Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЄДИНІ вимоги щодо ОФОРМЛЕННЯ ПАПКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ1. Титульний аркуш.

2. Фото автора перспективного педагогічного досвіду.

3. Дані автора.

4. Рецензія на досвід.

5. Витяг з протоколу засідання науково-методичної ради інституту післядипломної педагогічної освіти.

6. Опис перспективного педагогічного досвіду методистом інсти­туту післядипломної педагогічної освіти:

6.1. Мета дослідження.

6.2. Об'єкт дослідження.

6.3. Предмет дослідження.

6.4. Актуальність і перспективність досвіду:

• сприяє виконанню завдань, які поставлені перед школою, орга­нами освіти;

• дає можливість прискорити розв'язання актуальних проблем пе­дагогічної теорії;

• допомагає в подоланні окремих труднощів, що виникають у ді­яльності працівників освіти міста, району, школи.

6.5. Висока результативність і оптимальність досвіду:

• підвищення рівня навчальних досягнень учнів, їхньої вихова­ності;

• сталість одержаних результатів у часі;

• стабільність результатів в умовах застосування цього досвіду ін­шими працівниками;

• результативність досвіду вища порівняно з масовими або одна­кова з ним при меншому використанні часу та зусиль.

6.6. Теоретична база досвіду, наукове обґрунтування: позитивні результати досягаються за допомогою методів, які відповідають ви­могам педагогічної та психологічної наук.

6.7. Можливість творчого наслідування досвіду іншими:

• доступність досвіду для основної маси педагогів;

• теоретична й практична готовність педагогічних кадрів до сприймання та використання досвіду;

• новизна й оригінальність досвіду;

• новий підхід до використання відомих педагогічних форм, при­йомів, методів роботи;

• наукове відкриття.

6.8. Висновки:

• вид перспективного педагогічного досвіду: раціоналізаторський або новаторський;

• поради щодо поширення перспективного педагогічного досвіду;

• основний зміст досвіду.

7. Додатки:

• конспекти уроків автора перспективного педагогічного досвіду;

• фрагменти уроків;

• сценарії виховних заходів, розроблених автором перспективного педагогічного досвіду;

• дидактичний матеріал, опорні таблиці, схеми, створені автором перспективного педагогічного досвіду;

• матеріали, друковані в періодичних виданнях.

8. Перелік оформленої документації.

Анкета 1

Аналіз результатів роботи кафедри

Це анкетування пропонують провести з учителями двічі:

• у вересні-жовтні, щоб скоригувати роботу на поточний рік;

• у березні для планування роботи на наступний рік.

1.__________________ Навчальний заклад предмет

2.______________________ ПІБ_______________________

3.____________________________________________ Число, місяць, рік народження4.___________________________________ Домашня адреса, телефон

5.____________________________________________ Кваліфікаційна категорія, дата атестації

6.____________________________________________ Дата останньої курсової підготовки

7.____________________________________________ Тема самоосвіти

8.___________________________ Над якою темою будете працювати в наступному навчальному році? Чому (обґрунтуйте свій вибір)? _______________

9.____________________________________________ Які предметні групи Ви очолюєте (назва, клас)?

10.___________________________________________ Які факультативи Ви ведете (назва, клас)?

11.___________________________________________ Авторські програми, за якими Ви працюєте (назва, клас)_________________________________________

12. Дослідно-експериментальна робота, у якій Ви берете участь

13.___________________________________________ У роботі якої творчої групи Ви берете участь?

14. У яких класах Ви працюєте (клас, кількість учнів, підручник)?

15. Освітні технології, які Ви використовуєте в роботі _____

16. Які проблеми, труднощі, недоліки заважають Вашій роботі?

17.___________________________________________ Яку допомогу й від кого Ви хотіли б отримати?

18.___________________________________________ Якими педагогічними досягненнями Ви хотіли б поділитися з колегами?___________________________ .

19. Якими конкретними матеріалами Ви б могли поповнити банк педагогічних даних:

• розробками уроків (указати тему)

• розробками позакласних заходів (указати теми)

• іншими методичними матеріалами

• відеоматеріалами (назва)

• аудіокасетами .

20.___________ З ким із колег Ви хотіли б разом працювати над певною темою (вказати тему)?

21.___________________________________________ Чий досвід Ви вважаєте найцікавішим (хотіли вивчати)? ________________________________________

22. Якою громадською, педагогічною діяльністю Ви хотіли б зай­матися:

• організацією предметного клубу, секції для вчителів____________________________________________

• проведенням науково-практичного семінару для колег _________________________________________

• організацією майстер-класу

• спільною розробкою планів, програм, сценаріїв уроків та поза- класних заходів________________________________________

• організацією творчої групи, участю в її роботі

• участю у видавництві методичних бюлетенів (інше)? ___________________________________________

23.____________________________________ Яку допомогу Ви хотіли б отримати від методичного кабінету, методичної кафедри?________________

24.___________________________________________ Ваші прохання й побажання, пропозиції на адресу методичного кабінету й методичної кафедри___

Анкета 2

Наша методична кафедра (МК) — це ...

Анкетування проводять у серпні. Учасникам анкетування пропо­нуються незакінчені речення, які треба завершити.

1.____________________________________________ Наша методична кафедра (МК) — це

2._____________________________ Я розглядаю свою участь у роботі МК як

3.____________________________________________ План і зміст діяльності МК

4.____________________________________________ На засіданнях МК я хотів(ла) б

5._____________ Я пропоную________________________

6.____________________________________________ Хочу отримати інформацію про

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...