Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТАРОДАВНЬОГО РИМУЛекційне заняття(4 години).

Закономірності формування держави у Стародавньому Римі. Періодизація розвитку держави і права в Римі. Царський період історичного розвитку Стародавнього Риму. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформи Сервія Туллія. Правове становище окремих груп населення. Органи общинного управління. Структура й повноваження Сенату. Розвиток суспільного та державного ладу в період Республіки. Римська магістратура. Державний лад і право Стародавнього Риму в період імперії. Принципат. Домінат. Причини занепаду Стародавнього Риму.

Становлення та розвиток римського права, його періодизація. Джерела та види римського права. Закони XII таблиць – звід законів звичаєвого права. Квіритське право. Основні інститути класичного римського права. Цивільне та карне право, кримінальний процес. Основні форми цивільного процесу. Кодифікація римського права. Історичне значення римського права.

Семінарське заняття: Державний і суспільний устрій

Стародавнього Риму(2 години).

Форма проведення:дискусія.

Питання для обговорення:

1. Виникнення і розвиток держави у Стародавньому Римі.

2. Періодизація держави і права в Стародавньому Римі.

3. Суспільний та державний лад Риму царського періоду.

4. Державний устрій у період Республіки.

5. Державний устрій і управління у період Імперії:

а) принципат;

б) домінат.

4. Суспільний устрій у період Республіки.

5. Суспільний устрій у період Імперії.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 години).

Роль Сенату у період Республіки. Магістратури. Розвиток рабовласницького суспільства (II – I ст. до н.е.). Падінняеспубліки і перехід до Імперії. Особливості державного ладу у період Імперії.

Роль римських юристів в розвитку права. Сервітути. Делікти. Шлюб і сім’я за Законами XII таблиць. Римське право класичного періоду. Публічне і приватне право; речове право; зобов’язальне право. Цивільний процес. Кримінальне право і процес.

Форма проведення: контрольна робота. реферат.

Монографічна література до теми

1. Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) / Ин-т Европы. - М.: Наука, 1996. – 395 с.

2. Зюбанов О. Н., Попов В. М. Далекое прошлое Рима и Афин: правовые основы глубинной старины. – Воронеж, 2000.

3. История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Академия, 2005. – 448 с.

4. История древнего Рима / Под ред. В. И. Авдиева. – М., 1962. – 502 с.

5. Кадеев В. И. История Древней Греции и Рима. – Х.: Колорит, 2006. – 327 с.

6. Катрич В. М. Держава і право Стародавнього Риму. – К., 1972. – 113 с.

7. Ковалев С. И. История Рима / С. И. Ковалев; под общ. ред. Э. Д. Фролова. – СПб., 2003.8. Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства. – СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003. – 448 с.

9. Тищик Б. Й. Історія держави і права Стародавніх Греції та Риму. – Львів, 2001.

10. Утченко С. Л. Юлий Цезарь. Цицерон и его время. – М.: Мысль, 1998. – 624 с.

11. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века Республики. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2005. – 480 с.

Контрольна робота - МОДУЛЬ 1

Форма проведення: письмово.

Статус: обов`язковий.

Час проведення: 20 хв.


МОДУЛЬ 2

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ І ПРАВА

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...