Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність бізнес-процесів підприємстваПриклади методологій моделювання бізнес-процесів

4. Методологія ARIS

 

Сутність бізнес-процесів підприємства.

Підприємство являє собою загальну систему, усередині якої протікає безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм функціонуванням визначають стан всієї організаційної системи в цілому. Але стани, в яких перебуває система, викликані певними діями в результаті процесу. У свою чергу стани викликають подальші дії, що знаходяться в логічно послідовному ланцюзі процесу. Задіяні в процесі ресурси перетворюються і знаходять іншу форму.

Процеси, що протікають усередині підприємства – це послідовні функціональні ланцюги, які взаємопов’язані між собою та від яких безпосередньо залежить загальний стан всієї корпоративної системи .

Кожна система має свої, властиві лише їй, особливості, свою реакцію на управління, свої форми можливого відхилення від програми, свою здатність реагувати на дії різного роду . Це призводить до необхідності використання певних підходів в процесі управління операційною системою, а саме: системний, ситуаційний, функціонально-орієнтовний та ін.

Процесний підхід в управлінні системами знаходить все більшу популярність. Його головною перевагою є пряма орієнтація на замовника продукції або послуг, що генеруються компанією.

Процесний підхід – це розгляд всієї діяльності компанії як мережі взаємодіючих процесів, що протікають усередині організаційної структури компанії і реалізовують мету її існування.

Використання процесного підходу в управлінні підприємством передбачає більш глибоке розуміння поняття бізнес-процесів. Поняття ―бізнес-процеc, що хоча і не отримало поки що нормативного тлумачення, є таким, що найчастіше вживається.

У широкому розумінні під бізнес-процесом розуміють «структуровану послідовність дій по виконанню відповідного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності» .

Бізнес-процес - це сукупність різних видів діяльності, в межах якої на вході використовується один або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності на виході створюється продукт, що має цінність для споживача .

Деякі автори розглядають бізнес-процес як множину внутрішніх кроків(видів) діяльності по створенню продукції, необхідної клієнту, вартість, довговічність, сервіс та якість якої задовольняє споживача.

Бізнес-процеси в організації неоднорідні. По суті, організаційна діяльність – це сукупність взаємозалежних бізнес-процесів, які відображають реалізацію окремих функцій організації.

Бізнес процеси мають наступні важливі риси:

· мають внутрішніх і зовнішніх користувачів,

· діють усередині підрозділів компанії і між ними, а також між різними організаціями,· засновані на способі виконання робіт, властивому тій або іншій організації.

Відомі декілька базових класифікацій бізнес-процесів. Одна з найбільш поширених в практиці бізнесу розрізняє :

· основні бізнес-процеси, котрі утворюють додану вартість продукту (послуги); створюють продукт (послуги), що представляє цінність для клієнта; формують такий результат, такі споживчі якості, за які клієнт готовий платити гроші, сфокусовані на отриманні прибутку.

· допоміжні бізнес-процеси, що направлені на надання необхідних внутрішніх продуктів, внутрішніх послуг для напрямів бізнесу; забезпечують функціонування інфраструктури компанії,

· бізнес-процеси розвитку, націлені на отримання прибутку в довгостроковій перспективі; забезпечують не організацію поточної діяльності, а розвиток або вдосконалення діяльності компанії в перспективі,

· процеси управління, що націлені на управління всіма трьома попередніми групами.

Таким чином на будь-якому підприємстві протікають бізнес-процеси, але як показує бізнес-аналіз на сьогоднішній день єдина класифікація бізнес-процесів відсутня.

Модель виробничої компанії.

Основний процес на системному рівні без прив'язки до конкретної галузі і складається з шести підпроцесів:

· Ринок, дослідження ринку (маркетинг).

· Проектування продукції, товарів, послуг.

· Планування та організація виробництва.

· Планування та організація постачання заданих обсягів виробництва.

· Виробництво продуктів (послуг).

· Збут продукції.

При такому підході до основних відносяться всі процеси, що безпосередньо впливають на додану вартість надаваних бізнесом продуктів (послуг).

Тут показана ланцюжок процесів, що впливає на кінцеву вартість і на споживчі властивості вироблених продуктів (послуг).

До допоміжних процесів відносяться :

· вдосконалення діяльності (інакше це можна назвати бізнес інжинірингом);

· управління захистом навколишнього середовища;

· управління зовнішніми зв'язками;

· управління фінансами;

· управління корпоративними службами;

· управління персоналом;

· управління інфраструктурою компанії;

· управління юридичними послугами;

· планування діяльності, реалізація управлінського циклу (збір інформації, планування, організація виконання, облік, контроль, аналіз, регулювання);

· розробка та супроводження систем (технологій).

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...