Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципи адміністративного судочинстваСудочинство в адміністративних судах грунтується на певних принципах. Ці принципи прийнято розглядати як основні засади організації діяльності адміністративного суду, які відображають її специфіку і зміст; як основні положення з питань здійснення правосуддя в адміністративних справах, закріплені в нормах адміністративно-процесуального права.
Принципи адміністративного процесуального права тісно взаємозв'язані й становлять цілісну систему. Кожний принцип відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань адміністративного судочинства.
Принципами адміністративного процесуального права, закріпленими Конституцією України, є:
— здійснення правосуддя виключно судами;
— незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки закону;
— законність;
— змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості;
— гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
— державна мова судочинства;
— забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;
— ухвалення судами рішень іменем України та їх обов'язковість до виконання на всій території України;
— доступність і гарантованість судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
До принципів адміністративного процесуального права, закріплених законодавством про судочинство, належать:
— об'єктивна процесуальна рівноправність сторін;
— раціональна процесуальна форма;
— неможливість процесуального сумісництва;
— усність;
— безпосередність.
— основний засіб судового захисту прав громадян
Зазначені принципи є основою законодавчого регулювання адміністративного судочинства і виявляються у положеннях Адміністративного процесуального кодексу України (далі — АПК), проект якого підготовлено у зв'язку із створенням в нашій країні системи адміністративних судів.
Зокрема, стаття 6 проекту АПК містить перелік принципів здійснення судочинства в адміністративних судах (адміністративного судочинства):
- здійснення адміністративного судочинства тільки судом;
- верховенство права;
- законність;
- право на судовий захист;
- самостійність судів і незалежність суддів;
- офіційність дослідження та з'ясування обставин справи;
- рівність учасників судового процесу перед законом і адміністративним судом;
- забезпечення учасникам судового процесу права на правову допомогу;
- гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
- змагальність сторін;
- право на оскарження судового рішення;
- обов'язковість рішень адміністративного суду.
Слід відзначити, що такі загальні принципи судочинства, як об'єктивна істина, неупередженість при розгляді справи, оперативність, безпосередність і усність процесу, публічність, відповідальність суб'єкта правозастосування, безперервність процесу, цілком притаманні й адміністративному судочинству, і, хоча не викладені окремою статтею, знаходять відображення в окремих статтях АПК.
Закладені в АПК принципи адміністративного судочинства спрямовані на вирішення наступних важливих завдань:
по-перше, вони встановлюють права і обов'язки учасників адміністративно-судового провадження, що дає змогу відповідним особам найбільш повно і точно відповідати своєму призначенню в процесі розгляду справи;
по-друге, вони встановлюють компетенцію суб'єкта адміністративно-судової юрисдикції, необхідну для виконання основного функціонального обов'язку — об'єктивного, заснованого на точній відповідності закону розгляду справи і винесення обгрунтованого рішення по ньому.
Успішне вирішення цих завдань створить об'єктивні передумови для ефективної реалізації можливостей судового захисту прав і свобод громадян у державному управлінні.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...