпорації Microsoft;

• Фигуры — для вставлення графічних примітивів (прямокутників, овалів, ліній, зірок тощо);

• SmartArt — для вставлення різноманітних схем (організаційних, ієрархічних, циклічних тощо);

• Діаграма — для вставлення числових діаграм (гістограм, секторних діаграм, графіків тощо).

Вставлення графічних зображень з файлів

Для вставлення в текстовий документ графічного зображення з файлу, який зберігається на зовнішньому носії, слід виконати Вставка → Иллюстрации→ Рисунок. Після цього в діалоговому вікні Вставлення рисунка вибрати потрібний файл.

Для зручності пошуку файлу та його попереднього перегляду рекомендується у вікні Вставка рисунка встановити режим подання об'єктів у вікні у вигляді ескізів. У разі потреби можна звузити коло пошуку, задавши формат файлу, його ім'я чи місце зберігання.

Зображення з файлу вставляється в поточне місце документа подвійним клацанням на ескізі. Або можна у вікні Вставка рисунка вибрати файл, а потім кнопку Вставить в нижній частині вікна.

Редагування та форматування графічних зображень у текстовому документі

Вставлені в текстовий документ графічні зображення можна редагувати і форматувати.

Перед тим як виконувати будь-які операції з рисунком, його потрібно виділити, вибравши вказівником. Навколо виділеного зображення з'являється контур у вигляді тонкої рамки з маркерами змінення розмірів, а для деяких графічних зображень і маркер обертання (рисунок 6).

Рисунок 6 – Контур зображення з маркерами

 

Наведення вказівника на один із цих маркерів змінює вигляд вказівника на двосторонню стрілку, яка вказує напрями можливого переміщення. Переміщення маркера в цих напрямах приводить до відповідної зміни розмірів рисунка. Використовуючи маркер обертання, об'єкт можна повернути на довільний кут.

Операції копіювання, переміщення, видалення вставлених графічних зображень у текстовому документі виконуються відомими вам способами: використовуючи елементи керування Стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш та ін. Перемістити або скопіювати об'єкт в інше місце документа можна і перетягуванням; за такого способу вигляд вказівника стає таким .

Слід пам'ятати, що вставлене зображення приєднується до оточуючого тексту і, якщо абзац, який містить це зображення, переміщується в інше місце документа, то рисунок пересувається разом з ним.

Форматування графічних зображень виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки Формат (рисунок 7), яка автоматично з'являється на Стрічці в розділі Работа с рисунками при виділенні рисунка.

Рисунок 7 – Вкладка Формат

Призначення елементів керування цієї вкладки наведено в таблиці 3. Використання більшості із цих елементів керування супроводжується попереднім динамічним переглядом вибраного формату.

Таблиця 3 - Призначення елементів керування вкладки Формат розділу Работа с рисунками.

 

 

Продовження таблиці 3

Установити значення властивостей зображення можна також і на вкладках діалогового вікна Формат рисунка, яке відкривається з контекстного меню рисунка або кнопками відкриття діалогового вікна в групах вкладки Формат.

Якщо в текстовий документ планується вставити кілька графічних об'єктів, а потім з них сформувати одне зображення, то бажано розміщувати їх у документі на полотні — спеціально виділеній області документа. Полотно встановлює розміри всього зображення на аркуші, допомагає впорядковувати його окремі об'єкти, здійснювати редагування. Вставляють полотно на початку створення зображення за таким алгоритмом:

1 Вибрати місце на сторінці, де буде вставлено полотно.

2 Виконати Вставка → ИллюстрацииФігуры → Новое полотно.

Розміри полотна можна змінити, використовуючи маркери зміни розмірів. Значення інших властивостей полотна (заливки, розташування тощо) можна змінити у вікні Формат полотна, яке відкривається контекстним меню цього об'єкта.

Уставляння символу

Символ є найпростішим зображенням, яке можна додати до тек­стового документа. Наприклад, можна вставити в документ знак торговельної марки, різноманітні стрілки, знак параграфа або автор­ського права, що надасть вашим документам певного, притаманного лише їм вигляду.

