Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕСТУВАННЯ

В завданнях 1 – 10 оберіть одну з вірних відповідей (кожна правильна відповідь – 1 бал). В завданнях 11 – 15 запишіть правильну відповідь у вигляді числа або послідовності чисел (кожна правильна відповідь – 2 бали).

Варіант 1

1.Автоматичний пристрій перекодував деяке повідомлення російською мовою із 16-бітного коду Unicode у 8-бітну КОІ-8. При цьому інформаційне повідомлення зменшилось на 480 біт. Скільки символів має це повідомлення?

а) 30

б) 60

в) 120

г) 480

 1. У велокросі беруть участь 119 спортсменів. Спеціальний пристрій реєструє проходження кожним з учасників проміжного фінішу, записуючи його номер з використанням мінімально можливої кількості біт, однакової для кожного спортсмена. Який інформаційний обсяг повідомлення, записаного пристроєм, після того як проміжний фініш пройшли 70 велосипедистів?

а) 70 біт

б) 70 байт

в) 490 біт

г) 119 байт

 1. Ланцюжок з трьох намистин, помічених латинськими буквами, формується за наступними правилами:

· наприкінці ланцюжка стоїть одна з намистин A, B, C;

· на першому місці - одна з намистин B, D, C, якої немає на третьому місці;

· в середині - одна з намистин А, C, E, B, не стоїть на першому місці.

Яка з перелічених ланцюжків створена за цим правилом?

а) CBB

б) EAC

в) BCD

г) BCB

 1. Визначте, яке з зазначених імен файлів задовольняє масці: ?hel*lo.c?*

а) hello.cс

б) сhello.c

в) hhelolo.cpp

г) hhelolo.c

 1. Якщо каталог K на диску С: з єдиним файлом f.txt скопіювали в каталог S каталогу Т на диску D:, то до скопійованого файлу можна звертатися за його новим повним ім’ям:

а) С:\T\S\K\F.txt

б) D:\T\S\K\F.txt

в) D:\S\T\K\F.txt

г) C:\S\T\F.txt

 1. Як визначити номер поточної сторінки в редакторі WORD, якщо документ багатосторінковий:

а) у діалоговому вікні «Друк» у полі номери сторінок заголовок

б) у рядку стану

в) у діалоговому вікні «Колонтитули»

г) за допомогою команди Вставка → Розрив в поле «Сторінки»

7.Як простіше встановити верхній індекс?

а) надрукувати дрібнішим шрифтом

б) використовувати елемент Напис

в) Формат - шрифт - Верхній індекс

г) Формат - шрифт - Інтервал ущільнений

 1. Настроювання списку в редакторі WORD здійснюється за допомогою команди:

а) Вставка → Список

б) Натисненням кнопки Нумерація

в) Натисненням кнопки Маркери

г) Формат → Список

 1. Для відображення абсолютного посилання на клітинку А5 в ЕТ використовується такий запис:

а) !A5

б) АБС(A5)

в) а5

г) $А5

ПІБ Клас Місто Школа Оцінка
Петров П.П. Київ
Іваненко С.І. Ужгород
 1. Кількість полів в наведеній БД:

а) 4б) 2

в) 3

г) 5

 1. У виконавця Калькулятор дві команди, яким присвоєні номери: 1. «додай 3» та 2. «помнож на 4». Виконуючи першу з них, Калькулятор додає до числа на екрані 3, а, виконуючи другу, помножує його на 4. Запишіть порядок команд в програмі отримання з числа 3 числа 57, що містить не більше 6 команд, вказуючи лише номери команд.

(Наприклад, програма 21211 це програма яка перетворює число 2 в 50:

· помнож на 4

· додай 3

· помнож на 4

· додай 3

· додай 3).

 1. Петрик записав IP-адресу шкільного серверу на листку паперу і поклав його в кишеню куртки. Мати Петрика випадково випрала куртку разом із запискою. Після прання Петрик виявив у кишені чотири обривки з фрагментами IP-адреси. Ці фрагменти позначені буквами А, Б, В і Г. Відновіть IP-адресу. У відповіді вкажіть послідовність літер, що позначають фрагменти, в порядку, відповідному IP-адресі.

 

 1. У таблиці наведено запити до пошукового серверу. Розташуйте номера запитів в порядку зростання кількості сторінок, які знайде пошуковий сервер по кожному запиту. Для позначення логічної операції "АБО" в запиті використовується символ |, а для логічної операції "І" - &.

 

принтери & сканери & продаж 3. принтери | продажа
принтери & продаж 4. принтери | сканери | продаж

 

 

14.В електронній таблиці значення формули =СУМ(B1:B2) дорівнює 5. Чому дорівнює значення клітинки B3, якщо значення формули =СРЗНАЧ (B1:B3) дорівнює 3?

15. Чому дорівнюватиме значення с+b після виконання наведеного фрагмента алгоритму?

