Главная Обратная связь

Дисциплины:


У сфері діяльності рішень та дій органів державної податковоїподаткових служби(далі — податкові органи) регламен-

органів тується законами України «Про систему

оподаткування», «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП).

Згідно з нормами вищезазначених законів України прийнятий і діє підзаконний нормативний акт — Положення Про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби1, затверджене наказом ДПА України від 27.02.2004 р. № 112, яке визначає детальний механізм здійснення адміністративного оскарження.

Законом України «Про систему оподаткування» громадянам та іншим особам надане право оскаржувати рішення податкових органів та дії їх посадових осіб, а Законом України «Про державну податкову

'Юридична газета. — 2004. — 8 квітня.

Розділ VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

службу в Україні» — також бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб. Водночас Положенням «Про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби» (далі — Положення) визначено, що кожна особа має право звертатися до органів державної податкової служби із зауваженнями і пропозиціями щодо діяльності податкових органів, заявою про сприяння реалізації своїх прав та інтересів чи скаргою на їх порушення. Оскаржити рішення органів державної податкової служби, якщо вони обмежують її права, установлені законами України, можливо в адміністративному або в судовому порядку.

Податкові органи розглядають скарги платників податків щодо:

— визначення сум податкових зобов'язань;

— узгодження операцій із заставленими активами платника податків;

— узгодження плану реорганізації, продажу активів, що перебувають у податковій заставі;

— застосування штрафних (фінансових) санкцій, арешту активів;

— покладення відповідальності за погашення залишкового боргу платника податків на третю особу тощо.

Особа, що оскаржує рішення податкового органу, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу, і брати участь у перевірці поданої скарги; ознайомитися з матеріалами перевірки; надавати додаткові матеріали або наполягати на їхньому запиті державною податковою адміністрацією, що розглядала скаргу; бути присутньою при розгляді скарги; користуватися послугами адвоката або уповноваженого представника, оформивши це повноваження у встановленому законом порядку; одержати відповідь листом про результати розгляду скарги; висловлювати усно або письмово вимогу про дотримання таємниці розгляду скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом неправомірних рішень; відкликати або анулювати подану скаргу в будь-який час до ухвалення рішення по наслідках розгляду скарги.

Державна податкова адміністрація при розгляді скарги платника податків перевіряє законність і обгрунтованість рішення (податкового повідомлення), що оскаржується, і приймає одне з таких рішень:

а) залишає рішення (податкове повідомлення), яке оскаржується, без змін, а скаргу (заяву) без задоволення;

б) скасовує в певній частині рішення (податкове повідомлення), яке оскаржується, і не задовольняє скаргу (заяву) платника податків в певній частині;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...