Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ. 1. Предмет, об'єкт і завдання курсу “Історія зарубіжної політико-правової думки”ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

Частина 1 (семестр І)

1. Предмет, об'єкт і завдання курсу “Історія зарубіжної політико-правової думки”.

2.Історія політичної думки у структурі політології.

3.Класифікація політичної думки.

4.Основні етапи розвитку політичної думки та їхній аналіз.

5.Характерні риси режимів східної деспотії.

6.Синкретизм політико-релігійних вчень Стародавнього Єгипту.

7. Політико-правові ідеї кодексу Хаммурапі.

8.Політико-юридичні принципи законів Ману.

9.Прагматизм політико-правового вчення Каутільї.

10.Морально-політичні ідеї раннього буддизму у вченні Сіддхартхи Гаутами.

11.Релігійно-політичні принципи даосизму у поглядах Лао-цзи.

12.Моралізм і патерналізм у політичній думці Конфуція.

13.Концепція деспотично-бюрократичної держави у політичному вченні Мо-цзи.

14.Суспільно-політичні аспекти реформ Шан Яна.

15.Політичні вчення ранніх грецьких філософів ( Геракліт, Демокріт, Епікур).

16.Політичні аспекти реформ Солона.

17.Раціоналізм політичних поглядів Сократа.

18.Ідеал державного устрою в політичному вченні Платона.

19.Класифікація Арістотелем форм держави.

20.Політико-правові принципи законів XII таблиць.

21. Циклічність форм державного правління в політичному вченні Полібія.

22. Зародження концепції правової держави в політичній думці Ціцерона.

23.Філософсько-політичні погляди Сенеки.

24. Проблема свободи в морально-етичному вченні Епіктета.

25.Відображення ідей римського стоїцизму у політичній думці Марка Аврелія.

26. Значення римської юриспруденції у розвитку політико-правової думки.

27. Проблема влади у вченні раннього християнства.

28. Питання співвідношення політики і моралі у поглядах Боеція.

29. Ідея автономності церкви за Амросієм Медіоланським.

30. Концепція християнської співдружності у вченні Августина Блаженного.

31. Питання покори владі у політичній думці св. Григорія Великого.

32. Теорія розподілу влади у вченні Гелазія І про “два мечі”.

33. Концепція християнської теократичної держави Фоми Аквінського.

34.Проблема співвідношення світської і духовної влади у поглядах Іоана Паризького.

35. Політична думка Марсилія Падуанського.

36. Відображення поглядів антифеодальної опозиції у середньовічних єресях.

37. Основні напрямки та політичні ідеї середньовічної юриспруденції.

38. Політичні ідеї раннього ісламу у вченні Мухаммеда.

39. Проект ідеальної держави Ібн Рушда.

40. Проблеми суспільства у політичних поглядах Ібн Хальдуна.

41. Питання держави у політичному вченні Фарабі.

42. Ідеал суспільно-політичного устрою у поглядах Нізамі.43. Специфіка політичного розвитку та основні напрямки політичної думки Візантії

44. Відображення нових суспільно-політичних реалій у кодифікації римського права Юстиніана.

45. Християнська концепція держави Євсевія Кесарійського.

46. Політична доктрина Костянтина VII Багрянородного.

47. Зародження ідей Реформації в політико-правових вимогах М.Лютера.

48. Відображення ідей радикального табору Реформації у політичних поглядах Т.Мюнцера.

49. Релігійно-політичні вимоги У.фон Гуттена.

50. Національно-політичні вимоги реформаційного руху у вченні Я.Гуса та “Чеських братів”.

51. Релігійно-політичне вчення У.Цвінглі.

52. Релігійно-політичні погляди Ж. Кальвіна.

53. Відображення інтересів аристократії в політичних вимогах “монархомахів”.

54. Ідеї утопічного суспільного устрою Т.Мора.

55. Утопічний ідеал політичного ладу Т. Кампанелли.

56. Політична утопія Ф.Бекона.

57. Політико-релігійні погляди Дж.Бруно.

58. Інноваційність поглядів Н.Макіавеллі на політику і політичну науку.

59. Зародження ідей етатизму у політичному вченні Н.Макіавеллі.

60. Ідеал політичного діяча у поглядах Н.Макіавеллі.

