Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІ. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ1. Назвіть фактори внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що здійснюють вплив на його розвиток. Вкажіть на те, які з них є найбільш актуальними для вашого підприємства в даний час. Оцініть вплив таких факторів за 10-баловою шкалою. Обґрунтуйте Ваші твердження.

2. Проведіть SWOT-аналіз підприємства. Прокоментуйте основні напрямки стратегічного розвитку його діяльності .

SWOT-аналіз підприємства — це аналіз, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії:

· сильних (Strengths)

· і слабких (Weaknesses) сторін проекту,

· можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації,

· та небезпек (Тhreats), пов'язаних з його здійсненням.

SWOT-аналіз можна представити у вигляді таблиці:

 

ОЗНАКИ Позитивний вплив Негативний вплив
Внутрішнє середовище Strengths (сила) Weaknesses (слабкість)
Зовнішнє середовище Opportunities (можливості) Тhreats (небезпеки)

3. Дослідіть 5 сил конкурентного середовища за Портером для вашого підприємства.

Рис. 1. П’ять сил конкурентного середовища за Портером

4. Визначіть на якому ринку працює ваше підприємство, дайте характеристику сегментів ринку, на які націлена діяльність підприємства. Виделіть ознаки за якими ви просегментували ринок та дайте характеристику цільовому ринку вашого підприємства. Іншими словами, проведіть SТР-аналіз, який утворений від скорочення перших літер англійських слів segmenting (сегментація), targeting (вибір цільового ринку) та positioning (позиціювання). Процес SТР-аналізу охоплює три основні стадії, які випливають з його назви:

 

S. Сегментація ринку : визначення факторів сегментації

розподілення ринку на сегменти

 

T. Вибір цільового ринку : визначення привабливості виділених фірмою

сегментів

вибір цільового сегмента

 

P. Позиціонування товару на ринку: визначення можливих стратегій

сегментування

Для розуміння:

Виходячи з товаром на будь-який ринок – споживчий, індустріальний – виробник повинен розуміти, що він не може обслуговувати всіх його покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже покупці по-різному використовують цей товар, а головне – купують його, керуючись різними мотивами. Тому звичайною справою є розбивка покупців (сегментація) за цими мотивами та іншими ознаками й лише потім – пропозиція товару, виробленого з максимальним урахуванням цих ознак. Ідеальним підходом до планування маркетингової діяльності з погляду задоволення потреб споживачів без перебільшення можна вважати пристосування виробів і послуг до вимог кожного окремого споживача.· Сегментація ринку – етап виділення окремих груп споживачів у межах загального ринку.

· Вибір цільових ринків – серед виділених сегментів ринку вибираються цільові сегменти, тобто ті, на які фірма орієнтуватиме свою діяльність.

· Сегментація ринку – це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці й розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.

· Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.

· Кінцева мета сегментування цільового ринку – вибір сегмента (або сегментів) споживачів, на задоволення потреб якого буде зорієнтована діяльність фірми.

· Позиціювання – визначення місця товару фірми серед товарів аналогів.

Приклад: ВАТ”Київський завод”Аналітприлад”

Сформульвані такі стратегії позиціонування:

1. Позиціонування за показниками якості:

„Прилади Київського заводу ”Аналітприлад”- це якість перевірена часом” Цим робиться акцент на 70 річному досвіді підриємства, як показнику та гаранту якості.

2. Позиціонування за співвідношенням „ціна-якість”:

„виска якість за помірними цінами” Прилади Київського заводу ”Аналітприлад” виробляються на

спеціалізованому обладнанні використовуючи високоякісні матеріали

3. Позиціонування на основі порівняння товару фірми з товарами конкурентів:

„Прилади КЗ”Аналітприлад” мають найнижчі ціни”

4. Позиціонування за сферою застосування:

„газоаналізатор 102 ФА-04 найточніше вімірює викиди газів бензинного двигуна авто.”

5. Позиціонування за різновидами товару, який пропонується:

”Аналітприлад”– це завод, що виробляє високоякісні аналітичні прилади”

6. Позиціонування на низькій ціні:

„Аналітичні прилади за найнижчими цінами”

7. Позиціонування на сервісному обслуговуванні:

Завод робить наголос на „контроль якості, гарантії”

8. Позиціонування на іміджі:

„багатолітній досвід, який викликає довіру”

Стратегія позиціонування може бути одна або декілька для різних сегментів споживачів.

 

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...