 

 


Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії

_____________________________

Протокол № від _____________

Голова методичної комісії

_____________Ковальчук Є.С.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з Н.Р. Лутугинського професіонального ліцею

_________________Синявська М.І.

 


ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕСТУВАННЯ

В завданнях 1 – 10 оберіть одну з вірних відповідей (кожна правильна відповідь – 1 бал). В завданнях 11 – 15 запишіть правильну відповідь у вигляді числа або послідовності чисел (кожна правильна відповідь – 2 бали).

Варіант 2

1.Азбука Морзе кодує кожний символ алфавіту комбінацією крапок і тире. Який максимальний алфавіт можна закодувати, використовуючи азбуку Морзе довжиною в 5 точок і тире?

а) 5

б) 10

в) 32

г) 64

 1. Якщо букви A, B, C, D, Е мають, відповідно, коди 10, 11, 111, 000, 1000, то двійковою послідовністю виду 1011111000111000 не може бути закодовано лише рядок:

а) ABCDCD

б) АCBDCD

в) ABCDBE

г) ABCDBD

 1. Для складання ланцюжків використовуються намистини, помічені буквами M, N, O, P, E. Ланцюжок формується за наступним правилом:

· в середині ланцюжка стоїть одна з намистин M, O, E;

· на третьому місці - намистина, позначена будь-якою голосною за умови, якщо перша намистина була позначена приголосною;

· або на третьому місці - намистина, позначена будь-якою приголосною за умови, якщо перша намистина була позначена голосною;

· на першому місці - одна з намистин O, P, E, якої немає в ланцюжку посередині.

Який з перелічених ланцюжків створено за цим правилом?

а) ОPN

б) PЕЕ

в) PОМ

г) EEO

 1. Визначте, яке з зазначених імен файлів задовольняє масці: 11*22.а*?

а) 1122.са

б) 11e22.а

в) а11о222.аpp

г) 11lolo22.аа

 1. У деякому каталозі зберігався файл Щоденник.txt. Після того, як в цьому каталозі створили підкаталог і перемістили в створений підкаталог файл Щоденник.txt, повне ім'я файлу стало: Е:\SCHOOL\USER\TXT\MAY\Щоденник.txt. Яке повне ім'я каталогу, в якому зберігався файл до переміщення?

а) MAY

б) TXT

в) Е:\SCHOOL\USER\TXT

г) Е:\SCHOOL\USER\TXT\MAY

 1. Оберіть елемент інтерфейсу, відсутній в редакторі WORD:

а) заголовок

б) рядок стану

в) рядок формул

г) рядок вибору команд

 1. Як зробити видимими маркери кінця абзацу в редакторі WORD?

а) натисканням кнопки «Недруковані символи» на Стандартної панелі інструментів

б) у діалоговому вікні Параметри на вкладці Вид

в) командою Вставка → Символ, на вкладці «Спеціальні символи»

г) натисканням кнопки «Недруковані знаки» в панелі форматування

 1. Сортування даних у таблиці редактора WORD здійснюється командою:

а) Дані → Сортування

б) Таблиця → Сортування

в) Сервіс → Сортування

г) Правка → Сортування

 1. Для відображення діапазону комірок у формулі використовується такий запис:

а) A1-B5

б) A1: B5

в) A1/B5

г) А1 + B5

 1. Ім'я поля БД може складатися з:

а) 64 символів

б) 50 символів

в) 24 символів

г) 36 символів

 1. У виконавця Калькулятор дві команди, яким присвоєні номери: 1. «додай 1» та 2. «помнож на 4». Виконуючи першу з них, Калькулятор додає до числа на екрані 1, а, виконуючи другу, помножує його на 4. Запишіть порядок команд в програмі отримання з числа 3 числа 100, що містить не більше 6 команд, вказуючи лише номери команд.

(Наприклад, програма 21211 це програма яка перетворює число 2 в 38:

· помнож на 4

· додай 1

· помнож на 4

· додай 1

· додай 1).

 1. На місці злочину були виявлені чотири обривки паперу. Слідство встановило, що на них записані фрагменти одного IP-адресу. Криміналісти позначили ці фрагменти буквами А, Б, В і Г. Відновіть IP-адресу. У відповіді вкажіть послідовність літер, що позначають фрагменти, в порядку, що відповідає IP-адресі.

А Б В Г

 

 1. Записи з якими номерами задовольнятимуть запиту бази даних: (Математика>4) і (Фізика>3) або (Інформатика>4)? Запишіть їх послідовно.

 

Прізвище Математика Фізика Інформатика Історія
Середа
Петренко
Сідоров
Злобін
Белько
Демідова

14.В електронній таблиці значення формули =СУМ(N4:N8) дорівнює 10. Чому дорівнює значення клітинки N9, якщо значення формули =СРЗНАЧ (N4:N9) дорівнює 2?

15.Чому дорівнюватиме значення a+b після виконання наведеного фрагмента алгоритму?

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...