Главная Обратная связь

Дисциплины:


Склад реквізитів наказів та вимоги до їх оформленняНакази оформлюються за допомогою друкарських засобів на загальному чи спеціальному бланку установи або ж чистих аркушів паперу формату А4. Переважне розміщення реквізитів – повдовжнє центроване. До їх складу належать:

· зображення державного герба України (для державних установ) – реквізит 01;

· зображення емблеми або товарного знака(знака обслуговування) – реквізит 02;

· назва організації вищого рівня(реквізит 06), формлюють залежно від відомчого підпорядкування, для внутрішніх потреб – за рішенням установи;

· назва організації – автора документа(повна чи скорочена) (реквізит 07) повинна відповідати назві, зазначеній в її установчих документах(статусі, положенні, установчому договорі);

· назва структурного підрозділу або територіального відділення філії, посадової особи(реквізит 08) – зазначають на бланку, якщо структурний підрозділ є автором документа, а його керівник ( або посадова особа) має право підпису документа;

· назва виду документа(реквізит 10),оформлюють великими літерами,, не роблячи відступу від межі лівого берега;

· дата наказу (реквізит 11) має бути проставлена від руки в день, коли його підписав керівник, затверджуючи розпорядчий документ, під час заповнення трафаретної форми, поданої від межі лівого берега на спеціально відведеною схемою розташованості реквізитів місці;

· реєстраційний індекс(реквізит 12) складається з порядкового номера наказу з можливим відтворенням, за рішенням організації, індексу справи за номенклатурою справ;

· місце складання або видання документа(реквізит 14) проставляють центровано при повздовжньому розташуванні реквізитів, при кутовому – без відступів, тобто від межі лівого берега;

· заговолок до тексту(реквізит 19) стисло відтворює основний зміст наказу. Граматична конструкція заголовку до тексту, даючи відповідь на запитання «про що?», розпочинаючись з прийменника «Про» і моделюється за допомогою віддієслівного іменника(наприклад: «Про надання…», «Про звільнення…», «Про затвердження…).Також слід звернути увагу на те, що неконкретні, занадто стислі заголовки до тексту не виконують своєї функції, адже не забезпечують у разі потреби ефективного пошуку документів;

· відмітка про контроль(реквізит 20) проставляється в разі потреби від руки буквеним позначенням «К» чи словом або за допомогою штампа на лівому березі першого аркуша документа на рівні заголовка до тексту;

· текст документа(реквізит 21);

· відмітка про наявність додатків до тексту(реквізит 22) проставляється в разі потреби. Коли обсяг інформації великий, у проекті наказу викладають лише основні питання, а конкретизовану інформацію подають у додатках до документа. Якщо є додатки(графіки, схем, таблиці, списки, організаційно- правові документи – положення, інструкції, правила, регламенти тощо), у тексті наказу у відповідних пунктах розпорядчої частини роблять посилання: (додаток 1) або відповідно до додатка 1;· підпис(реквізит 23) оформлюють згідно з вимогами засвідчення документів, власний підпис посадової особи проставляють на першому примірнику документа, виготовленому на бланку. Не допускається, щоб інша посадова особа підписувала документ;

· зовнішнє погодження( реквізит 24 ) здійснюється в разі потреби, коли зміст нормативно-правового акта стосується інтересів не лише однієї організації. Зовнішнє погодження може провадитися з певними посадовими особами чи з колегіальним органом, яке оформлюється відповідним грифом погодження чи окремим аркушем погодження з позначкою в розпорядчому документі «Аркуш погодження додається», що проставляється на місці грифа погодження;

· візи (реквізит 25) у разі потреби проставляють у наказах на першому примірнику проекту документа як на лицевому, так і зворотному (якщо нема місця на лицевому) боці останнього аркуша;

· прізвище або прізвище, ім’я та по батькові виконавця і номер його службового телефону (реквізит 28), містить дані про посадову особу, яка є укладачем проекту. Проставляють відмітку в нижній частині робочої площі останнього аркуша наказу або ж на звороті документа. Відмітка, окрім прізвища, імені та по батькові укладача проекту і номера його службового телефону, може містити інформацію про спрямування наказу. Відомості про надсилання розпорядчого документа можна оформляти й на окремому аркуші - «Аркуші надсилань», у якому вказують назву структурних підрозділів або прізвища їх керівників, яким спрямовується примірник наказу. Цей реквізит можна не проставляти, якщо проект наказу зініціював та склав керівник підприємства;

· відмітка про виконання документа та направлення його до справи (реквізит 29), проставляють від руки у лівому куті нижнього берега лицевого боку першого аркуша документа після його виконання для формування документів у справи;

· відмітка про наявність документа в електронній формі (реквізит 30), у разі потреби проставляють за допомогою нижнього колонтитула (команди: «Вид -Колонтитули - Нижній колонтитул - Вставити автотекст - Повна назва файла») у центрі нижнього берега лицевого боку першого аркуша документа;

· запис про державну реєстрацію (реквізит 32), оформлюють у Міністерстві юстиції України на нормативні акти (накази, постанови) міністерств та інших органів державної виконавчої влади, щоб унести до державного реєстру. Для цього в нормативних актах у верхньому правому куті після номера акта чи грифу затвердження залишають вільне місце.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...