Главная Обратная связь

Дисциплины:


Складання та оформлення наказів з основної діяльностіОрганізаційно-розпорядчий документ

Організаційно-розпорядчий документ – це вид письмового документа, у якому фіксують рішення адміністративних і організаційних питань, а також питань управління, взаємодії, забезпечення і регулювання діяльності органів влади, установ, підприємств, організацій, їх підрозділів і посадових осіб.

Основна функція розпорядчих документів – регулювати діяльність органу управління задля виконання поставлених перед ним завдань, одержання максимального ефекту від своєї діяльності та діяльності організації в цілому.

Розпорядчі документи виконують регулятивну функцію, спрямовану від суб’єкта управління(керівного органу) до об’єкта управління(підлеглих), тобто від керівника організації до керівників структурних підрозділів та їх працівників, забезпечуючи безперебійність і безперервність процесу управління, злагоджену роботу всіх органів і ланок управління.

Залежно від способу (процедури) ухвалення рішень з певного питання розпорядчі документи групують у:

· документи, ухвалені колегіально(колективним обговоренням та ухваленням рішень групою працівників – колегією, правлінням, комісією, радою, зборами тощо);

· документи, що їх видає, одноосібно ухваливши рішення, керівник.

На засадах колегіальності діють : Уряд України, органи місцевого самоврядування, вищі органи влади, державні комісії та комітети, колегії міністерств, вищі органи управління підприємств.

Номіналами документів колегіального ухвалення є постанови, рішення.
Повноваженням видавати одноосібні рішення наділені міністерства(міністр), держвні адміністрації(голова адміністрацій), керівник організацій(генеральні директори, директори, голови правління). Вони є розробниками наказів, вказівок, розпоряджень. На противагу колегіальному, одноосібне ухвалення рішення забезпечує оперативність управління ,водночас підвищує персональну відповідальність керівника.

 

Наказ

Наказ – це розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, організації, установи(підприємства), що діє одноосібно в межах своїх повноважень задля вирішення основних і оперативних завдань.

Наказ як номінал розпорядчого документа видають керівники міністерств, відомств, відділів і управлінь виконкомів місцевих рад народних депутатів,керівники підприємств.

Складання та оформлення наказів з основної діяльності

Підготовка проекту наказу

Накази з основної діяльності видають:

· на виконання нормативно-правових актів вищих органів влади і управління;

· для здійснення власної виконавчо-розпорядчої діяльності, що випливає з функцій і завдань, поставлених перед організацією, так звані ініціативні накази. Ініціативний наказ видається для оперативного впливу на процеси, що виникають у межах самого підприємства.Складаючи проект наказу, потрібно:

· погоджувати пропозиції, що утримуються у ньому, з раніше виданими із цього питання документами, щоб уникнути повторень чи протиріч;

· викладати текст коротко, послідовно, чітко, не допускаючи можливості його подвійного тлумачення;

· призначати конкретних виконавців і реальні терміни виконання доручень;

· забезпечувати юридично правильне(однозначне) написання назв підприємств і посад, що згадуються в ньому;

· зазначати посадових осіб, на яких покладається контроль за виконанням наказу;

· дотримуватись термінів підготовки проектів розпорядчих документів, установлені керівництвом організації ;

· вказувати акти, що підлягають скасуванню або втратили чинність.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...