Главная Обратная связь

Дисциплины:


Безперервність вдосконалень, розвитку та навчанняІндустрія туризму в країнах регіону

4 курс денна ф.н.

Модуль/Залік

ІІ рівень

*Що відносять до економічних мотивів подорожей?

@) вартість подорожі, ціни у країні при­значення

*Що не відносять до економічних мотивів подорожей?

(відносять: охоплюють вартість подорожі, вартість проживання і т.д.)

*Назвіть основні мотиви подорожей:

@) природні та кліматичні, культурні, економічні, психологічні (культурний, рекреац, псих, престижу і статусу)

*Етнічний туризм – це:

@) подорожі для відвідування родичів та близьких

*Спортивний туризм – це:

@) поїздки з метою участі в спортивних заходах та підтримки улюблених команд.

 

*Дайте визначення сільському туризму:

Це проведення вільного часу в сільському середовищі, якому притаманна відповідна забудова, сільський побут, мальовничий ландшафт і под.

*Дайте визначення агротуризму:

Агротуризм – це відпочинок в сільській місцевості — у селах, на хуторах, в зручних селянських будинках, в агрооселях. Туристи якийсь час ведуть сільський спосіб життя, знайомляться з місцевою культурою і місцевими звичаями, беруть участь в традиційній сільській праці.

*Екологічний туризм – це ……(дайте визначення):

Один із видів туризму, який здійснюється в екологічно збереженому людиною природному середовищі з метою пізнання природи і відпочинку. Він ґрунтується на природних багатствах, любові до природи, бажанні її пізнати з метою захисту і примноження біологічного різноманіття.

*До основних функцій туристичного підприємства відносять наступні: організаційна, посередницька, торгово-банківська

*Як поділяються туристичні підприємства за метою діяльності? комерційні і бюджетні

*За формою власності туристичні підприємства поділяються на:приватні, колективні, спільні, іноземні / індивідуальні, сімейні, загальнодержавні, комунальні

*За регіоном діяльності туристичні підприємства поділяються на:мінародні, міжрегіональні/ регіональні, місцеві

*Як поділяються туристичні підприємства за ступенем домінування на ринку? Підприємства-лідери на ринку, підприємства, що займають слабку конкурентну позицію, підприємства, що мають сильну конкурентну позицію, аутсайдери ринку

*За конкурентною стратегією туристичні підприємства поділяються на:комутанти , експлеренти, віоленти, патієнти

*Які типи комерційних туристичних підприємств, що функціонують і розвиваються за власні фінансові кошти за рахунок отримання прибутку виділяють на практиці:туроператори, туристичні агентства, туристичні бюро, екскурсійні бюро, інші підприємства сфери туризму

*Назвіть туристичні організації, що функціонують на некомерційній основі (соціально спрямовані): туристські клуби, туристичні союзи, туристські гуртки, клуби самодіяльного туризму та інші*Що відноситься до основних функцій турагенства? Однією із важливих функцій турагентств, поряд зі збутом турпослуг, є інформування клієнта, надання консультацій відносно мети подорожі, порад з приводу її організації.

*Підприємства-комутанти – це ………(дайте визначення): невеликі підприємства з універсальним профілем діяльності, що прагнуть до задоволення невеликих за обсягами, а іноді і короткочасних, потреб певних груп споживачів.

*Підприємства-експлеренти – це (дайте визначення): підприємства з експериментальним профілем діяльності, стратегія яких пов’язана зі створенням нових чи радикальним перетворенням старих сегментів ринку і головна перевага полягає у впровадженні принципових нововведень.

*Підприємства-віоленти – це (дайте визначення): підприємства з масовим профілем виробництва, що, як правило, функціонують у сфері стандартного виробництва та реалізації туристичних продуктів (як правило, туроператори). Такі підприємства приваблюють споживачів порівняно дешевими і доброякісними (середнього рівня якості) продуктами, головна їх конкурентна перевага у високій продуктивності праці.

*Дайте визначення такому виду туристичних підприємств, як підприємства-патієнти:підприємства, що дотримуються стратегії вузької спеціалізації. Вони надають особливі, незвичайні туристичні послуги, як правило дорогі і високої якості, для вузького кола споживачів і прагнуть до завоювання максимальної частки невеликого ринкового сегменту

*Організаційна структура туристичного підприємства – це (виберіть правильний варіант визначення):це впорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, які перебувають між собою в сталих відносинах, що забезпечує їх функціонування і розвиток як єдиного цілого.

*Перерахуйте основні принципи системи управління діяльністю туристичного підприємств:

• спрямованість на задоволення споживача;

• узгодженість цілей керівника підприємства та колективу;

• орієнтація на бізнес-процеси;

• мотивація поведінки та соціальна відповідальність;

безперервність вдосконалень, розвитку та навчання.

*Назвіть основні групи продуктів туристичного підприємства: основна, підтримуюча, стратегічна, тактична

*Які продукти туристичного підприємства відносять до основної групи продуктів туристичного підприємства?продукти, що приносять основний прибуток і ще пе ребувають у стадії зростання (організація відпочинкових турів, святкові програми тощо);

*Які продукти туристичного підприємства відносяться до підтримуючої групи продуктів туристичного підприємства?продукти, які стабілізують прибутки від прода жу і перебувають у стадії зрілості (тури для іноземців, екскурсійні програми для різних категорій туристів тощо);

*Які продукти туристичного підприємства відносяться до стратегічної групи продуктів туристичного підприємства?продукти, покликані забезпечувати майбутні прибутки підприємства (організація приймання іноземців в Украї ні, поїздки на навчання тощо);

*Які продукти туристичного підприємства відносяться до тактичної групи продуктів туристичного підприємства?продукти, покликані стимулювати основний про даж і перебувають у стадії зростання і зрілості (продаж автобусних квитків у всі країни Європи та авіаквитків у всі країни світу, відпо чинкові тури, різні види страхування тощо).

 

*Назвіть фактори, що характеризують та найбільш впливають на кадрову політику туристичного підприємства:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...