Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Відповідальність за окремі адміністративні правопорушенняПрактичне заняття – 2 години.

Теоретичні питання

1. Відповідальність за правопорушення, які посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

2. Відповідальність за ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження.

3. Відповідальність за дрібне розкрадання чужого майна.

4. Відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення.

Реферат

1. Правопорушення, які посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

2. Відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення.

 

Методичні рекомендації:

Вивчаючи тему необхідно з'ясувати, які проступки складаються в зазначених галузях, вивчаючи об'єкт та суб'єкт посягань, об'єктивну та суб'єктивну сторону цих правопорушень. Звернути особливу увагу перш за все на ст. ст. 44, 44-1, 51, 172-2, 172-3, 172-4, 172-5, 172-6, 172-7, 172-8 КУпАП. Визначити, які місця та при яких умовах відноситься до категорії громадських, в чому їх особливість.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. По­грібний та ін. — К.; Правова єдність, 2008. — 781 с.

3. Куян І. Адміністративна відповідальність як інструмент правової держави // Право України. – 1998. - № 5. – С. 66-68.

4. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб. / С.В.Ващенко, В.Г.Поліщук. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 2001. – 142 с.

5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

6. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учебн. пособ. / А.И.Миколенко. – Харьков: Одиссей, 2007. – 360 с.

7. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С.12-20.

8. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005. – 21 с.

9. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Держ. Комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. – 59 с.

10. Жуковский А.Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: Одиссей, 2000. – 224 с.

11. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім..В.Н. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.12. Управління адміністративно - політичною діяльністю. Навчальний посібник. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2004. – 206 с.

13. Адміністративно – наглядова діяльність міліції в Україні. Монографія. Х.П. Ярмакі. Одеса «Юридична література», 2006. – 333 с.

 

Питання для підготовки до заліку

1. Поняття, сутність, принципи та особливості адміністративної відповідальності.

2. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

3. Нормативна основа адміністративної відповідальності.

4. Підвищення ролі адміністративної відповідальності по забезпеченню захисту життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканості і безпеки людини.

5. Вплив адміністративно-правової реформи на зміни в законодавстві про адміністративну відповідальність в Україні.

6. Поняття, структура та ознаки адміністративного проступку, відмінність адміністративного проступку від злочину та дисциплінарного проступку.

7. Об'єкт та об'єктивна сторона адміністративного проступку.

8. Суб'єкт та суб'єктивна сторона адміністративного проступку.

9. Види суб'єктів адміністративного проступку та їх характеристика.

10. Особливості відповідальності неповнолітніх, посадових осіб.

11. Відповідальність військовослужбовців, рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ та інших осіб, на яких, поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень.

12. Відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб.

13. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

14. Підстави та порядок передачі матеріалів на розгляд товариського суду, громадської організації або трудового колективу.

15. Звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

16. Поняття та система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень та їх характеристика.

17. Адміністративні стягнення, які застосовуються до неповнолітніх.

18. Правила накладення стягнень за скоєння адміністративних правопорушень.

19. Особливості накладення адміністративних стягнень до неповнолітніх, які скоїли адміністративні правопорушення, військовослужбовців та посадових осіб.

20. Відповідальність за правопорушення, які посягають на встановлений порядок обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прикурсорів.

21. Відповідальність за дрібне розкрадання державного, громадського та колективного майна.

22. Відповідальність за порушення правил торгівлі, валютних операцій у незначних розмірах та за дрібну спекуляцію.

23. Відповідальність за порушення антиалкогольного законодавства. Відповідальність за дрібне хуліганство та за злісну непокору законному розпорядженню співробітника міліції, представників громадськості або військовослужбовців.

24. Відповідальність за порушення правил придбання, зберігання та використання зброї та за порушення правил паспортної системи.

25. Відповідальність особи, хворої на наркоманію за ухилення від медичного огляду чи обстеження на наявність наркотичного сп`яніння.

26. Проступки, що посягають на безпеку дорожнього руху та встановлений порядок використання транспортних засобів.

27. Відповідальність за управління транспортними засобами особами, які знаходяться у стані сп`яніння.

28. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

29. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність.

30. Порушення порядку заняття підприємницькою або господарською діяльністю. Суб`єкт підприємницької або господарської діяльності.

31. Адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство.

32. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

33. Адміністративна відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду та юридичний склад цього проступку.

34. Організаційно - правова основа боротьби з корупцією в Україні.

35. Поняття, види та суспільна небезпека корупційних діянь.

36. Обмеження, які застосовуються до державних службовців.

37. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння.

38. Особливості визначення об`єктивної сторони появи в громадських місцях у п`яному вигляді.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...