Обравши в текстовому документі місце, куди потрібно вставити символ, виконайте таку послідовність дій:

1) У тематичному меню Вставка → Символы→ Символ → Другие символы.

2) У вікні Символ, що з’явилося на екрані, оберіть вкладку Символы.

У спадному списку Шрифт оберіть назву шрифту, символ якого вставлятиметься в документ (наприклад, оберіть шрифт Wingdings, щоб додати символи поштової скриньки, конвер­та та папок, або шрифт Symbol, щоб додати символи грецько­го алфавіту, різноманітних дужок, знаків арифметичних опе­рацій та стрілок).


ХІД РОБОТИ

1 Вивчити необхідний теоретичний матеріал.

2 Створити рекламне оголошення

Як зразок ми разом з вами зробимо оголошення про початок роботи в нашому технікумі різних гуртків та секцій і запросимо всіх охочих відвідувати їх. Будь-яке оголошення містить такі основні елементи:

·короткий (1-2 слова), але яскравий заголовок;

·пояснення змісту оголошення у формі тез (що ви пропонуєте, продаєте, шукаєте тощо);

·адресу та номер контактного телефону у двох варіантах (для відривання та той, що завжди залишається на оголошенні у випадку, коли всі інші номери відірвуть);

· емблему або тематичний малюнок (цей елемент є необов’язковим).

Роботу зі створення оголошення можна умовно поділити на кіль­ка етапів.

3 Створювання таблиці, у якій буде розміщуватися наше оголошення

У текстовому процесорі MS Word створіть новий документ. Будь-яким відомим вам способом уставте в цей документ таку таблицю:

 
   
               
               

Усі подальші дії виконуватимемо в цій таблиці.

4 Створювання заголовка оголошення

Для цього виконайте таку послідовність дій:

У першому рядку створеної таблиці наберіть текст Чернігівський технікум транспорту та комп’ютерних технологій, а потім змініть значення параметрів цього текстового фрагмента, відфор­матувавши його відповідно до наведе­ного зразка.

5 Додайте до першого рядка табли­ці об’єкт WordArt,

(Об’єкт WordArt — це текстовий об’єкт, створений за допомогою готових ефектів, до якого можна застосува­ти додаткові параметри форматування). Для цього на вкладці Вставка в групі інструментів Текст натисніть кнопку , а з підменю, що з’явилося при цьому на екрані, оберіть стиль майбутнього напису, що найбільше підходить для заголовка оголошення. Після цього на екрані з’явиться додаткова вкладка Формат, за допомогою інструментів якої приведіть напис до вигляду, запропонованого в завданні .

6 Уведення тексту оголошення, частина якого є маркірованим списком

У перший рядок створеної таблиці введіть текст оголошення. Відредагуйте його та відформатуйте цей текстовий фрагмент від­повідно до наведеного зразка.

7 Уведення та розташовування в оголошенні адреси та телефонів для довідок

У другий рядок таблиці введіть адресу технікуму та контактний те­лефон, розташувавши цю інформацію у двох стовпцях. Перед номером телефону вставимо символ, що зображує телефон, та відформатуємо цей текстовий фрагмент відповідно до зразка. Вставити в документ символи, яких немає на клавіатурі (зокрема зображення телефону) можна на вкладці Вставка, група Символы, кнопка . Натиснувши на цю кнопку у випадному меню вы побачите символи, якы використовуються найчастіше. Якщо потрібний символ відсутній, виберіть команду Другие символы. Після цього на екрані з’явиться діалогове вікно Символ, де у групі Шрифт виберіть Wingdings та знайдіть у переліку символ телефону. Призначте заливку клітинок будь-яким кольором.

8 Створювання відривного номера телефону

Для цього в першому стовпці третього рядка таблиці введіть такий текст:

(046-2) 111-111 Заняття в гуртках

Уставте символ телефону перед цим текстом.

Змініть розташування цього фрагмента тексту в клітинці на вертикальне (вкладка Макет, кнопка ), збільшивши за потреби висоту третього рядка табли­ці (щоб було видно весь текст). Призначте вертикальне вирівню­вання тексту в клітинці Посередині по центру. Скопіюйте текст з першого стовпця в інші стовпці поточного рядка.