61. Гуманістичні ідеї в політичному вченні Ф.Рабле.

62. Обґрунтування великодержавної ідеї Спиридоном-Савою.

63. Розробка Філофеєм концепція “Москви як третього Риму”.

64. Концепція представницької монархії у творах А.М.Курбського.

65. Відображення інтересів дворянства у творах І.С.Пересвєтова.

66.Політичні погляди Й.Волоцького.

67. Ідеї просвітченого абсолютизму В.М.Татіщева.

68. Політико-правові погляди І.Т.Посошкова.

69. Заперечення макіавеллізму в політичному вченні І.Жантіє.

70. Обгрунтування Ж.Боденом концепції національної централізованої держави.

71. Ідеї правової держави в політичній думці Дж.Віко.

72. Принципи законності в політико-правовому вченні Ч.Беккаріа.

73. Суспільно-політичні погляди Еразма Роттердамського.

74. Політико-правова теорія Г.Гроція.

75. Елементи суспільного договору в політичному вченні Б.Спінози.

76.Політичні принципи роялістів у поглядах К.Салмазія.

77. Апологія монархізму у політичній думці Р.Філмера.

78.Відображення політичних вимог індепендентів у поглядах Дж.Мільтона.

79.Політична думка О.Сіднея.

80.Обгрунтування Дж.Гаррінгтоном політичних принципів індепендентів.

81. Розробка політичних постулатів левеллерів у вченні Дж.Лілберна.

82. Відображення радикальності вимог діггерів у політичній думці Дж.Уїнстенлі.

83. Ідеї суспільного договору у поглядах С.Пуфендофа.

84. Проблема співвідношення політики і моралі у вченні Х.Томазія.

85. Політико-правові погляди Х.Вольфа.

86. Концепція тотального панування держави Т.Гоббса.

87. Богословська теорія права Р.Кумберланда.

88. Вчення Дж.Локка про державу.

89. Державно-правова концепція Д.Юма.

90. Політико-економічна теорія А.Сміта.

91. Критика феодальних пережитків у політичній думці Вольтера.

92. Класифікація форм державного правління Ш.-Л.Монтеск’є.

93. Ідеї суспільного договору у політичному вченні Д.Дідро.

94. Концепція народного суверенітету у політичній думці П.А.Гольбаха.

95. Ідеал державного устрою К.А.Гельвеція.

96. Ідеї народного суверенітету у політичному вченні Ж.-Ж.Руссо.

97. Ідеал державного устрою у теорії Ж.Мельє.

98. Утопічний проект реформування законодавства Мореллі.

99. Соціальна утопія у політиному вченні Г.Б.де Маблі.

100. Поміркованість політичних вимог конституціоналістів у поглядах Е.Сійєса.

101. Відображення політичних принципів жирондистів у поглядах Ж.Бріссо.

102. Апологія буржуазної демократії у політичній думці Ж.Кондорсе.

103. Розробка принципів революційного правління М.Робесп’єром.

104. Радикальність політичних ідей якобінців у поглядах Ж.П.Марата.

105. Утопічні революційні вчення “скажених”

106. Проект соціальних реформ Г.Бабефа.

107. Утопічність політичних ідей Ф.Буасселя і Н.Р.де Ля Бретонна.

108. Обгрунтування ідеї американської незалежності у памфлетах Т.Пейна.

109.Імплементація демократичних поглядів Т.Джефферсона у Декларації незалежності.

110. Концепція федеративної президентської республіки у політичній теорії А.Гамільтона.

111. Проблеми державного управління у політичній думці Дж.Адамса.

112. Суспільно-політичні погляди Б.Франкліна.

113. Розробка концепції американської зовнішньої політики в доктрині Дж.Монро.

114. Зародження ідей лібералізму в політичній думці В. фон Гумбольта.

115. Проблема співвідношення політики і моралі у вченні І.Канта.

116. Політико-правова концепція Й.Г.Фіхте.

117. Об’єктивно-ідеалістична теорія політики Г.В.Ф.Гегеля.

118.Історична школа права Г.Гуго.

119.Етапи розвитку права у теорії Ф.-К. фон Савіньї.

120.Консервативна концепція права Г.Ф.Пухти.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...