Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управлінняПрактичне заняття – 2 години.

Теоретичні питання

1. Відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.

2. Відповідальність за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

3. Відповідальність за прояв неповаги до суду.

4. Відповідальність за ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання.

5. Відповідальність за ухилення від виконання законних вимог прокурора.

6. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду.

7. Відповідальність за порушення правил паспортної системи.

Реферати

1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

2. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду.

 

Методичні рекомендації:

Вивчаючи тему необхідно з'ясувати, які проступки складаються в зазначених галузях, вивчаючи об'єкт та суб'єкт посягань, об'єктивну та суб'єктивну сторону цих правопорушень. Звернути особливу увагу перш за все на ст. ст. 185, 185-1, 185-3, 185-4, 185-8, 187, 197-201 КУпАП. Визначити, які місця та при яких умовах відноситься до категорії громадських, в чому їх особливість.

Задачі для розв'язання

 

Задача 1.

До міського суду звернувся громадянин Іванченко І.І. зі скаргою на постанову начальника міліції про притягнення його до адміністративної відповідальності у вигляді попередження за втрату паспорта.

1. Визначте дії судді, якому доручено розглянути справу.

2. Складіть відповідний документ.

Задача 2.

Начальник Одеського міського управління розглядаючи скаргу на постанову начальника Приморського райвідділу внутрішніх справ, встановив, що Іваненко І.І., який подав скаргу був притягнутий начальником райвідділу до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на суму 75 гривень.

Начальник міського управління відмінив постанову начальника Приморського райвідділу та своєю владою притягнув Іваненка І.І. до адміністративної відповідальності на суму 100 гривень.

Дайте юридичну оцінку діям начальника міського управління міліції.

Задача 3.

Арештований постановою судді за скоєння злісної непокори працівнику міліції Іванченко І.І. відбуваючи арешт під час праці на громадських роботах втік, не закінчивши відбування 5 діб арешту.

Через три місяці та 15 діб він був затриманий та поміщений в спеціальний приймальник ОВС для закінчення відбування покарання.Дайте юридичний аналіз наведеної ситуації.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. По­грібний та ін. — К.; Правова єдність, 2008. — 781 с.

3. Куян І. Адміністративна відповідальність як інструмент правової держави // Право України. – 1998. - № 5. – С. 66-68.

4. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / С.В.Ващенко, В.Г.Поліщук. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 142 с.

5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебн. пособ. / А.И.Миколенко. – Харьков: Одиссей, 2007. – 360 с.

7. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С.12-20.

8. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005. – 21 с.

9. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Держ. Комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. – 59 с.

10. Жуковский А.Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: Одиссей, 2000. – 224 с.

11. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім..В.Н. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

12. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник. – К.: УАВС, 1995. – 78 с.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Додаток до №51. – Ст. 1122.

14. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 25-26. – Ст. 288.

15. Управління адміністративно - політичною діяльністю. Навчальний посібник. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2004. – 206 с.

16. Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні. Монографія. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2006. – 333 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...