9 Уставання тематичного малюнка або емблеми

У перший рядок створеної таблиці вставте малюнки з файлів (вкладка Вставка, кнопка Рисунок ), збережених на диску (D:\Work\1kurs\Informatik\Лаб4). За потреби змініть яскра­вість та контрастність уставлених малюнків, при бажанні додайте обмежувальні рамки.

Змініть розміщення малюнків відносно маркірованого списку. Для цього поекспериментуйте з інструментом , вибравши оптимальний варіант обтікання.

Щоб розмістити один малюнок частково за іншим, змініть по­рядок розміщення графічних об’єктів у текстовому документі, скориставшись інструментом на вкладці Формат.

Уставте малюнок із зображенням будівлі технікуму у другий ря­док таблиці. Виконавши цю дію, ви побачите, що дійсний розмір малюнка не відповідає потрібному за зразком. Тому змініть роз­мір малюнка та розмістіть його відносно тексту так, як показано в оголошенні-зразку.

Додайте кольорову рамку, що обмежуватиме цей малюнок.

Змініть вигляд меж створеної таблиці відповідно до наведеного зразка. Збережіть оголошення у файлі Оголошення.doc у власній папці.

10 На окремій сторінці створити таблицю за зразком (виконати перетворення відповідного тексту в таблицю та відформатувати її). Використати стиль «Светлая сетка – Акцент 1». В порожніх ячейках розрахувати середній бал, використовуючи інструментарій для роботи із формулами. Використати функцію AVERAGE.

11 Створіть емблему Наукового товариства технікуму за запропонованим зразком:

11 Закінчіть роботу і оформіть звіт.

Зміст звіту

1 Найменування та мета роботи

2 Результати виконання ходу роботи

3 Висновок

 

Контрольні питання до захисту

1 Опишіть способи створення таблиць в текстовому документі.

2 Як можна намалювати таблицю?

3 Опишіть послідовність створення таблиці методом перетворення тексту в таблицю.

4 Як можна змінити ширину стовпців у таблиці?

5 Як переміщатися між клітинками створеної таблиці?

6 Що відбувається з клітинкою таблиці, коли в неї вводять заве­ликий текст?

7 Як виділити рядок? стовпець? усю таблицю?

8 Опишіть способи додавання рядка та стовпця у створену таблицю.

9 Як додати довільну кількість рядків та стовпців до таблиці?

10 Опишіть послідовність дій для об’єднання та розділення кліти­нок таблиці.

11 Як видалити рядок таблиці? стовпець? лише інформацію, що міститься в таблиці? усю таблицю?

12 Як змінити ширину стовпців та висоту рядків таблиці? Чи можна задати точне значення цих параметрів таблиці?

13 Опишіть послідовність дій для встановлення однакової шири­ни кількох стовпців або висоти рядків таблиці.

14 Як змінити характеристики ліній, якими намальовано табли­цю? Які характеристики ліній можна змінити?

15 Як змінити вертикальне вирівнювання тексту та напрямок тексту в клітинках таблиці?

16 Що таке автоформатування таблиці та як його виконати?

17 Як змінити ширину і колір рамок таблиці?

18 Як замалювати клітинки кольором?

19 Опишіть послідовність дій для вставляння в текстовий документ символу. Чи можна змінити розмір цього символу, його накреслення або колір?

20 Опишіть послідовність дій для вставляння в текстовий документ малюнка з файлу. Який розмір має вставлений малюнок? Як він розміщений у тексті?

21 Опишіть послідовність дій для вставляння картинки з колекції.

22 Як змінити розмір уставленого малюнка? Чи можна його скопіювати? перемістити? видалити?

23 Якими способами можна відредагувати малюнки?

24 Опишіть відомі вам способи редагування малюнків.

25 Які види обтікання малюнка текстом ви знаєте?

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ

За результатами виконання лабораторної роботи, повноти, правильності, своєчасності і охайності оформлення звіту, відповідей на контрольні питання (тести) робляться узагальнені висновки з відповідним оцінюванням рівня знань.

ВИКЛАДАЧ –Кондратенко В.В.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...